Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 222 180 597    
Slætdato 08/08 08/08 05/08 14/07 31/08
Tørstofindhold (g/kg) 366 389 404 251 513
Aske (g/kg TS) 101 98 98 83 117
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 74,8 74,2 72,2 79,5
Råprotein (g/kg TS) 163 155 160 135 194
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 584 565 526 666
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 73 68 60 117
NDF (g/kg TS) 419 434 425 378 456
FK NDF (%) 69,5 68,6 65,4 61,9 75,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 139 150 160 82 200
Sukker (g/kg TS) 41 64 63 11 91
pH 4,3 4,3 4,5 4,0 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 2,3 1,2 1,3 0,5 4,7
Mælkesyre (g/kg TS) 70 58 50 31 108
Eddikesyre (g/kg TS) 19 15 15 10 28
Tyggetid (Min./kg TS) 56 58 57 49 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,46 0,42 0,49
AAT20 (g/kg TS) 72 74 74 66 79
PBV20 (g/kg TS) 39 28 32 7 70
NEL20 (MJ/kg TS) 5,80 5,78 5,69 5,36 6,16
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,29 1,31 1,21 1,39
Kg pr. FEN 3,79 3,56 3,53 2,52 5,19
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,22 1,23 1,08 1,29
Kg pr. FE 3,48 3,35 3,29 2,33 4,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 138 145 115 174

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver med mineraler 27 19 58    
Ca (g/kg TS) 6,3 6,6 7,3 4,3 8,1
P (g/kg TS) 3,7 3,8 3,6 3,0 4,1
Mg (g/kg TS) 2,1 2,3 2,3 1,8 2,5
K (g/kg TS) ch 28,6 27,7 26,9 21,0 33,4
Na (g/kg TS) 2,9 2,6 2,5 1,5 5,0
Cl (g/kg TS) 10,6 12,7 12,3 6,3 15,2
S (g/kg TS) 3,1 3,0 3,1 2,4 3,8
CAB meq/kg TS 333 287 297 211 452
Fe (mg/kg TS) 217 235 264 117 364
Mn (mg/kg TS) 77 93 83 38 111
Zn (mg/kg TS) 34 31 32 27 40
Cu (mg/kg TS) 7,22 6,80 7,00 5,20 9,40

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 37 13 17 7
Slætdato 18/08 19/08 09/07 04/09
Tørstofindhold (g/kg) 366 337 354 563
Aske (g/kg TS) 104 97 98 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,9 73,4 77,5 71,4
Råprotein (g/kg TS) 165 163 170 150
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 585 575 623 526
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84 71 97 45
NDF (g/kg TS) 422 404 411 446
FK NDF (%) 67,6 62,6 72,1 62,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 197 118 203
Sukker (g/kg TS) 40 44 40 86
pH 4,4 4,3 4,3 5,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4   2,2  
Mælkesyre (g/kg TS) 68 73 75 19
Eddikesyre (g/kg TS) 20 15 21 13
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56 54 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,44 0,49
AAT20 (g/kg TS) 71 70 72 76
PBV20 (g/kg TS) 42 43 44 21
NEL20 (MJ/kg TS) 5,72 5,55 5,95 5,44
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,35 1,25 1,37
Kg pr. FEN 3,96 4,28 3,74 2,70
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,24 1,13 1,31
Kg pr. FE 3,68 3,91 3,38 2,57
Fordøjelig råprotein (g/FE) 149 150 145 142

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Antal prøver 139 26
Slætdato 11/08 08/08
Tørstofindhold (g/kg) 362 350
Aske (g/kg TS) 102 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 73,4
Råprotein (g/kg TS) 163 170
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 603 599
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 91 90
NDF (g/kg TS) 418 429
FK NDF (%) 71,0 65,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 126 175
Sukker (g/kg TS) 39 32
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4 2,7
Mælkesyre (g/kg TS) 72 71
Eddikesyre (g/kg TS) 19 20
Tyggetid (Min./kg TS) 55 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,48
AAT20 (g/kg TS) 72 69
PBV20 (g/kg TS) 38 49
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,61
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,34
Kg pr. FEN 3,76 3,98
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,24
Kg pr. FE 3,44 3,70
Fordøjelig råprotein (g/FE) 141 157

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 45 2 300 181 400 51 75,2 5,81
Morsø 2 1 586 189 412 80 75,3 5,78

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 222 26
Slætdato 08/08 12/08
Tørstofindhold (g/kg) 366 348
Aske (g/kg TS) 101 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 74,2
Råprotein (g/kg TS) 163 169
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 524
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 71
NDF (g/kg TS) 419 400
FK NDF (%) 69,5 65,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 139 174
Sukker (g/kg TS) 41 33
pH 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,3 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 70 64
Eddikesyre (g/kg TS) 19 16
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 72 72
PBV20 (g/kg TS) 39 45
NEL20 (MJ/kg TS) 5,80 5,52
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,36
Kg pr. FEN 3,79 4,22
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,25
Kg pr. FE 3,48 3,87
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 157

Til top