Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 177 139 496    
Slætdato 19/09 30/09 25/09 30/08 13/10
Tørstofindhold (g/kg) 355 314 326 248 473
Aske (g/kg TS) 119 121 122 101 137
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 72,7 72,6 69,0 78,0
Råprotein (g/kg TS) 195 202 196 171 223
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 546 539 527 454 628
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 61 62 50 91
NDF (g/kg TS) 364 417 374 321 406
FK NDF (%) 60,9 63,9 58,0 50,0 70,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 200 188 199 123 273
Sukker (g/kg TS) 27 27 32 10 61
pH 4,4 4,2 4,3 4,0 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7 2,2 1,6 0,8 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 77 66 69 41 109
Eddikesyre (g/kg TS) 19 18 19 12 26
Tyggetid (Min./kg TS) 50 57 52 44 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,47 0,45 0,40 0,48
AAT20 (g/kg TS) 70 72 71 63 77
PBV20 (g/kg TS) 77 79 77 49 102
NEL20 (MJ/kg TS) 5,64 5,74 5,60 5,18 6,08
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,30 1,34 1,22 1,43
Kg pr. FEN 4,00 4,44 4,48 2,63 5,18
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,26 1,27 1,11 1,35
Kg pr. FE 3,70 4,31 4,26 2,54 4,86
Fordøjelig råprotein (g/FE) 184 197 192 156 212

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver med mineraler 27 8 30    
Ca (g/kg TS) 10,3 9,8 10,1 7,1 14,0
P (g/kg TS) 4,3 4,1 3,9 3,4 5,1
Mg (g/kg TS) 2,7 2,6 2,6 2,2 3,1
K (g/kg TS) ch 28,0 28,0 27,5 19,0 35,0
Na (g/kg TS) 2,2 1,7 1,6 0,9 4,7
Cl (g/kg TS) 8,8 10,0 10,7 4,5 13,5
S (g/kg TS) 2,4 2,4 2,4 1,9 3,2
CAB meq/kg TS 418 370 339 296 538
Fe (mg/kg TS) 316 332 284 150 580
Mn (mg/kg TS) 72 80 69 44 100
Zn (mg/kg TS) 35 30 36 28 49
Cu (mg/kg TS) 8,34 9,06 12,4 6,20 11,0

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 63 49 17 6
Slætdato 21/09 18/09 01/10 11/09
Tørstofindhold (g/kg) 326 371 340 412
Aske (g/kg TS) 120 121 121 113
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,3 73,6 74,0 71,0
Råprotein (g/kg TS) 194 200 195 196
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 559 536 557 466
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 70 64 73 58
NDF (g/kg TS) 366 361 364 331
FK NDF (%) 60,1 60,5 62,0 49,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 207 205 193 275
Sukker (g/kg TS) 20 26 27 58
pH 4,3 4,4 4,4 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9   2,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 88 74 86 43
Eddikesyre (g/kg TS) 21 19 20 20
Tyggetid (Min./kg TS) 51 50 50 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,45 0,42
AAT20 (g/kg TS) 68 70 69 73
PBV20 (g/kg TS) 79 81 78 74
NEL20 (MJ/kg TS) 5,61 5,62 5,67 5,36
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,33 1,32 1,39
Kg pr. FEN 4,29 3,76 4,26 3,99
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,23 1,22 1,27
Kg pr. FE 3,99 3,49 3,97 3,63
Fordøjelig råprotein (g/FE) 185 190 184 193

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 31 64 56
Slætdato 01/09 30/09 11/09
Tørstofindhold (g/kg) 363 355 332
Aske (g/kg TS) 120 116 123
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,6 75,0 73,4
Råprotein (g/kg TS) 197 195 196
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 543 544 571
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 68 75
NDF (g/kg TS) 361 364 369
FK NDF (%) 60,2 63,5 61,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 205 180 201
Sukker (g/kg TS) 27 27 22
pH 4,4 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8 3,1 2,3
Mælkesyre (g/kg TS) 75 80 82
Eddikesyre (g/kg TS) 19 18 21
Tyggetid (Min./kg TS) 50 50 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43 0,45
AAT20 (g/kg TS) 70 71 68
PBV20 (g/kg TS) 79 75 81
NEL20 (MJ/kg TS) 5,61 5,75 5,62
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,30 1,33
Kg pr. FEN 3,90 3,91 4,24
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,19 1,24
Kg pr. FE 3,59 3,59 3,97
Fordøjelig råprotein (g/FE) 187 180 188

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 3 303 190 376 17 73,9 5,70
Græsblanding 35 2 323 200 366 19 76,5 5,99
Græsblanding 45 3 324 195 362 12 73,6 5,57
Græsblanding 46 1 302 209 375 16 72,9 5,66

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 177 724
Slætdato 19/09 19/09
Tørstofindhold (g/kg) 355 339
Aske (g/kg TS) 119 113
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 75,6
Råprotein (g/kg TS) 195 184
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 546 594
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 81
NDF (g/kg TS) 364 390
FK NDF (%) 60,9 67,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 200 157
Sukker (g/kg TS) 27 30
pH 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7 2,7
Mælkesyre (g/kg TS) 77 76
Eddikesyre (g/kg TS) 19 19
Tyggetid (Min./kg TS) 50 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 70 71
PBV20 (g/kg TS) 77 64
NEL20 (MJ/kg TS) 5,64 5,86
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,27
Kg pr. FEN 4,00 4,03
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,19
Kg pr. FE 3,70 3,77
Fordøjelig råprotein (g/FE) 184 166

Til top