Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 1192 1077 3352    
Slætdato 05/07 06/07 30/06 20/06 19/07
Tørstofindhold (g/kg) 333 385 397 227 452
Aske (g/kg TS) 94 96 93 79 110
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 76,3 76,7 68,4 78,3
Råprotein (g/kg TS) 152 155 156 123 184
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 613 602 601 550 676
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 57 58 48 102
NDF (g/kg TS) 438 444 421 388 488
FK NDF (%) 66,0 71,9 70,2 58,1 73,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 173 133 133 113 232
Sukker (g/kg TS) 37 78 81 10 81
pH 4,2 4,3 4,4 3,8 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 1,6 1,7 0,6 3,7
Mælkesyre (g/kg TS) 72 55 52 34 110
Eddikesyre (g/kg TS) 17 13 15 10 25
Tyggetid (Min./kg TS) 60 59 56 52 68
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,46 0,45 0,43 0,53
AAT20 (g/kg TS) 72 78 78 65 78
PBV20 (g/kg TS) 36 28 28 8 66
NEL20 (MJ/kg TS) 5,77 6,12 6,10 5,28 6,23
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,22 1,22 1,19 1,41
Kg pr. FEN 4,18 3,35 3,27 2,83 5,78
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,18 1,16 1,11 1,40
Kg pr. FE 4,01 3,24 3,11 2,66 5,60
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 134 133 108 171

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver med mineraler 142 174 513    
Ca (g/kg TS) 6,5 7,0 6,6 5,1 7,8
P (g/kg TS) 3,6 3,6 3,5 3,1 4,2
Mg (g/kg TS) 2,1 2,1 2,0 1,6 2,5
K (g/kg TS) ch 26,1 27,6 26,8 20,0 32,1
Na (g/kg TS) 2,6 2,8 2,7 1,2 4,2
Cl (g/kg TS) 10,5 11,1 11,4 6,0 15,3
S (g/kg TS) 2,8 2,7 2,7 2,3 3,4
CAB meq/kg TS 336 337 318 202 467
Fe (mg/kg TS) 256 199 215 120 416
Mn (mg/kg TS) 81 82 77 45 122
Zn (mg/kg TS) 35 34 33 28 43
Cu (mg/kg TS) 6,63 6,73 6,82 5,20 8,20
Co (mg/kg TS) 0,10 0,08 0,07 0,05 0,16
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,08 0,02 0,05
Mo (mg/kg TS) 1,88 1,65 1,57 0,80 4,10
I (mg/kg TS) 0,43 0,44 0,37 0,10 0,70

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 374 270 77 52
Slætdato 02/07 08/07 08/07 16/07
Tørstofindhold (g/kg) 321 330 328 435
Aske (g/kg TS) 96 93 94 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 72,8 74,8 70,9
Råprotein (g/kg TS) 153 153 150 155
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 612 608 621 609
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 70 75 72
NDF (g/kg TS) 436 437 435 450
FK NDF (%) 65,9 63,9 68,0 61,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 175 191 154 209
Sukker (g/kg TS) 33 38 37 63
pH 4,1 4,2 4,1 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1   1,7  
Mælkesyre (g/kg TS) 74 72 75 38
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16 18 14
Tyggetid (Min./kg TS) 59 60 58 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,49 0,47 0,50
AAT20 (g/kg TS) 71 71 72 73
PBV20 (g/kg TS) 38 38 33 36
NEL20 (MJ/kg TS) 5,75 5,69 5,86 5,56
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,31 1,27 1,35
Kg pr. FEN 4,34 4,25 4,21 3,39
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,26 1,21 1,32
Kg pr. FE 4,14 4,09 4,01 3,30
Fordøjelig råprotein (g/FE) 138 140 132 148

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 42 39 193 376 157 357
Slætdato 08/07 28/06 03/07 08/07 02/07 02/07
Tørstofindhold (g/kg) 415 385 329 326 331 326
Aske (g/kg TS) 89 93 95 94 94 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,0 72,3 73,7 73,8 73,7 74,1
Råprotein (g/kg TS) 159 155 155 150 153 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 601 582 621 618 605 611
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 68 72 77 81 74
NDF (g/kg TS) 435 432 437 441 439 438
FK NDF (%) 60,1 62,6 65,5 66,5 66,4 66,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 215 196 177 170 169 167
Sukker (g/kg TS) 60 46 36 36 34 37
pH 4,7 4,4 4,1 4,1 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9 1,3 2,0 1,6 2,2 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 45 61 73 72 75 74
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16 16 18 19 17
Tyggetid (Min./kg TS) 61 60 60 60 60 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
AAT20 (g/kg TS) 73 72 71 71 71 72
PBV20 (g/kg TS) 41 38 39 34 37 35
NEL20 (MJ/kg TS) 5,56 5,63 5,77 5,77 5,78 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,33 1,29 1,29 1,29 1,29
Kg pr. FEN 3,56 3,65 4,18 4,23 4,24 4,25
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,31 1,27 1,24 1,24 1,25 1,23
Kg pr. FE 3,43 3,49 4,02 4,06 4,11 4,06
Fordøjelig råprotein (g/FE) 151 146 140 134 139 136

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 5 339 163 411 26 74,5 5,80
Græsblanding 35 6 284 163 408 40 75,8 5,91
Græsblanding 36 1 390 157 440 45 73,2 5,81
Græsblanding 42 4 383 146 426 33 70,4 5,43
Græsblanding 45 17 345 154 451 36 70,9 5,53
Græsblanding 46 2 295 150 454 22 71,8 5,54
Græsblanding 47 1 402 175 376 58 74,5 5,95
Græsblanding 49 2 519 171 416 99 75,3 5,99
Morsø 2 5 427 142 436 76 73,5 5,78
Sydvestjyden 7 332 147 448 42 74,6 5,93

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 1192 233
Slætdato 05/07 10/07
Tørstofindhold (g/kg) 333 355
Aske (g/kg TS) 94 95
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 71,7
Råprotein (g/kg TS) 152 153
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 613 552
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 63
NDF (g/kg TS) 438 413
FK NDF (%) 66,0 59,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 173 215
Sukker (g/kg TS) 37 41
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 72 70
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15
Tyggetid (Min./kg TS) 60 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,48
AAT20 (g/kg TS) 72 70
PBV20 (g/kg TS) 36 39
NEL20 (MJ/kg TS) 5,77 5,50
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,36
Kg pr. FEN 4,18 4,14
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,29
Kg pr. FE 4,01 3,91
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 144

Til top