Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 967 931 2787    
Slætdato 09/08 12/08 07/08 19/07 29/08
Tørstofindhold (g/kg) 355 383 401 238 476
Aske (g/kg TS) 106 102 99 90 123
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,3 74,9 73,7 69,4 78,3
Råprotein (g/kg TS) 170 162 164 142 200
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 588 574 557 509 660
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 58 59 55 105
NDF (g/kg TS) 407 442 425 367 446
FK NDF (%) 65,4 69,1 64,2 56,8 73,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 173 151 169 105 238
Sukker (g/kg TS) 35 68 63 10 80
pH 4,3 4,3 4,4 3,9 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 2,0 1,2 1,4 0,5 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 75 53 49 36 111
Eddikesyre (g/kg TS) 17 13 15 10 25
Tyggetid (Min./kg TS) 55 59 58 49 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,46 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 71 77 76 65 78
PBV20 (g/kg TS) 52 35 40 23 82
NEL20 (MJ/kg TS) 5,77 5,96 5,80 5,29 6,17
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,25 1,29 1,20 1,40
Kg pr. FEN 3,92 3,46 3,44 2,66 5,47
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,21 1,23 1,11 1,35
Kg pr. FE 3,71 3,35 3,29 2,49 5,17
Fordøjelig råprotein (g/FE) 156 145 151 124 189

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver med mineraler 123 118 366    
Ca (g/kg TS) 7,5 7,3 7,5 5,7 9,3
P (g/kg TS) 4,1 3,7 3,6 3,4 4,6
Mg (g/kg TS) 2,4 2,2 2,3 1,9 2,9
K (g/kg TS) ch 29,5 28,1 26,9 24,0 36,4
Na (g/kg TS) 2,9 2,6 2,5 1,2 4,7
Cl (g/kg TS) 11,2 12,3 12,5 6,3 16,4
S (g/kg TS) 3,1 3,0 3,0 2,3 3,9
CAB meq/kg TS 313 298 278 165 455
Fe (mg/kg TS) 252 250 264 116 427
Mn (mg/kg TS) 82 80 81 50 133
Zn (mg/kg TS) 34 30 33 26 43
Cu (mg/kg TS) 7,10 7,06 7,55 5,30 8,70
Co (mg/kg TS) 0,09 0,08 0,07 0,05 0,18
Se (mg/kg TS) 0,03 0,04 0,04 0,02 0,05
Mo (mg/kg TS) 2,00 1,86 1,77 0,95 3,55
I (mg/kg TS) 0,48 0,40 0,38 0,30 0,75

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 273 255 65 26
Slætdato 10/08 14/08 27/07 01/08
Tørstofindhold (g/kg) 356 341 349 493
Aske (g/kg TS) 106 107 105 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,0 73,4 74,8 72,2
Råprotein (g/kg TS) 169 173 166 172
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 589 587 599 547
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 73 82 58
NDF (g/kg TS) 408 403 411 412
FK NDF (%) 64,8 63,2 66,7 60,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 179 193 160 215
Sukker (g/kg TS) 34 31 30 74
pH 4,3 4,3 4,3 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2   2,0  
Mælkesyre (g/kg TS) 77 79 78 27
Eddikesyre (g/kg TS) 18 17 18 14
Tyggetid (Min./kg TS) 56 56 55 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 71 70 71 77
PBV20 (g/kg TS) 52 58 49 46
NEL20 (MJ/kg TS) 5,75 5,68 5,79 5,62
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,32 1,29 1,33
Kg pr. FEN 3,90 4,14 3,92 2,93
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,25 1,21 1,26
Kg pr. FE 3,71 3,92 3,69 2,78
Fordøjelig råprotein (g/FE) 156 162 151 162

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 26 31 158 281 131 324
Slætdato 08/08 31/07 29/07 12/08 12/08 10/08
Tørstofindhold (g/kg) 402 409 363 349 348 348
Aske (g/kg TS) 100 110 108 105 105 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,5 70,8 74,2 75,0 75,2 74,2
Råprotein (g/kg TS) 176 180 170 169 171 170
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 547 523 596 603 582 587
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 70 71 82 79 80
NDF (g/kg TS) 396 393 408 413 400 407
FK NDF (%) 55,5 56,7 65,4 67,3 66,6 65,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 246 233 176 160 163 173
Sukker (g/kg TS) 43 40 39 35 35 33
pH 4,7 4,6 4,3 4,3 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8 3,8 2,3 1,9 2,1 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 51 69 70 74 80 77
Eddikesyre (g/kg TS) 21 20 16 18 18 17
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56 56 56 54 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 70 70 72 72 72 71
PBV20 (g/kg TS) 59 64 51 50 53 53
NEL20 (MJ/kg TS) 5,39 5,49 5,76 5,84 5,84 5,75
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,37 1,29 1,28 1,28 1,30
Kg pr. FEN 3,71 3,72 3,86 3,91 3,95 3,98
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,33 1,22 1,21 1,20 1,23
Kg pr. FE 3,49 3,62 3,65 3,70 3,70 3,75
Fordøjelig råprotein (g/FE) 173 180 156 152 154 156

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 3 310 166 409 34 76,2 6,04
Græsblanding 35 4 332 179 407 30 75,4 5,89
Græsblanding 42 2 287 196 359 10 74,4 5,74
Græsblanding 45 16 381 173 410 38 70,4 5,44
Græsblanding 46 3 525 160 403 58 70,7 5,37
Græsblanding 47 1 347 187 373 20 69,0 5,32
Græsblanding 49 2 358 174 403 33 67,1 5,17
Morsø 2 2 404 139 401 83 74,3 5,80
Sydvestjyden 2 391 166 451 40 72,5 5,72

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 967 224
Slætdato 09/08 15/08
Tørstofindhold (g/kg) 355 351
Aske (g/kg TS) 106 109
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,3 72,3
Råprotein (g/kg TS) 170 178
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 588 535
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 67
NDF (g/kg TS) 407 383
FK NDF (%) 65,4 58,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 173 217
Sukker (g/kg TS) 35 30
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,0 1,6
Mælkesyre (g/kg TS) 75 77
Eddikesyre (g/kg TS) 17 18
Tyggetid (Min./kg TS) 55 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 71 69
PBV20 (g/kg TS) 52 62
NEL20 (MJ/kg TS) 5,77 5,51
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,35
Kg pr. FEN 3,92 4,19
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,27
Kg pr. FE 3,71 3,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 156 171

Til top