Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 30 22 67    
Tørstofindhold (g/kg) 381 382 366 271 487
Aske (g/kg TS) 108 129 121 94 132
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,6 76,5 75,0 71,1 78,7
Råprotein (g/kg TS) 187 185 192 156 209
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 562 532 527 479 623
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 76 70 55 103
NDF (g/kg TS) 394 377 369 356 443
FK NDF (%) 67,2 69,1 63,4 60,1 73,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 153 138 176 100 221
Sukker (g/kg TS) 31 34 36 11 57
pH 4,5 4,3 4,3 4,1 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8 1,4 1,4 0,6 3,3
Mælkesyre (g/kg TS) 62 63 63 30 97
Eddikesyre (g/kg TS) 17 19 19 10 24
Tyggetid (Min./kg TS) 53 50 50 48 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42 0,43 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 72 73 72 65 78
PBV20 (g/kg TS) 59 57 64 30 89
NEL20 (MJ/kg TS) 5,66 5,65 5,55 5,28 5,96
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,33 1,34 1,25 1,41
Kg pr. FEN 3,69 3,65 3,87 2,48 5,01
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,21 1,21 1,10 1,34
Kg pr. FE 3,31 3,32 3,47 2,24 4,50
Fordøjelig råprotein (g/FE) 169 169 179 143 203

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Antal prøver 23
Slætdato  
Tørstofindhold (g/kg) 371
Aske (g/kg TS) 107
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3
Råprotein (g/kg TS) 183
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 564
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79
NDF (g/kg TS) 394
FK NDF (%) 68,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 140
Sukker (g/kg TS) 29
pH 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 66
Eddikesyre (g/kg TS) 16
Tyggetid (Min./kg TS) 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43
AAT20 (g/kg TS) 72
PBV20 (g/kg TS) 55
NEL20 (MJ/kg TS) 5,70
Kg tørstof pr. FEN 1,31
Kg pr. FEN 3,65
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,16
Kg pr. FE 3,26
Fordøjelig råprotein (g/FE) 162

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 30 159
Tørstofindhold (g/kg) 381 351
Aske (g/kg TS) 108 110
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,6 75,9
Råprotein (g/kg TS) 187 177
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 562 595
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 90
NDF (g/kg TS) 394 405
FK NDF (%) 67,2 68,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 153 142
Sukker (g/kg TS) 31 34
pH 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8 2,4
Mælkesyre (g/kg TS) 62 70
Eddikesyre (g/kg TS) 17 20
Tyggetid (Min./kg TS) 53 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 72 71
PBV20 (g/kg TS) 59 52
NEL20 (MJ/kg TS) 5,66 5,74
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,30
Kg pr. FEN 3,69 4,04
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,18
Kg pr. FE 3,31 3,68
Fordøjelig råprotein (g/FE) 169 158

Til top