Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 159 130 515    
Slætdato 19/09 19/09 19/09 16/08 23/10
Tørstofindhold (g/kg) 351 359 339 221 492
Aske (g/kg TS) 110 113 117 91 128
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 76,2 75,4 71,0 79,1
Råprotein (g/kg TS) 177 175 182 146 207
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 595 579 577 525 665
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 90 85 81 63 120
NDF (g/kg TS) 405 411 395 363 441
FK NDF (%) 68,8 70,2 66,4 61,4 74,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 142 132 145 88 207
Sukker (g/kg TS) 34 42 41 11 78
pH 4,4 4,4 4,4 4,0 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4 1,6 1,7 0,6 4,7
Mælkesyre (g/kg TS) 70 66 65 38 100
Eddikesyre (g/kg TS) 20 18 18 10 28
Tyggetid (Min./kg TS) 54 54 53 47 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,44 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 71 73 71 65 77
PBV20 (g/kg TS) 52 48 55 24 84
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,80 5,71 5,35 6,08
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,28 1,31 1,22 1,39
Kg pr. FEN 4,04 3,92 4,28 2,63 5,93
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,18 1,21 1,09 1,29
Kg pr. FE 3,68 3,61 3,95 2,43 5,46
Fordøjelig råprotein (g/FE) 158 157 167 128 189

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver med mineraler 22 16 49    
Ca (g/kg TS) 6,6 7,7 8,0 4,3 8,8
P (g/kg TS) 4,1 4,3 4,1 3,7 4,5
Mg (g/kg TS) 2,4 2,6 2,5 2,0 2,9
K (g/kg TS) ch 31,3 30,3 28,9 23,2 37,5
Na (g/kg TS) 2,9 2,2 2,4 1,7 4,4
Cl (g/kg TS) 11,2 12,2 12,2 4,7 17,9
S (g/kg TS) 3,2 3,2 3,2 2,5 4,0
CAB meq/kg TS 332 313 310 130 525
Fe (mg/kg TS) 238 300 365 174 316
Mn (mg/kg TS) 87 91 85 51 144
Zn (mg/kg TS) 32 34 34 25 39
Cu (mg/kg TS) 7,56 8,48 8,21 6,20 9,20

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 23 11 6
Slætdato 19/09 24/09 17/08
Tørstofindhold (g/kg) 343 349 404
Aske (g/kg TS) 105 119 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,1 75,8 77,5
Råprotein (g/kg TS) 180 202 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 578 606 604
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 89 71 82
NDF (g/kg TS) 409 379 417
FK NDF (%) 67,1 67,1 72,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 158 164 110
Sukker (g/kg TS) 28 24 51
pH 4,3 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,3   1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 72 76 75
Eddikesyre (g/kg TS) 21 19 18
Tyggetid (Min./kg TS) 55 51 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 70 69 73
PBV20 (g/kg TS) 55 77 31
NEL20 (MJ/kg TS) 5,69 5,72 5,99
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,30 1,24
Kg pr. FEN 4,16 3,92 3,31
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,17 1,15
Kg pr. FE 3,77 3,54 3,06
Fordøjelig råprotein (g/FE) 162 184 135

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Antal prøver 99 25
Slætdato 19/09 18/09
Tørstofindhold (g/kg) 350 356
Aske (g/kg TS) 108 111
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 75,9
Råprotein (g/kg TS) 175 178
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 599
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 93 91
NDF (g/kg TS) 405 417
FK NDF (%) 69,7 69,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 133 138
Sukker (g/kg TS) 32 40
pH 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4 2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 72 71
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20
Tyggetid (Min./kg TS) 54 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46
AAT20 (g/kg TS) 71 72
PBV20 (g/kg TS) 51 52
NEL20 (MJ/kg TS) 5,78 5,83
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,28
Kg pr. FEN 3,97 3,87
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,18
Kg pr. FE 3,61 3,59
Fordøjelig råprotein (g/FE) 155 160

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 45 1 368 220 376 10 76,0 5,76

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 159 30
Slætdato 19/09 24/09
Tørstofindhold (g/kg) 351 381
Aske (g/kg TS) 110 108
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 75,6
Råprotein (g/kg TS) 177 187
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 595 562
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 90 78
NDF (g/kg TS) 405 394
FK NDF (%) 68,8 67,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 142 153
Sukker (g/kg TS) 34 31
pH 4,4 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 70 62
Eddikesyre (g/kg TS) 20 17
Tyggetid (Min./kg TS) 54 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 71 72
PBV20 (g/kg TS) 52 59
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,66
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,32
Kg pr. FEN 4,04 3,69
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,18
Kg pr. FE 3,68 3,31
Fordøjelig råprotein (g/FE) 158 169

Til top