Opdateret: 19. juni 2024

Ikke-mælkeleverende ejendomme

GruppeAntal ejendomme i alt Ejendomme, som ikke er i niveau 1
AntalProcent
Ejendomme med høj andel af kvier 561 86 15,3%
Slagtekalve 1, små 202 6 3,0%
Slagtekalve 2, store 215 22 10,2%
Kødkvæg 1, små 2.789 9 0,3%
Kødkvæg 2, store 700 7 1,0%
Øvrige små (< 10 årsdyr) 6.030 146 2,4%
Øvrige store (>= 10 årsdyr) 939 29 3,1%
I alt 11.436 305 2,7%

I denne opgørelse vurderes, at en ejendomme er ikke-mælkeleverende, såfremt der ikke forelægger mælkeprøver inden for de seneste 150 dage. Det er en lidt anden definition end den, som anvendes andre steder. Derfor kan der være en lille forskel i antal ejendomme.

Yderligere oplysninger om kategoriseringen af grupperne findes her.