Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 139 141 464    
Slætdato 18/10 07/10 07/10 02/10 30/10
Tørstofindhold (g/kg) 329 355 335 265 386
Aske (g/kg TS) 34 25 33 26 43
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,8 77,5 76,2 73,7 79,5
Råprotein (g/kg TS) 76 71 78 64 88
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 550 507 528 455 638
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 60 60 45 92
NDF (g/kg TS) 385 354 376 343 440
FK NDF (%) 64,3 62,6 61,0 58,9 69,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 188 193 205 151 224
Stivelse (g/kg TS) 284 319 289 201 357
Sukker (g/kg TS) 12 11 16 10 17
pH 3,9 3,9 3,9 3,7 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 55 46 46 41 69
Eddikesyre (g/kg TS) 14 11 13 9 18
Tyggetid (Min./kg TS) 47 44 47 42 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,41 0,42 0,39 0,47
AAT20 (g/kg TS) 82 84 82 77 86
PBV20 (g/kg TS) -53 -60 -52 -67 -40
NEL20 (MJ/kg TS) 6,20 6,20 6,10 5,84 6,43
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,20 1,22 1,16 1,27
Kg pr. FEN 3,73 3,64 3,84 3,07 4,55
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,10 1,14 1,08 1,22
Kg pr. FE 3,53 3,31 3,58 2,92 4,31
Fordøjelig råprotein (g/FE) 46 39 48 33 58

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 64 14 7
Slætdato 20/10 14/10 26/10
Tørstofindhold (g/kg) 325 311 371
Aske (g/kg TS) 35 34 33
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,3 77,3 76,8
Råprotein (g/kg TS) 78 74 75
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 534 535 496
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 61 54
NDF (g/kg TS) 385 386 385
FK NDF (%) 65,6 65,9 64,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 175 174 183
Stivelse (g/kg TS) 273 263 298
Sukker (g/kg TS) 11 16 13
pH 3,8 3,9 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 57 53 46
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 13
Tyggetid (Min./kg TS) 47 47 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,42 0,43
AAT20 (g/kg TS) 82 82 84
PBV20 (g/kg TS) -51 -55 -57
NEL20 (MJ/kg TS) 6,19 6,17 6,21
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,21 1,20
Kg pr. FEN 3,79 3,95 3,29
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,13 1,14
Kg pr. FE 3,57 3,71 3,11
Fordøjelig råprotein (g/FE) 49 44 45

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Antal prøver 66 48
Slætdato 17/10 20/10
Tørstofindhold (g/kg) 342 322
Aske (g/kg TS) 32 33
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,9 76,5
Råprotein (g/kg TS) 73 78
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 558 549
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 64
NDF (g/kg TS) 380 398
FK NDF (%) 64,0 64,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 190 188
Stivelse (g/kg TS) 307 264
Sukker (g/kg TS) 11 13
pH 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 55 54
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14
Tyggetid (Min./kg TS) 47 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43
AAT20 (g/kg TS) 82 82
PBV20 (g/kg TS) -56 -51
NEL20 (MJ/kg TS) 6,26 6,16
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,21
Kg pr. FEN 3,52 3,85
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,14
Kg pr. FE 3,35 3,65
Fordøjelig råprotein (g/FE) 43 49

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Activate 3 312 74 373 69,9 272 10 79,4 6,37
Ambition 2 311 55 365 68,4 324 11 79,2 6,40
Emblem 1 310 84 440 62,8 233 10 74,0 5,99
Emmerson 1 241 82 487 65,0 78 23 73,0 5,64
SY Milkytop 1 285 62 405 64,8 262 10 76,1 5,96
SY Nordicstar 2 280 82 392 68,6 239 18 78,2 6,37
Wizard 2 294 70 386 71,8 224 17 79,9 6,28

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 139 2968
Slætdato 18/10 13/10
Tørstofindhold (g/kg) 329 353
Aske (g/kg TS) 34 31
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,8 77,1
Råprotein (g/kg TS) 76 74
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 550 575
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 75
NDF (g/kg TS) 385 375
FK NDF (%) 64,3 64,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 188 190
Stivelse (g/kg TS) 284 315
Sukker (g/kg TS) 12 12
pH 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 55 53
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 47 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,42
AAT20 (g/kg TS) 82 83
PBV20 (g/kg TS) -53 -56
NEL20 (MJ/kg TS) 6,20 6,30
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,18
Kg pr. FEN 3,73 3,39
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,12
Kg pr. FE 3,53 3,22
Fordøjelig råprotein (g/FE) 46 43

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Stivelse (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top