Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 55 36 202    
Tørstofindhold (g/kg) 323 282 261 198 459
Aske (g/kg TS) 116 118 134 94 148
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,6 77,9 75,3 72,6 80,4
Råprotein (g/kg TS) 179 197 198 148 214
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 607 619 592 532 666
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 95 92 95 67 125
NDF (g/kg TS) 387 381 374 348 443
FK NDF (%) 69,6 72,0 65,2 60,9 77,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 125 107 148 63 193
Sukker (g/kg TS) 36 35 32 12 93
pH 4,3 4,2 4,4 4,0 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5 2,2 2,6 0,6 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 75 82 76 29 102
Eddikesyre (g/kg TS) 23 24 25 12 32
Tyggetid (Min./kg TS) 51 50 50 44 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,44 0,40 0,47
AAT20 (g/kg TS) 70 70 68 63 77
PBV20 (g/kg TS) 56 71 75 28 91
NEL20 (MJ/kg TS) 5,80 5,99 5,70 5,36 6,15
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,24 1,32 1,21 1,39
Kg pr. FEN 4,39 4,74 5,66 2,72 6,36
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,13 1,25 1,06 1,28
Kg pr. FE 3,99 4,30 5,37 2,50 5,78
Fordøjelig råprotein (g/FE) 158 172 187 125 195

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Betonplads

Antal prøver 11 5
Slætdato 28/10 29/09
Tørstofindhold (g/kg) 263 401
Aske (g/kg TS) 118 101
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,0 76,6
Råprotein (g/kg TS) 176 164
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 636 598
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 104 82
NDF (g/kg TS) 389 421
FK NDF (%) 68,4 71,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 133 122
Sukker (g/kg TS) 17 46
pH 4,1 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 90 71
Eddikesyre (g/kg TS) 25 20
Tyggetid (Min./kg TS) 51 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 66 73
PBV20 (g/kg TS) 59 38
NEL20 (MJ/kg TS) 5,71 5,96
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,25
Kg pr. FEN 5,22 3,26
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,16
Kg pr. FE 4,75 3,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 158 142

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Antal prøver 41
Slætdato  
Tørstofindhold (g/kg) 330
Aske (g/kg TS) 116
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,0
Råprotein (g/kg TS) 180
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 607
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 98
NDF (g/kg TS) 387
FK NDF (%) 70,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 118
Sukker (g/kg TS) 36
pH 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2
Mælkesyre (g/kg TS) 75
Eddikesyre (g/kg TS) 24
Tyggetid (Min./kg TS) 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43
AAT20 (g/kg TS) 70
PBV20 (g/kg TS) 56
NEL20 (MJ/kg TS) 5,84
Kg tørstof pr. FEN 1,28
Kg pr. FEN 4,25
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,16
Kg pr. FE 3,86
Fordøjelig råprotein (g/FE) 158

Til top