Opdateret: 03. februar 2015

Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økogisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL20 kg TS
(MJ/kg TS)

Græs
Kløvergræsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt konventionel 1738 342 6,25
Kløvergræsensilage 2. slæt konventionel 1187 415 6,16
Kløvergræsensilage 3. slæt konventionel 995 419 5,72
Kløvergræsensilage 4. slæt konventionel 860 326 5,78
Kløvergræsensilage 5. slæt konventionel 305 228 5,76
Kløvergræsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt økologisk 334 355 6,25
Kløvergræsensilage 2. slæt økologisk 229 412 5,91
Kløvergræsensilage 3. slæt økologisk 172 422 5,42
Kløvergræsensilage 4. slæt økologisk 188 345 5,45
Kløvergræsensilage 5. slæt økologisk 82 237 5,46
Græsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt konventionel 606 360 6,04
Græsensilage 2. slæt konventionel 245 426 5,95
Græsensilage 3. slæt konventionel 179 438 5,69
Græsensilage 4. slæt konventionel 178 341 5,63
Græsensilage 5. slæt konventionel 92 248 5,54
Græsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt økologisk 77 391 5,85
Græsensilage 2. slæt økologisk 33 441 5,64
Græsensilage 3. slæt økologisk 27 454 5,65
Græsensilage 4. slæt økologisk 26 369 5,39
Græsensilage 5. slæt økologisk 29 226 5,28
Lucerneensilage 1. slæt konventionel 26 344 5,52
Hø konventionel 39 764 4,49
Majs
Majsensilage konventionel 4054 363 6,34
Majsensilage økologisk 188 357 6,16
Kolbemajsensilage konventionel 250 555 7,20
Helsæd
Grønbygensilage konventionel 73 323 5,83
Byghelsæd konventionel 332 398 5,63
Byghelsæd økologisk 103 412 5,33
Bygærtehelsæd konventionel 103 399 5,72
Bygærtehelsæd økologisk 80 388 5,44
Hvedehelsæd konventionel 47 429 5,63
1. slæt lucerneensilage 1. slæt konventionel 20 377 5,50
Grønært, ensilage økologisk 21 331 5,36
Kolbemajs, frisk konventionel 23 536 7,17
Hvede-græs, ensilage konventionel 44 375 5,73
Ærtehelsæd, ensilage økologisk 48 327 5,56
Ærtehelsæd, ensilage konventionel 50 361 5,90
Hvedeært, ensilage konventionel 65 391 5,74