Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 233 174 619    
Slætdato 10/07 09/07 02/07 24/06 22/07
Tørstofindhold (g/kg) 355 395 409 240 489
Aske (g/kg TS) 95 96 93 80 110
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,7 74,8 74,9 66,6 75,9
Råprotein (g/kg TS) 153 159 151 127 178
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 552 564 548 475 631
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 49 44 40 84
NDF (g/kg TS) 413 433 408 367 459
FK NDF (%) 59,7 68,0 65,1 50,7 67,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 215 161 161 159 270
Sukker (g/kg TS) 41 80 82 10 90
pH 4,2 4,4 4,4 3,8 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2 1,0 0,9 0,5 2,9
Mælkesyre (g/kg TS) 70 52 49 26 112
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 14 9 23
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 55 51 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,47 0,44 0,43 0,53
AAT20 (g/kg TS) 70 78 77 63 78
PBV20 (g/kg TS) 39 32 26 10 70
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50 5,98 5,90 5,08 5,96
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,25 1,27 1,25 1,46
Kg pr. FEN 4,14 3,34 3,29 2,72 5,65
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,29 1,20 1,21 1,17 1,42
Kg pr. FE 3,91 3,22 3,14 2,60 5,37
Fordøjelig råprotein (g/FE) 144 141 133 112 178

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver med mineraler 49 35 86    
Ca (g/kg TS) 7,9 8,7 8,0 5,8 9,3
P (g/kg TS) 3,5 3,4 3,5 3,1 4,0
Mg (g/kg TS) 2,1 2,2 2,1 1,6 2,5
K (g/kg TS) ch 24,4 24,9 25,4 20,0 29,6
Na (g/kg TS) 1,3 1,9 1,7 0,4 2,2
Cl (g/kg TS) 8,9 8,9 9,7 5,4 11,9
S (g/kg TS) 2,2 2,0 2,0 1,7 2,8
CAB meq/kg TS 357 362 344 248 469
Fe (mg/kg TS) 261 192 189 130 540
Mn (mg/kg TS) 72 76 71 42 98
Zn (mg/kg TS) 32 31 31 25 40
Cu (mg/kg TS) 6,24 7,18 7,09 4,80 7,70

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 90 35 14 15
Slætdato 06/07 07/07 03/07 04/08
Tørstofindhold (g/kg) 333 334 350 561
Aske (g/kg TS) 97 99 93 86
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,0 70,6 72,3 68,9
Råprotein (g/kg TS) 157 158 146 148
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 564 546 554 441
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 63 65 50
NDF (g/kg TS) 409 407 421 426
FK NDF (%) 60,2 56,9 61,8 54,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 212 235 201 250
Sukker (g/kg TS) 34 37 43 90
pH 4,1 4,2 4,2 5,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9   3,2  
Mælkesyre (g/kg TS) 77 71 76 19
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 59 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,48 0,48 0,49
AAT20 (g/kg TS) 69 69 71 76
PBV20 (g/kg TS) 44 45 31 25
NEL20 (MJ/kg TS) 5,53 5,38 5,60 5,32
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,39 1,34 1,40
Kg pr. FEN 4,29 4,48 4,01 2,72
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,31 1,28 1,35
Kg pr. FE 4,04 4,24 3,83 2,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 147 153 134 143

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 46 76 31 65
Slætdato 01/07 07/07 29/07 15/07
Tørstofindhold (g/kg) 349 328 393 361
Aske (g/kg TS) 95 94 95 97
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,7 72,1 70,8 71,9
Råprotein (g/kg TS) 151 155 151 154
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 553 566 540 549
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 64 67 62
NDF (g/kg TS) 423 413 417 406
FK NDF (%) 60,7 60,6 58,3 59,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 211 207 226 214
Sukker (g/kg TS) 36 37 51 43
pH 4,1 4,1 4,5 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 1,4 1,7 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 74 72 63 70
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 16 15
Tyggetid (Min./kg TS) 59 58 59 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,47 0,49 0,47
AAT20 (g/kg TS) 70 70 70 70
PBV20 (g/kg TS) 37 41 36 40
NEL20 (MJ/kg TS) 5,52 5,53 5,44 5,51
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,35 1,37 1,35
Kg pr. FEN 4,06 4,43 3,86 4,07
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,29 1,27 1,32 1,28
Kg pr. FE 3,87 4,18 3,67 3,84
Fordøjelig råprotein (g/FE) 142 144 144 144

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Asgaard 1 280 165 367 15 76,0 5,47
Græsblanding 22 1 325 205 400 10 71,9 5,53
Græsblanding 35 1 247 152 408 22 73,9 5,63
Græsblanding 42 1 532 135 398 123 69,0 5,28
Græsblanding 45 4 312 150 394 27 70,3 5,21

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 233 1192
Slætdato 10/07 05/07
Tørstofindhold (g/kg) 355 333
Aske (g/kg TS) 95 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,7 73,7
Råprotein (g/kg TS) 153 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 552 613
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 76
NDF (g/kg TS) 413 438
FK NDF (%) 59,7 66,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 215 173
Sukker (g/kg TS) 41 37
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2 1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 70 72
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17
Tyggetid (Min./kg TS) 58 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,48
AAT20 (g/kg TS) 70 72
PBV20 (g/kg TS) 39 36
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50 5,77
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,29
Kg pr. FEN 4,14 4,18
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,29 1,24
Kg pr. FE 3,91 4,01
Fordøjelig råprotein (g/FE) 144 137

Til top