Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 40 31 178    
Tørstofindhold (g/kg) 342 260 247 199 474
Aske (g/kg TS) 119 125 133 100 138
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,9 73,1 72,7 70,3 79,6
Råprotein (g/kg TS) 196 208 208 157 227
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 545 581 554 480 639
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 66 76 47 93
NDF (g/kg TS) 353 406 360 315 392
FK NDF (%) 62,3 64,1 57,0 50,1 74,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 186 185 206 101 272
Sukker (g/kg TS) 33 26 25 10 87
pH 4,4 4,0 4,3 3,9 5,0
Mælkesyre (g/kg TS) 78 72 76 38 112
Eddikesyre (g/kg TS) 20 23 23 12 29
Tyggetid (Min./kg TS) 48 56 50 43 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,47 0,44 0,39 0,46
AAT20 (g/kg TS) 71 70 68 62 81
PBV20 (g/kg TS) 76 87 91 46 100
NEL20 (MJ/kg TS) 5,72 5,78 5,59 5,15 6,24
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,30 1,35 1,19 1,44
Kg pr. FEN 4,29 5,32 5,94 2,60 7,15
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,25 1,28 1,08 1,31
Kg pr. FE 3,92 5,14 5,66 2,36 6,39
Fordøjelig råprotein (g/FE) 180 201 205 149 204

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 11 14
Slætdato 13/10  
Tørstofindhold (g/kg) 357 337
Aske (g/kg TS) 117 122
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,4 75,9
Råprotein (g/kg TS) 178 206
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 563 519
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 59
NDF (g/kg TS) 365 347
FK NDF (%) 57,7 64,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 225 178
Sukker (g/kg TS) 23 35
pH 4,2 4,5
Nitrat (g/kg tørstof)    
Mælkesyre (g/kg TS) 86 75
Eddikesyre (g/kg TS) 19 19
Tyggetid (Min./kg TS) 52 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,42
AAT20 (g/kg TS) 67 73
PBV20 (g/kg TS) 67 82
NEL20 (MJ/kg TS) 5,47 5,83
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,28
Kg pr. FEN 4,53 4,30
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,16
Kg pr. FE 4,20 3,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 171 187

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 387 223 370 10 76,5 5,85
Græsblanding 46 1 370 226 337 19 76,7 6,05

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 40 168
Tørstofindhold (g/kg) 342 340
Aske (g/kg TS) 119 117
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,9 76,6
Råprotein (g/kg TS) 196 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 545 575
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 74
NDF (g/kg TS) 353 370
FK NDF (%) 62,3 67,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 186 149
Sukker (g/kg TS) 33 44
pH 4,4 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 78 68
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20
Tyggetid (Min./kg TS) 48 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 71 73
PBV20 (g/kg TS) 76 66
NEL20 (MJ/kg TS) 5,72 5,93
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,26
Kg pr. FEN 4,29 4,13
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,16
Kg pr. FE 3,92 3,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 180 169

Til top