Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af ærtehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 54 36 137    
Slætdato 01/07 18/07 07/07 31/05 29/07
Tørstofindhold (g/kg) 305 329 331 235 377
Aske (g/kg TS) 85 74 77 65 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,3 73,6 72,1 65,2 76,4
Råprotein (g/kg TS) 157 149 149 133 177
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 627 691 658 487 743
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 89 78 73 66 117
NDF (g/kg TS) 361 382 352 308 405
FK NDF (%) 52,7 59,8 51,1 42,8 61,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 254 211 237 187 326
Stivelse (g/kg TS) 100 115 97 35 182
Sukker (g/kg TS) 18 26 30 1 40
pH 4,2 4,3 4,2 3,9 4,6
Mælkesyre (g/kg TS) 89 81 77 53 119
Eddikesyre (g/kg TS) 23 26 20 15 30
Tyggetid (Min./kg TS) 52 54 50 44 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,43 0,38 0,49
AAT20 (g/kg TS) 65 70 66 58 73
PBV20 (g/kg TS) 52 37 43 32 73
NEL20 (MJ/kg TS) 5,49 5,85 5,46 4,94 6,04
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,29 1,38 1,23 1,51
Kg pr. FEN 4,66 4,10 4,37 3,46 6,02
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,33 1,28 1,32 1,15 1,57
Kg pr. FE 4,58 4,08 4,18 3,33 6,43
Fordøjelig råprotein (g/FE) 154 138 141 118 181

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 21 11 6
Slætdato 16/07 21/07 25/07
Tørstofindhold (g/kg) 305 292 299
Aske (g/kg TS) 87 85 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,7 72,2 67,2
Råprotein (g/kg TS) 163 161 139
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 636 630 513
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84 83 85
NDF (g/kg TS) 353 354 406
FK NDF (%) 52,8 53,9 49,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 255 247 293
Stivelse (g/kg TS) 103 87 74
Sukker (g/kg TS) 14 19 23
pH 4,2 4,2 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,3   1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 93 97 62
Eddikesyre (g/kg TS) 23 23 22
Tyggetid (Min./kg TS) 51 51 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,48
AAT20 (g/kg TS) 65 66 66
PBV20 (g/kg TS) 58 54 34
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50 5,57 5,05
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,34 1,49
Kg pr. FEN 4,66 4,69 5,11
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,32 1,31 1,52
Kg pr. FE 4,55 4,58 5,24
Fordøjelig råprotein (g/FE) 161 156 150

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 23 21
Slætdato 25/06 06/07
Tørstofindhold (g/kg) 291 300
Aske (g/kg TS) 83 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,9 72,5
Råprotein (g/kg TS) 160 154
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 673 621
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 101 85
NDF (g/kg TS) 375 353
FK NDF (%) 53,2 54,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 252 237
Stivelse (g/kg TS) 90 104
Sukker (g/kg TS) 17 18
pH 4,1 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 95 90
Eddikesyre (g/kg TS) 24 22
Tyggetid (Min./kg TS) 54 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 64 67
PBV20 (g/kg TS) 57 47
NEL20 (MJ/kg TS) 5,53 5,58
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,34
Kg pr. FEN 4,84 4,53
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,34 1,30
Kg pr. FE 4,80 4,41
Fordøjelig råprotein (g/FE) 158 147

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Javlo 1 266 147 334 141 10 71,4 5,47

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 54 41
Slætdato 01/07 26/06
Tørstofindhold (g/kg) 305 305
Aske (g/kg TS) 85 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,3 72,2
Råprotein (g/kg TS) 157 154
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 627 648
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 89 100
NDF (g/kg TS) 361 364
FK NDF (%) 52,7 54,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 254 241
Stivelse (g/kg TS) 100 121
Sukker (g/kg TS) 18 16
pH 4,2 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 89 85
Eddikesyre (g/kg TS) 23 22
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 65 67
PBV20 (g/kg TS) 52 46
NEL20 (MJ/kg TS) 5,49 5,65
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,32
Kg pr. FEN 4,66 4,57
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,33 1,29
Kg pr. FE 4,58 4,45
Fordøjelig råprotein (g/FE) 154 145

Til top