Opdateret: 29. november 2023

Ikke-mælkeleverende ejendomme

GruppeAntal ejendomme i alt Ejendomme, som ikke er i niveau 1
AntalProcent
Ejendomme med høj andel af kvier 581 86 14,8%
Slagtekalve 1, små 219 10 4,6%
Slagtekalve 2, store 221 25 11,3%
Kødkvæg 1, små 2.865 13 0,5%
Kødkvæg 2, store 718 3 0,4%
Øvrige små (< 10 årsdyr) 6.091 128 2,1%
Øvrige store (>= 10 årsdyr) 929 18 1,9%
I alt 11.624 283 2,4%

I denne opgørelse vurderes, at en ejendomme er ikke-mælkeleverende, såfremt der ikke forelægger mælkeprøver inden for de seneste 150 dage. Det er en lidt anden definition end den, som anvendes andre steder. Derfor kan der være en lille forskel i antal ejendomme.

Yderligere oplysninger om kategoriseringen af grupperne findes her.

Forfattere

  • Jørgen Nielsen

    Jørgen Nielsen

    Specialkonsulent

    SEGES Innovation P/S

    jni@seges.dk