Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hvede-græs, ensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 41 58 147    
Slætdato 05/07 09/06 10/06 31/05 31/08
Tørstofindhold (g/kg) 332 364 369 254 449
Aske (g/kg TS) 87 79 80 61 107
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,1 73,5 73,0 68,2 75,8
Råprotein (g/kg TS) 136 127 130 102 173
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 634 620 623 570 693
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 107 90 94 81 138
NDF (g/kg TS) 434 421 419 384 487
FK NDF (%) 61,7 62,9 61,0 54,4 69,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 210 193 196 145 278
Stivelse (g/kg TS) 55 77 80 17 98
Sukker (g/kg TS) 31 37 39 11 56
pH 4,2 4,1 4,2 3,8 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 0,9 1,1 0,6 2,8
Mælkesyre (g/kg TS) 76 67 62 49 106
Eddikesyre (g/kg TS) 13 16 17 7 19
Tyggetid (Min./kg TS) 61 58 58 53 70
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46 0,46 0,43 0,51
AAT20 (g/kg TS) 70 73 73 65 75
PBV20 (g/kg TS) 22 9 12 -11 43
NEL20 (MJ/kg TS) 5,57 5,75 5,69 5,25 5,95
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,29 1,31 1,25 1,41
Kg pr. FEN 4,24 3,67 3,68 3,00 5,33
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,25 1,26 1,17 1,42
Kg pr. FE 4,11 3,53 3,53 3,04 5,21
Fordøjelig råprotein (g/FE) 124 109 113 91 151

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Antal prøver 8
Slætdato 19/06
Tørstofindhold (g/kg) 301
Aske (g/kg TS) 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,9
Råprotein (g/kg TS) 133
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 655
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 91
NDF (g/kg TS) 414
FK NDF (%) 62,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 203
Stivelse (g/kg TS) 61
Sukker (g/kg TS) 30
pH 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 81
Eddikesyre (g/kg TS) 14
Tyggetid (Min./kg TS) 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46
AAT20 (g/kg TS) 69
PBV20 (g/kg TS) 20
NEL20 (MJ/kg TS) 5,62
Kg tørstof pr. FEN 1,33
Kg pr. FEN 4,46
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,28
Kg pr. FE 4,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 118

Til top