Opdateret: 14. november 2022

Ikke-mælkeleverende ejendomme

Der fokuseres på at beskrive disse forskellige grupper af ejendomme:

 • Ejendomme med høj andel af kvier (først og fremmest kviehoteller)
 • Ejendomme med slagtekalve
 • Ejendomme med kødkvæg
 • Øvrige ejendomme

Ingen af disse grupper er tydelige at udpege ud fra databaseoplysninger, men vi kan efter skøn forsøge. For hhv. slagtekalve, kødkvæg og øvrige arbejdes der med to grupper, afhængigt af antal dyr.

Følgende definitioner anvendes:

Gruppe

Definition

Ejendomme med høj andel af kvier

 • Over 30 årsdyr og
 • kvier af malkerace og krydsningsracer udgør min. 60% af alle årsdyr

Slagtekalve 1 - små

 • Slagtning af 20-100 tyrekalve pr. år, og
 • malkerace og krydsningsracer udgør min. 80% af alle årsdyr

Slagtekalve 2 - store

 • Slagtning af over 100 tyrekalve pr. år, og
 • malkerace og krydsningsracer udgør min. 80% af alle årsdyr

Kødkvæg 1 - små

 • 10-50 årsdyr, og
 • køer udgør min. 20% af alle årsdyr, og
 • kødkvægsrace og krydsningsracer udgør min. 80% af alle årsdyr

Kødkvæg 2 - store

 • Over 50 årsdyr, og
 • køer udgør min. 20% af alle årsdyr, og
 • kødkvægsrace og krydsningsracer udgør min. 80% af alle årsdyr

Øvrige, små

 • antal årsdyr < 10

Øvrige, store

 • 10 eller flere årsdyr

Bemærk at enkelte ejendomme kan opfylde definitionerne i mere end én gruppe. I et sådan tilfælde vælges dog kun én af grupperne – der vælges den af grupperne, som står øverst i ovenstående skema, dvs. grupperne med slagtekalve vælges frem for kødkvæg og gruppen med ejendomme med høj andel af kvier vælges frem for slagtekalve.

Grupperne er defineret den 27. april 2009.

Forfattere

 • Jørgen Nielsen

  Jørgen Nielsen

  Specialkonsulent

  SEGES Innovation P/S

  jni@seges.dk