Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 224 172 492    
Slætdato 15/08 11/08 09/08 26/07 13/09
Tørstofindhold (g/kg) 351 398 408 231 488
Aske (g/kg TS) 109 104 101 93 123
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,3 72,4 71,4 67,7 76,9
Råprotein (g/kg TS) 178 174 172 154 204
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 535 512 499 454 613
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 46 48 48 86
NDF (g/kg TS) 383 432 404 344 425
FK NDF (%) 58,8 63,5 57,3 49,2 69,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 217 191 210 145 286
Sukker (g/kg TS) 30 65 60 10 67
pH 4,3 4,4 4,5 3,9 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 1,0 1,0 0,6 3,7
Mælkesyre (g/kg TS) 77 47 48 35 113
Eddikesyre (g/kg TS) 18 12 16 11 26
Tyggetid (Min./kg TS) 54 60 56 48 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,46 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 69 76 74 63 77
PBV20 (g/kg TS) 62 48 50 34 88
NEL20 (MJ/kg TS) 5,51 5,73 5,55 5,08 5,99
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,30 1,35 1,24 1,46
Kg pr. FEN 4,19 3,47 3,54 2,72 5,78
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,26 1,29 1,15 1,40
Kg pr. FE 3,92 3,36 3,38 2,57 5,45
Fordøjelig råprotein (g/FE) 171 165 167 141 202

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver med mineraler 50 28 63    
Ca (g/kg TS) 9,8 9,5 9,7 6,7 13,0
P (g/kg TS) 4,2 3,5 3,5 3,2 4,8
Mg (g/kg TS) 2,6 2,5 2,5 2,0 3,2
K (g/kg TS) ch 26,0 24,7 25,0 20,5 32,0
Na (g/kg TS) 1,8 1,9 1,7 0,6 3,2
Cl (g/kg TS) 8,8 9,0 10,0 5,0 12,5
S (g/kg TS) 2,3 2,3 2,4 1,9 2,8
CAB meq/kg TS 359 351 323 247 472
Fe (mg/kg TS) 295 233 216 115 510
Mn (mg/kg TS) 76 70 66 54 96
Zn (mg/kg TS) 34 30 31 27 43
Cu (mg/kg TS) 7,34 8,20 8,44 5,75 8,60

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 77 51 20 6
Slætdato 12/08 23/08 17/08 04/10
Tørstofindhold (g/kg) 341 338 347 485
Aske (g/kg TS) 109 110 109 125
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,3 71,9 72,1 65,8
Råprotein (g/kg TS) 180 181 176 156
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 542 529 525 476
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 65 64 65
NDF (g/kg TS) 383 378 380 382
FK NDF (%) 58,8 57,6 58,3 46,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 219 227 222 306
Sukker (g/kg TS) 26 27 26 58
pH 4,3 4,3 4,3 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,3   1,1  
Mælkesyre (g/kg TS) 82 80 83 32
Eddikesyre (g/kg TS) 19 17 16 17
Tyggetid (Min./kg TS) 54 53 54 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,48
AAT20 (g/kg TS) 69 69 69 68
PBV20 (g/kg TS) 66 66 62 46
NEL20 (MJ/kg TS) 5,54 5,47 5,49 4,85
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,36 1,36 1,55
Kg pr. FEN 4,20 4,40 4,27 3,41
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,27 1,27 1,57
Kg pr. FE 3,93 4,11 4,00 3,49
Fordøjelig råprotein (g/FE) 173 175 169 175

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 48 82 21 55
Slætdato 07/08 17/08 27/08 04/08
Tørstofindhold (g/kg) 323 354 372 355
Aske (g/kg TS) 107 110 110 109
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,5 73,2 71,9 72,1
Råprotein (g/kg TS) 173 182 175 176
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 543 541 548 535
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 67 70 68
NDF (g/kg TS) 384 380 381 388
FK NDF (%) 59,2 60,7 58,1 59,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 217 204 222 215
Sukker (g/kg TS) 27 30 27 32
pH 4,2 4,3 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 1,8 2,2 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 82 76 76 76
Eddikesyre (g/kg TS) 18 18 17 17
Tyggetid (Min./kg TS) 54 53 54 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 69 70 68 69
PBV20 (g/kg TS) 59 65 62 61
NEL20 (MJ/kg TS) 5,52 5,61 5,43 5,52
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,33 1,38 1,35
Kg pr. FEN 4,57 4,03 4,03 4,11
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,24 1,29 1,27
Kg pr. FE 4,26 3,76 3,75 3,86
Fordøjelig råprotein (g/FE) 164 172 169 169

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 419 166 385 43 71,8 5,56
Græsblanding 35 2 316 174 414 14 72,6 5,67
Græsblanding 42 1 292 160 346 10 72,7 5,15
Græsblanding 45 3 376 167 382 27 74,5 5,65

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 224 967
Slætdato 15/08 09/08
Tørstofindhold (g/kg) 351 355
Aske (g/kg TS) 109 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,3 74,3
Råprotein (g/kg TS) 178 170
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 535 588
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 78
NDF (g/kg TS) 383 407
FK NDF (%) 58,8 65,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 217 173
Sukker (g/kg TS) 30 35
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 77 75
Eddikesyre (g/kg TS) 18 17
Tyggetid (Min./kg TS) 54 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 69 71
PBV20 (g/kg TS) 62 52
NEL20 (MJ/kg TS) 5,51 5,77
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,29
Kg pr. FEN 4,19 3,92
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,22
Kg pr. FE 3,92 3,71
Fordøjelig råprotein (g/FE) 171 156

Til top