Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 342 246 899    
Slætdato 27/06 05/07 02/07 08/06 14/07
Tørstofindhold (g/kg) 353 395 406 241 461
Aske (g/kg TS) 93 91 93 77 110
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,1 76,9 76,3 70,4 79,3
Råprotein (g/kg TS) 152 147 155 121 183
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 622 609 596 559 686
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 86 71 65 62 114
NDF (g/kg TS) 442 432 426 397 486
FK NDF (%) 69,2 72,2 69,7 61,8 75,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 145 124 135 89 207
Sukker (g/kg TS) 41 81 75 11 85
pH 4,2 4,4 4,5 3,9 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 1,6 1,8 0,6 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 70 57 51 37 102
Eddikesyre (g/kg TS) 19 15 14 12 28
Tyggetid (Min./kg TS) 59 57 56 52 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,45 0,45 0,43 0,51
AAT20 (g/kg TS) 71 76 76 65 78
PBV20 (g/kg TS) 30 18 25 5 56
NEL20 (MJ/kg TS) 5,78 5,99 5,91 5,32 6,18
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,25 1,27 1,20 1,40
Kg pr. FEN 3,92 3,41 3,36 2,73 5,46
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,17 1,19 1,09 1,35
Kg pr. FE 3,67 3,20 3,15 2,54 5,09
Fordøjelig råprotein (g/FE) 133 124 134 108 161

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver med mineraler 57 37 138    
Ca (g/kg TS) 5,9 6,4 6,4 4,6 7,1
P (g/kg TS) 3,5 3,6 3,5 2,9 4,0
Mg (g/kg TS) 2,0 2,0 2,0 1,6 2,4
K (g/kg TS) ch 26,9 26,8 27,1 22,0 32,0
Na (g/kg TS) 2,6 2,9 2,5 1,4 4,4
Cl (g/kg TS) 10,9 11,2 10,8 6,6 16,1
S (g/kg TS) 2,9 2,6 2,7 2,4 3,5
CAB meq/kg TS 324 333 344 182 457
Fe (mg/kg TS) 324 243 259 121 620
Mn (mg/kg TS) 87 91 80 51 125
Zn (mg/kg TS) 36 31 33 28 45
Cu (mg/kg TS) 6,76 6,42 6,59 5,20 8,50
Co (mg/kg TS) 0,09 0,08 0,09 0,04 0,14
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,06 0,01 0,06
Mo (mg/kg TS) 1,38 1,29 1,70 0,70 2,40
I (mg/kg TS) 0,29 0,47 0,42 0,10 0,50

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 38 13 37 12
Slætdato 25/06 10/07 08/06 19/06
Tørstofindhold (g/kg) 337 324 365 528
Aske (g/kg TS) 98 95 91 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 72,6 76,3 71,0
Råprotein (g/kg TS) 147 150 150 142
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 619 599 631 528
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79 73 86 59
NDF (g/kg TS) 432 445 436 456
FK NDF (%) 65,9 64,3 70,9 62,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 171 189 128 204
Sukker (g/kg TS) 39 27 42 91
pH 4,1 4,0 4,2 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5   1,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 76 83 76 24
Eddikesyre (g/kg TS) 20 16 19 12
Tyggetid (Min./kg TS) 59 61 57 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,50 0,46 0,50
AAT20 (g/kg TS) 69 68 72 77
PBV20 (g/kg TS) 30 34 28 13
NEL20 (MJ/kg TS) 5,62 5,54 5,88 5,45
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,35 1,27 1,37
Kg pr. FEN 4,16 4,29 3,72 2,87
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,27 1,18 1,32
Kg pr. FE 3,94 4,04 3,45 2,74
Fordøjelig råprotein (g/FE) 134 139 128 132

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 202 27 36
Slætdato 24/06 01/07 05/07
Tørstofindhold (g/kg) 359 303 345
Aske (g/kg TS) 93 94 95
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 73,3 74,9
Råprotein (g/kg TS) 153 153 154
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 628 628 604
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 88 89 80
NDF (g/kg TS) 439 449 447
FK NDF (%) 70,4 66,3 69,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 135 170 150
Sukker (g/kg TS) 39 43 41
pH 4,2 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 1,9 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 71 76 73
Eddikesyre (g/kg TS) 20 21 18
Tyggetid (Min./kg TS) 58 61 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,48 0,48
AAT20 (g/kg TS) 72 69 72
PBV20 (g/kg TS) 31 35 31
NEL20 (MJ/kg TS) 5,83 5,66 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,32 1,29
Kg pr. FEN 3,76 5,02 4,06
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,26 1,21
Kg pr. FE 3,49 4,77 3,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 140 136

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 24 1 321 154 431 71 71,6 5,52
Græsblanding 42 1 379 125 433 85 73,0 5,69
Græsblanding 45 1 282 166 449 10 70,3 5,28
Morsø 2 1 249 117 531 10 68,5 5,33

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 342 51
Slætdato 27/06 16/07
Tørstofindhold (g/kg) 353 367
Aske (g/kg TS) 93 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,1 73,0
Råprotein (g/kg TS) 152 148
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 622 552
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 86 67
NDF (g/kg TS) 442 428
FK NDF (%) 69,2 63,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 145 190
Sukker (g/kg TS) 41 39
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 70 69
Eddikesyre (g/kg TS) 19 16
Tyggetid (Min./kg TS) 59 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47
AAT20 (g/kg TS) 71 71
PBV20 (g/kg TS) 30 28
NEL20 (MJ/kg TS) 5,78 5,50
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,36
Kg pr. FEN 3,92 3,95
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,26
Kg pr. FE 3,67 3,67
Fordøjelig råprotein (g/FE) 133 136

Til top