Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 66 41 212    
Tørstofindhold (g/kg) 396 387 380 277 547
Aske (g/kg TS) 81 81 89 67 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 77,8 76,7 69,1 80,6
Råprotein (g/kg TS) 132 128 140 108 161
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 611 625 607 506 698
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 79 59 52 101
NDF (g/kg TS) 430 397 411 366 480
FK NDF (%) 69,3 71,5 69,2 58,6 76,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148 120 127 86 228
Sukker (g/kg TS) 76 107 89 21 149
pH 4,4 4,3 4,4 3,8 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,7 0,7 0,3 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 62 63 59 14 103
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 15 7 22
Tyggetid (Min./kg TS) 58 52 54 47 69
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,43 0,44 0,41 0,52
AAT20 (g/kg TS) 75 76 76 67 84
PBV20 (g/kg TS) 7 1 12 -21 43
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 6,02 5,97 5,13 6,26
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,25 1,26 1,19 1,45
Kg pr. FEN 3,48 3,35 3,48 2,36 4,77
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,19 1,19 1,06 1,38
Kg pr. FE 3,23 3,13 3,27 2,26 4,36
Fordøjelig råprotein (g/FE) 110 102 117 81 147

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 17 8 5
Slætdato 26/05 29/06 26/05
Tørstofindhold (g/kg) 399 320 400
Aske (g/kg TS) 82 83 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 76,3 74,9
Råprotein (g/kg TS) 130 146 130
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 617 645 584
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 73 86 73
NDF (g/kg TS) 437 414 440
FK NDF (%) 69,3 68,4 68,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 154 160 160
Sukker (g/kg TS) 73 50 67
pH 4,3 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7   0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 67 66 64
Eddikesyre (g/kg TS) 13 21 20
Tyggetid (Min./kg TS) 59 56 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 74 71 74
PBV20 (g/kg TS) 7 25 7
NEL20 (MJ/kg TS) 5,87 5,87 5,80
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,27 1,29
Kg pr. FEN 3,54 4,12 3,44
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,16 1,23
Kg pr. FE 3,30 3,76 3,27
Fordøjelig råprotein (g/FE) 107 123 113

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Antal prøver 37
Slætdato 26/05
Tørstofindhold (g/kg) 396
Aske (g/kg TS) 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,4
Råprotein (g/kg TS) 127
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 622
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79
NDF (g/kg TS) 432
FK NDF (%) 72,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 124
Sukker (g/kg TS) 87
pH 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 61
Eddikesyre (g/kg TS) 13
Tyggetid (Min./kg TS) 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45
AAT20 (g/kg TS) 77
PBV20 (g/kg TS) -1
NEL20 (MJ/kg TS) 5,99
Kg tørstof pr. FEN 1,24
Kg pr. FEN 3,37
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,16
Kg pr. FE 3,14
Fordøjelig råprotein (g/FE) 101

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 421 136 399 129 80,0 6,39
Græsblanding 45 1 351 114 477 64 75,1 5,94

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 66 535
Tørstofindhold (g/kg) 396 357
Aske (g/kg TS) 81 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 76,1
Råprotein (g/kg TS) 132 143
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 611 657
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 89
NDF (g/kg TS) 430 447
FK NDF (%) 69,3 71,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148 135
Sukker (g/kg TS) 76 53
pH 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 62 66
Eddikesyre (g/kg TS) 14 17
Tyggetid (Min./kg TS) 58 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 75 73
PBV20 (g/kg TS) 7 20
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,90
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,27
Kg pr. FEN 3,48 3,81
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,19
Kg pr. FE 3,23 3,56
Fordøjelig råprotein (g/FE) 110 121

Til top