Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 168 207 755    
Slætdato 11/10 13/10 18/10 19/09 31/10
Tørstofindhold (g/kg) 340 265 245 201 475
Aske (g/kg TS) 117 122 133 98 137
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,6 76,3 75,8 72,4 80,1
Råprotein (g/kg TS) 190 199 203 151 224
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 575 599 590 496 645
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 74 75 86 49 100
NDF (g/kg TS) 370 398 376 318 416
FK NDF (%) 67,8 70,2 66,4 57,3 76,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 149 135 146 78 224
Sukker (g/kg TS) 44 31 31 10 101
pH 4,4 4,1 4,3 3,9 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 3,3 2,0 2,9 0,7 7,0
Mælkesyre (g/kg TS) 68 78 74 24 101
Eddikesyre (g/kg TS) 20 23 23 12 28
Tyggetid (Min./kg TS) 49 53 50 42 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,45 0,44 0,38 0,47
AAT20 (g/kg TS) 73 72 71 65 81
PBV20 (g/kg TS) 66 77 82 36 101
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 6,05 5,91 5,47 6,31
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,24 1,26 1,18 1,36
Kg pr. FEN 4,13 5,02 5,69 2,60 6,42
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,18 1,21 1,05 1,30
Kg pr. FE 3,82 4,78 5,45 2,39 6,09
Fordøjelig råprotein (g/FE) 169 181 190 135 201

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver med mineraler 21 13 65    
Ca (g/kg TS) 7,2 7,4 6,5 5,3 9,0
P (g/kg TS) 4,0 4,1 4,4 3,5 4,7
Mg (g/kg TS) 2,5 2,3 2,2 2,1 2,9
K (g/kg TS) ch 30,2 29,4 31,2 25,0 35,2
Na (g/kg TS) 3,4 2,6 2,4 1,9 4,9
Cl (g/kg TS) 12,3 12,1 14,2 7,0 18,2
S (g/kg TS) 3,3 3,2 3,3 2,6 3,9
CAB meq/kg TS 339 314 261 157 496
Fe (mg/kg TS) 390 412 520 240 548
Mn (mg/kg TS) 80 78 87 41 108
Zn (mg/kg TS) 31 31 33 25 35
Cu (mg/kg TS) 7,78 8,08 8,83 5,80 9,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 41 52 11
Slætdato 03/10 16/10 06/10
Tørstofindhold (g/kg) 338 354 360
Aske (g/kg TS) 121 116 121
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,4 75,9 76,9
Råprotein (g/kg TS) 183 190 185
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 575 565 588
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 64 68
NDF (g/kg TS) 376 363 358
FK NDF (%) 68,2 65,8 67,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 146 170 154
Sukker (g/kg TS) 45 46 43
pH 4,4 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 4,0   1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 69 68 74
Eddikesyre (g/kg TS) 20 19 19
Tyggetid (Min./kg TS) 50 49 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,42
AAT20 (g/kg TS) 73 73 72
PBV20 (g/kg TS) 61 68 64
NEL20 (MJ/kg TS) 5,91 5,86 5,92
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,28 1,26
Kg pr. FEN 4,24 4,02 3,74
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,18 1,16
Kg pr. FE 3,96 3,71 3,45
Fordøjelig råprotein (g/FE) 165 172 164

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 25 49 65
Slætdato 11/10 11/10 13/10
Tørstofindhold (g/kg) 317 368 348
Aske (g/kg TS) 111 115 119
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 76,3 78,1
Råprotein (g/kg TS) 175 190 192
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 614 562 580
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 68 74
NDF (g/kg TS) 381 378 363
FK NDF (%) 67,3 67,9 70,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 154 153 124
Sukker (g/kg TS) 40 45 47
pH 4,3 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 2,6 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 76 65 69
Eddikesyre (g/kg TS) 20 18 19
Tyggetid (Min./kg TS) 51 51 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43 0,42
AAT20 (g/kg TS) 71 74 75
PBV20 (g/kg TS) 56 65 66
NEL20 (MJ/kg TS) 5,88 5,95 6,07
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,26 1,23
Kg pr. FEN 4,35 3,75 3,88
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,17 1,13
Kg pr. FE 4,04 3,48 3,56
Fordøjelig råprotein (g/FE) 155 170 166

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 168 40
Slætdato 11/10 08/10
Tørstofindhold (g/kg) 340 342
Aske (g/kg TS) 117 119
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,6 74,9
Råprotein (g/kg TS) 190 196
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 575 545
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 74 67
NDF (g/kg TS) 370 353
FK NDF (%) 67,8 62,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 149 186
Sukker (g/kg TS) 44 33
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 3,3 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 68 78
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20
Tyggetid (Min./kg TS) 49 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 73 71
PBV20 (g/kg TS) 66 76
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 5,72
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,30
Kg pr. FEN 4,13 4,29
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,19
Kg pr. FE 3,82 3,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 169 180

Til top