Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 535 390 1723    
Slætdato 28/05 28/05 27/05 16/05 07/06
Tørstofindhold (g/kg) 357 361 370 243 475
Aske (g/kg TS) 84 83 89 69 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 78,5 77,1 70,0 81,3
Råprotein (g/kg TS) 143 138 147 115 173
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 657 655 638 582 728
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 89 82 71 59 119
NDF (g/kg TS) 447 426 431 377 507
FK NDF (%) 71,2 74,5 71,5 62,6 78,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 135 107 117 68 206
Sukker (g/kg TS) 53 85 75 10 114
pH 4,3 4,3 4,4 3,9 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 1,2 1,4 0,5 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 66 66 58 30 105
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17 16 8 25
Tyggetid (Min./kg TS) 59 55 56 48 70
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,44 0,45 0,41 0,53
AAT20 (g/kg TS) 73 76 76 66 80
PBV20 (g/kg TS) 20 9 19 -9 48
NEL20 (MJ/kg TS) 5,90 6,15 6,03 5,34 6,37
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,21 1,24 1,17 1,39
Kg pr. FEN 3,81 3,53 3,58 2,63 5,31
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,13 1,17 1,05 1,36
Kg pr. FE 3,56 3,28 3,37 2,47 5,08
Fordøjelig råprotein (g/FE) 121 109 123 92 151

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver med mineraler 107 93 341    
Ca (g/kg TS) 5,5 5,9 5,7 4,6 6,5
P (g/kg TS) 3,2 3,4 3,5 2,7 3,8
Mg (g/kg TS) 1,7 1,8 1,8 1,4 2,1
K (g/kg TS) ch 25,8 24,9 26,4 21,0 30,0
Na (g/kg TS) 2,3 2,7 2,4 1,3 3,8
Cl (g/kg TS) 8,5 8,5 9,0 4,5 13,6
S (g/kg TS) 2,3 2,3 2,4 1,8 2,9
CAB meq/kg TS 391 398 389 248 508
Fe (mg/kg TS) 252 270 250 114 420
Mn (mg/kg TS) 78 88 76 50 108
Zn (mg/kg TS) 33 30 39 25 40
Cu (mg/kg TS) 5,45 5,58 19,5 3,90 6,90
Co (mg/kg TS) 0,08 0,07 0,07 0,04 0,10
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,11 0,01 0,05
Mo (mg/kg TS) 1,00 1,21 1,41 0,60 1,40
I (mg/kg TS) 0,31 0,40 0,38 0,20 0,50

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 106 50 45 24
Slætdato 28/05 12/06 24/05 29/05
Tørstofindhold (g/kg) 340 366 332 530
Aske (g/kg TS) 86 86 84 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 73,8 78,0 70,0
Råprotein (g/kg TS) 146 141 145 127
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 665 622 677 567
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84 76 94 67
NDF (g/kg TS) 449 456 436 501
FK NDF (%) 70,8 67,2 74,0 63,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 145 171 111 200
Sukker (g/kg TS) 46 50 51 87
pH 4,3 4,4 4,2 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5   1,7  
Mælkesyre (g/kg TS) 72 60 73 23
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15 17 14
Tyggetid (Min./kg TS) 60 62 57 70
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,49 0,45 0,52
AAT20 (g/kg TS) 72 72 73 76
PBV20 (g/kg TS) 24 20 21 2
NEL20 (MJ/kg TS) 5,90 5,68 6,05 5,45
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,32 1,23 1,38
Kg pr. FEN 3,96 3,89 3,91 2,83
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,25 1,14 1,38
Kg pr. FE 3,72 3,66 3,62 2,80
Fordøjelig råprotein (g/FE) 125 124 118 116

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 32 23 249 49 45 104
Slætdato 06/06 05/06 24/05 04/06 28/05 29/05
Tørstofindhold (g/kg) 450 392 341 376 328 361
Aske (g/kg TS) 78 82 84 76 91 87
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,8 74,0 76,9 74,9 76,3 74,7
Råprotein (g/kg TS) 136 137 144 138 143 144
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 612 610 673 651 658 639
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 83 98 90 85 77
NDF (g/kg TS) 439 471 445 461 443 450
FK NDF (%) 70,1 68,8 72,6 69,2 71,5 68,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 134 163 119 154 142 159
Sukker (g/kg TS) 85 43 48 58 41 55
pH 4,6 4,5 4,2 4,4 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,0 1,3 1,7 2,1 0,9 1,4
Mælkesyre (g/kg TS) 51 69 71 59 75 61
Eddikesyre (g/kg TS) 15 18 18 17 17 16
Tyggetid (Min./kg TS) 58 64 58 62 59 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,50 0,46 0,49 0,48 0,48
AAT20 (g/kg TS) 76 72 73 73 71 72
PBV20 (g/kg TS) 9 17 21 15 23 22
NEL20 (MJ/kg TS) 5,89 5,75 5,96 5,84 5,87 5,78
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,30 1,25 1,28 1,27 1,30
Kg pr. FEN 3,08 3,58 3,91 3,64 4,16 3,85
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,26 1,17 1,21 1,19 1,23
Kg pr. FE 2,88 3,42 3,63 3,42 3,89 3,63
Fordøjelig råprotein (g/FE) 113 119 120 116 121 126

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 3 360 148 437 44 78,6 6,09
Græsblanding 34 1 302 139 429 12 78,4 5,99
Græsblanding 35 1 348 132 409 46 76,5 5,92
Græsblanding 36 1 245 145 541 10 68,1 5,43
Græsblanding 42 1 238 136 450 14 76,6 5,78
Græsblanding 45 2 277 121 479 37 71,0 5,33
Græsblanding 46 1 366 113 502 132 74,9 6,10
Græsblanding 49 1 400 147 462 34 75,4 5,72
Sydvestjyden 5 403 145 457 67 75,8 5,98

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 535 66
Slætdato 28/05 04/06
Tørstofindhold (g/kg) 357 396
Aske (g/kg TS) 84 81
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 75,9
Råprotein (g/kg TS) 143 132
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 657 611
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 89 76
NDF (g/kg TS) 447 430
FK NDF (%) 71,2 69,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 135 148
Sukker (g/kg TS) 53 76
pH 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 66 62
Eddikesyre (g/kg TS) 17 14
Tyggetid (Min./kg TS) 59 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 73 75
PBV20 (g/kg TS) 20 7
NEL20 (MJ/kg TS) 5,90 5,86
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,28
Kg pr. FEN 3,81 3,48
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,19
Kg pr. FE 3,56 3,23
Fordøjelig råprotein (g/FE) 121 110

Til top