Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 1578 1677 4860    
Slætdato 29/05 31/05 26/05 19/05 05/06
Tørstofindhold (g/kg) 350 340 350 252 470
Aske (g/kg TS) 85 85 89 69 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 77,7 77,7 71,7 80,0
Råprotein (g/kg TS) 144 143 148 117 172
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 654 644 647 579 723
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 78 72 42 117
NDF (g/kg TS) 441 445 432 383 496
FK NDF (%) 70,4 74,1 72,8 63,8 76,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 145 119 112 94 193
Sukker (g/kg TS) 57 90 77 11 110
pH 4,3 4,3 4,3 3,9 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 1,2 1,3 0,5 3,5
Mælkesyre (g/kg TS) 60 65 61 25 100
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17 17 7 23
Tyggetid (Min./kg TS) 59 58 56 50 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46 0,45 0,42 0,51
AAT20 (g/kg TS) 75 78 78 69 82
PBV20 (g/kg TS) 22 16 22 -6 52
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 6,29 6,24 5,56 6,42
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,19 1,20 1,16 1,34
Kg pr. FEN 3,77 3,66 3,60 2,68 5,02
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,14 1,15 1,07 1,29
Kg pr. FE 3,56 3,52 3,46 2,54 4,74
Fordøjelig råprotein (g/FE) 121 116 122 94 151

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver med mineraler 281 362 1062    
Ca (g/kg TS) 5,7 5,8 5,6 4,6 6,8
P (g/kg TS) 3,2 3,3 3,4 2,7 3,8
Mg (g/kg TS) 1,7 1,7 1,7 1,4 2,1
K (g/kg TS) ch 24,8 25,2 26,3 20,0 30,0
Na (g/kg TS) 2,4 2,5 2,4 1,1 4,0
Cl (g/kg TS) 8,5 8,1 9,3 4,4 13,2
S (g/kg TS) 2,3 2,2 2,2 1,6 2,9
CAB meq/kg TS 385 403 380 247 512
Fe (mg/kg TS) 238 206 236 110 418
Mn (mg/kg TS) 72 72 72 44 110
Zn (mg/kg TS) 33 30 31 26 40
Cu (mg/kg TS) 5,36 5,40 5,78 3,90 6,70
Co (mg/kg TS) 0,08 0,08 0,08 0,04 0,13
Se (mg/kg TS) 0,02 0,03 0,05 0,01 0,04
Mo (mg/kg TS) 1,26 1,36 1,26 0,60 2,20
I (mg/kg TS) 0,33 0,34 0,33 0,10 0,60

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 547 208 146 64
Slætdato 27/05 04/06 02/06 25/05
Tørstofindhold (g/kg) 344 343 340 430
Aske (g/kg TS) 86 87 83 83
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,2 75,3 77,0 74,0
Råprotein (g/kg TS) 145 146 144 142
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 657 647 668 638
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 70 90 60
NDF (g/kg TS) 438 438 439 455
FK NDF (%) 70,5 68,8 72,2 67,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148 160 126 168
Sukker (g/kg TS) 58 54 57 82
pH 4,2 4,3 4,3 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7   1,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 60 56 65 31
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 16 13
Tyggetid (Min./kg TS) 59 59 58 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,46 0,48
AAT20 (g/kg TS) 76 75 76 78
PBV20 (g/kg TS) 23 25 21 17
NEL20 (MJ/kg TS) 6,03 5,93 6,10 5,86
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,26 1,22 1,28
Kg pr. FEN 3,81 3,88 3,75 3,19
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,19 1,15 1,24
Kg pr. FE 3,60 3,66 3,54 3,06
Fordøjelig råprotein (g/FE) 122 125 119 123

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 60 77 230 435 218 507
Slætdato 24/05 24/05 25/05 01/06 28/05 01/06
Tørstofindhold (g/kg) 391 373 342 359 335 338
Aske (g/kg TS) 86 88 85 82 86 87
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 74,9 76,1 76,2 76,4 76,0
Råprotein (g/kg TS) 138 140 146 143 141 146
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 661 637 664 664 656 647
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 69 79 79 85 77
NDF (g/kg TS) 427 449 444 450 442 434
FK NDF (%) 69,0 68,9 70,7 71,0 71,4 69,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 157 144 140 136 147
Sukker (g/kg TS) 83 61 55 62 50 52
pH 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1 1,0 1,6 1,9 1,7 1,6
Mælkesyre (g/kg TS) 45 55 62 55 68 63
Eddikesyre (g/kg TS) 13 15 15 14 17 16
Tyggetid (Min./kg TS) 58 60 59 60 59 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,48 0,47 0,47 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77 75 75 77 75 75
PBV20 (g/kg TS) 15 19 24 19 20 25
NEL20 (MJ/kg TS) 5,94 5,90 6,03 6,05 6,02 5,98
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,26 1,24 1,23 1,24 1,25
Kg pr. FEN 3,38 3,58 3,85 3,62 3,92 3,92
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,21 1,17 1,17 1,18 1,18
Kg pr. FE 3,20 3,42 3,65 3,42 3,71 3,69
Fordøjelig råprotein (g/FE) 115 120 124 120 118 124

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Asgaard 1 323 155 412 59 76,8 6,00
Græsblanding 22 10 347 135 468 55 74,5 5,89
Græsblanding 24 1 416 175 437 75 72,5 5,74
Græsblanding 35 20 331 145 436 65 76,9 6,10
Græsblanding 36 3 334 146 464 39 69,8 5,48
Græsblanding 42 5 404 142 434 83 77,8 6,26
Græsblanding 45 34 327 142 432 62 76,9 6,04
Græsblanding 46 5 311 131 443 75 76,1 6,02
Morsø 2 11 401 122 446 91 77,0 6,07
Sydvestjyden 6 386 140 454 61 76,3 6,06

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 1578 297
Slætdato 29/05 02/06
Tørstofindhold (g/kg) 350 367
Aske (g/kg TS) 85 82
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 75,3
Råprotein (g/kg TS) 144 136
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 654 619
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 64
NDF (g/kg TS) 441 427
FK NDF (%) 70,4 67,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 145 163
Sukker (g/kg TS) 57 74
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 60 58
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13
Tyggetid (Min./kg TS) 59 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 76
PBV20 (g/kg TS) 22 14
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 5,92
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,26
Kg pr. FEN 3,77 3,66
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,20
Kg pr. FE 3,56 3,46
Fordøjelig råprotein (g/FE) 121 114

Til top