Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 724 793 2402    
Slætdato 19/09 21/09 21/09 24/08 11/10
Tørstofindhold (g/kg) 339 320 322 232 459
Aske (g/kg TS) 113 116 116 96 132
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,6 75,3 75,1 71,7 79,3
Råprotein (g/kg TS) 184 185 187 155 217
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 594 585 579 523 659
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 73 74 57 108
NDF (g/kg TS) 390 423 397 350 431
FK NDF (%) 67,1 69,6 65,7 58,7 74,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 157 142 150 93 219
Sukker (g/kg TS) 30 34 36 10 70
pH 4,3 4,2 4,3 3,9 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7 1,7 1,8 0,7 4,9
Mælkesyre (g/kg TS) 76 69 69 40 107
Eddikesyre (g/kg TS) 19 18 19 12 27
Tyggetid (Min./kg TS) 53 56 53 47 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,45 0,41 0,48
AAT20 (g/kg TS) 71 74 73 65 78
PBV20 (g/kg TS) 64 62 65 35 94
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,96 5,88 5,43 6,24
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,25 1,27 1,19 1,37
Kg pr. FEN 4,03 4,20 4,30 2,76 5,54
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,20 1,20 1,09 1,29
Kg pr. FE 3,77 4,04 4,09 2,53 5,11
Fordøjelig råprotein (g/FE) 166 170 172 137 197

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver med mineraler 80 84 301    
Ca (g/kg TS) 7,8 7,2 7,3 5,7 9,6
P (g/kg TS) 4,3 4,2 4,1 3,6 4,9
Mg (g/kg TS) 2,7 2,3 2,4 2,2 3,2
K (g/kg TS) ch 31,3 30,1 29,4 22,8 38,0
Na (g/kg TS) 3,5 2,6 2,7 1,6 5,5
Cl (g/kg TS) 12,4 12,1 12,5 6,9 18,1
S (g/kg TS) 3,4 3,1 3,1 2,8 4,0
CAB meq/kg TS 324 315 302 160 476
Fe (mg/kg TS) 310 323 368 143 518
Mn (mg/kg TS) 86 78 82 56 130
Zn (mg/kg TS) 33 31 33 27 39
Cu (mg/kg TS) 8,12 7,80 8,40 6,40 10,1
Co (mg/kg TS) 0,10 0,10 0,10 0,06 0,14
Se (mg/kg TS) 0,04 0,05 0,05 0,02 0,05
Mo (mg/kg TS) 1,87 2,06 1,92 0,90 2,70
I (mg/kg TS) 0,61 0,56 0,51 0,30 1,00

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 209 226 37 10
Slætdato 20/09 18/09 18/09 24/09
Tørstofindhold (g/kg) 332 331 341 504
Aske (g/kg TS) 114 114 111 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,5 75,0 75,4 72,7
Råprotein (g/kg TS) 185 187 180 183
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 601 594 582 501
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 71 85 51
NDF (g/kg TS) 391 384 393 387
FK NDF (%) 67,0 65,5 66,7 60,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 159 175 159 212
Sukker (g/kg TS) 28 27 27 74
pH 4,3 4,3 4,3 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9   3,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 79 81 79 23
Eddikesyre (g/kg TS) 20 18 20 13
Tyggetid (Min./kg TS) 53 52 53 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 71 70 71 78
PBV20 (g/kg TS) 66 69 61 54
NEL20 (MJ/kg TS) 5,87 5,81 5,81 5,61
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,28 1,28 1,33
Kg pr. FEN 4,06 4,13 4,14 2,77
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,20 1,19 1,24
Kg pr. FE 3,80 3,86 3,86 2,58
Fordøjelig råprotein (g/FE) 168 171 163 173

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 117 239 81 257
Slætdato 17/09 23/09 16/09 09/09
Tørstofindhold (g/kg) 342 325 350 336
Aske (g/kg TS) 112 113 109 116
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,8 76,0 76,1 75,7
Råprotein (g/kg TS) 179 183 181 188
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 598 604 592 591
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 83 83 81
NDF (g/kg TS) 394 395 390 386
FK NDF (%) 65,7 68,4 68,0 67,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 170 149 147 155
Sukker (g/kg TS) 28 27 33 30
pH 4,3 4,2 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 2,5 3,1 2,7
Mælkesyre (g/kg TS) 76 81 75 77
Eddikesyre (g/kg TS) 18 19 19 19
Tyggetid (Min./kg TS) 54 53 52 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 70 71 72 71
PBV20 (g/kg TS) 62 64 60 68
NEL20 (MJ/kg TS) 5,76 5,92 5,91 5,87
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,26 1,26 1,27
Kg pr. FEN 4,10 4,12 3,83 4,05
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,18 1,17 1,19
Kg pr. FE 3,83 3,85 3,56 3,79
Fordøjelig råprotein (g/FE) 164 164 161 170

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 4 515 169 391 66 75,8 5,94
Græsblanding 35 2 385 212 351 28 76,2 5,91
Græsblanding 45 11 355 180 385 32 75,4 5,83
Græsblanding 46 3 413 201 353 57 74,5 5,74
Græsblanding 49 1 257 189 351 10 69,4 5,08
Morsø 2 1 168 172 391 10 75,3 5,70
Sydvestjyden 2 360 175 426 37 75,2 5,95

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 724 177
Slætdato 19/09 19/09
Tørstofindhold (g/kg) 339 355
Aske (g/kg TS) 113 119
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,6 73,8
Råprotein (g/kg TS) 184 195
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 594 546
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 69
NDF (g/kg TS) 390 364
FK NDF (%) 67,1 60,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 157 200
Sukker (g/kg TS) 30 27
pH 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7 2,7
Mælkesyre (g/kg TS) 76 77
Eddikesyre (g/kg TS) 19 19
Tyggetid (Min./kg TS) 53 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 71 70
PBV20 (g/kg TS) 64 77
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,64
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,32
Kg pr. FEN 4,03 4,00
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,22
Kg pr. FE 3,77 3,70
Fordøjelig råprotein (g/FE) 166 184

Til top