Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 297 264 903    
Slætdato 02/06 03/06 28/05 24/05 13/06
Tørstofindhold (g/kg) 367 345 361 266 495
Aske (g/kg TS) 82 86 89 67 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,3 77,6 77,6 70,8 79,6
Råprotein (g/kg TS) 136 146 143 109 166
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 619 602 606 537 695
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 63 56 38 91
NDF (g/kg TS) 427 425 413 363 487
FK NDF (%) 67,7 72,7 71,3 58,4 75,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 163 130 118 110 223
Sukker (g/kg TS) 74 103 90 16 133
pH 4,3 4,3 4,3 3,9 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,8 0,7 0,4 1,6
Mælkesyre (g/kg TS) 58 65 60 23 99
Eddikesyre (g/kg TS) 13 16 16 7 21
Tyggetid (Min./kg TS) 58 56 54 49 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,44 0,41 0,51
AAT20 (g/kg TS) 76 79 78 69 82
PBV20 (g/kg TS) 14 18 16 -12 48
NEL20 (MJ/kg TS) 5,92 6,28 6,20 5,45 6,37
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,19 1,20 1,17 1,36
Kg pr. FEN 3,66 3,62 3,52 2,60 4,83
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,14 1,15 1,08 1,30
Kg pr. FE 3,46 3,47 3,36 2,48 4,54
Fordøjelig råprotein (g/FE) 114 120 117 87 152

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver med mineraler 117 97 242    
Ca (g/kg TS) 6,5 7,5 7,0 5,1 8,4
P (g/kg TS) 3,1 3,0 3,2 2,6 3,5
Mg (g/kg TS) 1,7 1,9 1,8 1,3 2,0
K (g/kg TS) ch 23,1 23,5 24,5 19,0 28,0
Na (g/kg TS) 1,6 1,6 1,6 0,8 2,8
Cl (g/kg TS) 7,0 6,4 7,4 4,7 9,5
S (g/kg TS) 1,7 1,6 1,7 1,3 2,2
CAB meq/kg TS 395 407 400 293 492
Fe (mg/kg TS) 194 232 231 100 314
Mn (mg/kg TS) 68 65 63 47 93
Zn (mg/kg TS) 29 29 28 22 35
Cu (mg/kg TS) 4,94 5,93 5,83 4,00 6,20
Se (mg/kg TS) 0,02 0,03 0,13 0,01 0,03

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 120 26 22 16
Slætdato 28/05 27/05 29/05 20/06
Tørstofindhold (g/kg) 350 354 377 556
Aske (g/kg TS) 84 83 79 68
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,8 74,5 75,4 67,3
Råprotein (g/kg TS) 139 143 127 126
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 627 584 630 513
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 61 69 46
NDF (g/kg TS) 419 424 434 487
FK NDF (%) 68,0 65,5 68,9 57,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 163 179 156 236
Sukker (g/kg TS) 71 74 84 97
pH 4,2 4,4 4,4 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5   0,7  
Mælkesyre (g/kg TS) 64 52 53 19
Eddikesyre (g/kg TS) 13 13 13 10
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 58 70
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,52
AAT20 (g/kg TS) 75 76 77 75
PBV20 (g/kg TS) 18 19 5 7
NEL20 (MJ/kg TS) 5,96 5,86 5,94 5,30
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,27 1,26 1,42
Kg pr. FEN 3,72 3,82 3,45 2,82
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,20 1,20 1,47
Kg pr. FE 3,49 3,61 3,29 2,86
Fordøjelig råprotein (g/FE) 117 123 105 120

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 68 106 33 71
Slætdato 27/05 29/05 12/06 16/06
Tørstofindhold (g/kg) 333 369 415 373
Aske (g/kg TS) 80 81 84 81
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 75,3 73,8 74,5
Råprotein (g/kg TS) 133 137 130 134
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 631 619 594 619
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 65 67 60
NDF (g/kg TS) 427 426 447 433
FK NDF (%) 69,2 67,5 66,6 67,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 164 174 168
Sukker (g/kg TS) 67 79 70 75
pH 4,2 4,3 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,3 0,7 1,8 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 64 56 57 56
Eddikesyre (g/kg TS) 13 13 13 13
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 61 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,48 0,47
AAT20 (g/kg TS) 76 76 75 75
PBV20 (g/kg TS) 11 14 11 13
NEL20 (MJ/kg TS) 5,98 5,94 5,79 5,87
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,26 1,30 1,28
Kg pr. FEN 3,95 3,53 3,55 3,64
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,19 1,26 1,23
Kg pr. FE 3,69 3,33 3,42 3,48
Fordøjelig råprotein (g/FE) 109 115 113 114

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 4 326 145 402 71 78,2 6,18
Græsblanding 35 2 388 108 472 90 75,5 5,91
Græsblanding 42 2 485 125 437 117 72,2 5,69
Græsblanding 45 12 374 130 435 75 75,8 6,00

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 297 1578
Slætdato 02/06 29/05
Tørstofindhold (g/kg) 367 350
Aske (g/kg TS) 82 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,3 76,1
Råprotein (g/kg TS) 136 144
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 619 654
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 77
NDF (g/kg TS) 427 441
FK NDF (%) 67,7 70,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 163 145
Sukker (g/kg TS) 74 57
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 58 60
Eddikesyre (g/kg TS) 13 15
Tyggetid (Min./kg TS) 58 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 76 75
PBV20 (g/kg TS) 14 22
NEL20 (MJ/kg TS) 5,92 6,01
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,24
Kg pr. FEN 3,66 3,77
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,18
Kg pr. FE 3,46 3,56
Fordøjelig råprotein (g/FE) 114 121

Til top