Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af lucernehø fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 32 5 14    
Tørstofindhold (g/kg) 866 769 654 753 928
Aske (g/kg TS) 109 93 98 89 136
Organisk stof fordøjelighed (%) 57,7 67,8 66,5 52,0 63,2
Råprotein (g/kg TS) 191 139 148 164 224
NDF (g/kg TS) 430 431 420 376 529
FK NDF (%) 31,9 50,7 53,9 23,7 38,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 634 408 392 536 721
Sukker (g/kg TS) 37 60 55 10 54
Tyggetid (Min./kg TS) 81 71 67 71 97
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,54 0,49 0,48 0,49 0,61
AAT20 (g/kg TS) 69 78 77 64 74
PBV20 (g/kg TS) 80 17 36 64 110
NEL20 (MJ/kg TS) 4,35 5,03 4,71 3,96 4,75
Kg tørstof pr. FEN 1,72 1,48 1,35 1,56 1,88
Kg pr. FEN 2,01 2,00 2,36 1,77 2,27
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,95 1,47 1,57 1,56 2,46
Kg pr. FE 2,27 1,96 2,60 1,78 2,93
Fordøjelig råprotein (g/FE) 284 148 161 245 350

Til top