Opdateret: 05. februar 2017

Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2016. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2015 og 2014 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 535 342 222 159 55
Slætdato 28/05 27/06 08/08 19/09 08/10
Tørstofindhold (g/kg) 357 353 366 351 323
Aske (g/kg TS) 84 93 101 110 116
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 75,1 75,9 75,9 76,6
Råprotein (g/kg TS) 143 152 163 177 179
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 657 622 596 595 607
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 89 86 87 90 95
NDF (g/kg TS) 447 442 419 405 387
FK NDF (%) 71,2 69,2 69,5 68,8 69,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 135 145 139 142 125
Sukker (g/kg TS) 53 41 41 34 36
pH 4,3 4,2 4,3 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 2,2 2,3 2,4 2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 66 70 70 70 75
Eddikesyre (g/kg TS) 17 19 19 20 23
Tyggetid (Min./kg TS) 59 59 56 54 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,45 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 73 71 72 71 70
PBV20 (g/kg TS) 20 30 39 52 56
NEL20 (MJ/kg TS) 5,90 5,78 5,80 5,74 5,80
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,29 1,29 1,30 1,29
Kg pr. FEN 3,81 3,92 3,79 4,04 4,39
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,21 1,18 1,18 1,17
Kg pr. FE 3,56 3,67 3,48 3,68 3,99
Fordøjelig råprotein (g/FE) 121 133 143 158 158

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2016. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2015 og 2014 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver med mineraler 107 57 27 22
Ca (g/kg TS) 5,5 5,9 6,3 6,6
P (g/kg TS) 3,2 3,5 3,7 4,1
Mg (g/kg TS) 1,7 2,0 2,1 2,4
K (g/kg TS) ch 25,8 26,9 28,6 31,3
Na (g/kg TS) 2,3 2,6 2,9 2,9
Cl (g/kg TS) 8,5 10,9 10,6 11,2
S (g/kg TS) 2,3 2,9 3,1 3,2
CAB meq/kg TS 391 324 333 332
Fe (mg/kg TS) 252 324 217 238
Mn (mg/kg TS) 78 87 77 87
Zn (mg/kg TS) 33 36 34 32
Cu (mg/kg TS) 5,45 6,76 7,22 7,56
Co (mg/kg TS) 0,08 0,09    
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03    
Mo (mg/kg TS) 1,00 1,38    
I (mg/kg TS) 0,31 0,29    

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt