Opdateret: 05. februar 2017

Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2016. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2015 og 2014 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 1578 1192 967 724 168
Slætdato 29/05 05/07 09/08 19/09 11/10
Tørstofindhold (g/kg) 350 333 355 339 340
Aske (g/kg TS) 85 94 106 113 117
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 73,7 74,3 75,6 76,6
Råprotein (g/kg TS) 144 152 170 184 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 654 613 588 594 575
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 76 78 81 74
NDF (g/kg TS) 441 438 407 390 370
FK NDF (%) 70,4 66,0 65,4 67,1 67,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 145 173 173 157 149
Sukker (g/kg TS) 57 37 35 30 44
pH 4,3 4,2 4,3 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 1,9 2,0 2,7 3,3
Mælkesyre (g/kg TS) 60 72 75 76 68
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17 17 19 20
Tyggetid (Min./kg TS) 59 60 55 53 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,48 0,46 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 75 72 71 71 73
PBV20 (g/kg TS) 22 36 52 64 66
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 5,77 5,77 5,86 5,93
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,29 1,29 1,27 1,26
Kg pr. FEN 3,77 4,18 3,92 4,03 4,13
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,24 1,22 1,19 1,16
Kg pr. FE 3,56 4,01 3,71 3,77 3,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 121 137 156 166 169

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2016. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2015 og 2014 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver med mineraler 281 142 123 80 21
Ca (g/kg TS) 5,7 6,5 7,5 7,8 7,2
P (g/kg TS) 3,2 3,6 4,1 4,3 4,0
Mg (g/kg TS) 1,7 2,1 2,4 2,7 2,5
K (g/kg TS) ch 24,8 26,1 29,5 31,3 30,2
Na (g/kg TS) 2,4 2,6 2,9 3,5 3,4
Cl (g/kg TS) 8,5 10,5 11,2 12,4 12,3
S (g/kg TS) 2,3 2,8 3,1 3,4 3,3
CAB meq/kg TS 385 336 313 324 339
Fe (mg/kg TS) 238 256 252 310 390
Mn (mg/kg TS) 72 81 82 86 80
Zn (mg/kg TS) 33 35 34 33 31
Cu (mg/kg TS) 5,36 6,63 7,10 8,12 7,78
Co (mg/kg TS) 0,08 0,10 0,09 0,10  
Se (mg/kg TS) 0,02 0,03 0,03 0,04  
Mo (mg/kg TS) 1,26 1,88 2,00 1,87  
I (mg/kg TS) 0,33 0,43 0,48 0,61  

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt