Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af ærtehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 41 31 147    
Slætdato 26/06 19/06 21/06 31/05 09/08
Tørstofindhold (g/kg) 305 323 349 235 402
Aske (g/kg TS) 78 74 78 64 95
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,2 74,2 74,6 65,8 77,1
Råprotein (g/kg TS) 154 149 153 125 176
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 648 706 686 552 720
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 100 95 89 72 141
NDF (g/kg TS) 364 373 347 299 440
FK NDF (%) 54,6 60,3 57,1 48,2 59,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 241 201 192 175 297
Stivelse (g/kg TS) 121 128 125 42 199
Sukker (g/kg TS) 16 20 26 0 32
pH 4,2 4,2 4,2 3,9 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 0,8 0,8 0,4 2,4
Mælkesyre (g/kg TS) 85 82 79 58 114
Eddikesyre (g/kg TS) 22 21 20 16 28
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52 48 41 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,41 0,38 0,50
AAT20 (g/kg TS) 67 69 69 61 73
PBV20 (g/kg TS) 46 38 42 22 72
NEL20 (MJ/kg TS) 5,65 5,87 5,79 5,07 6,25
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,27 1,29 1,19 1,47
Kg pr. FEN 4,57 4,10 3,88 3,07 5,89
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,29 1,24 1,23 1,11 1,50
Kg pr. FE 4,45 3,99 3,71 3,05 6,15
Fordøjelig råprotein (g/FE) 145 134 138 108 179

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Antal prøver 6
Slætdato 01/07
Tørstofindhold (g/kg) 325
Aske (g/kg TS) 70
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,6
Råprotein (g/kg TS) 148
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 642
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 91
NDF (g/kg TS) 346
FK NDF (%) 52,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 255
Stivelse (g/kg TS) 140
Sukker (g/kg TS) 20
pH 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 85
Eddikesyre (g/kg TS) 19
Tyggetid (Min./kg TS) 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42
AAT20 (g/kg TS) 68
PBV20 (g/kg TS) 39
NEL20 (MJ/kg TS) 5,67
Kg tørstof pr. FEN 1,32
Kg pr. FEN 4,33
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,25
Kg pr. FE 4,13
Fordøjelig råprotein (g/FE) 133

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 41 54
Slætdato 26/06 01/07
Tørstofindhold (g/kg) 305 305
Aske (g/kg TS) 78 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,2 71,3
Råprotein (g/kg TS) 154 157
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 648 627
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 100 89
NDF (g/kg TS) 364 361
FK NDF (%) 54,6 52,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 241 254
Stivelse (g/kg TS) 121 100
Sukker (g/kg TS) 16 18
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 85 89
Eddikesyre (g/kg TS) 22 23
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44
AAT20 (g/kg TS) 67 65
PBV20 (g/kg TS) 46 52
NEL20 (MJ/kg TS) 5,65 5,49
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,36
Kg pr. FEN 4,57 4,66
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,29 1,33
Kg pr. FE 4,45 4,58
Fordøjelig råprotein (g/FE) 145 154

Til top