Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 2968 3550 11074    
Slætdato 13/10 28/09 02/10 29/09 28/10
Tørstofindhold (g/kg) 353 363 342 307 401
Aske (g/kg TS) 31 25 31 26 38
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,1 77,5 77,4 74,5 79,7
Råprotein (g/kg TS) 74 70 74 65 82
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 575 537 551 480 672
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 67 63 53 100
NDF (g/kg TS) 375 360 366 339 413
FK NDF (%) 64,0 63,1 63,0 58,6 69,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 190 193 194 152 230
Stivelse (g/kg TS) 315 318 304 263 364
Sukker (g/kg TS) 12 12 15 10 16
pH 3,9 3,9 3,9 3,7 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 53 49 48 41 64
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12 13 9 17
Tyggetid (Min./kg TS) 46 44 45 41 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,41 0,41 0,39 0,45
AAT20 (g/kg TS) 83 83 83 79 86
PBV20 (g/kg TS) -56 -60 -56 -65 -47
NEL20 (MJ/kg TS) 6,30 6,24 6,22 6,06 6,52
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,19 1,20 1,14 1,22
Kg pr. FEN 3,39 3,32 3,58 2,92 3,89
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,10 1,11 1,07 1,18
Kg pr. FE 3,22 3,08 3,34 2,77 3,70
Fordøjelig råprotein (g/FE) 43 39 43 34 52

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver med mineraler 257 302 1230    
Ca (g/kg TS) 1,6 1,6 1,7 1,2 2,1
P (g/kg TS) 2,1 1,9 2,0 1,7 2,5
Mg (g/kg TS) 1,1 1,1 1,2 0,9 1,3
K (g/kg TS) ch 9,7 9,5 9,9 7,8 11,4
Na (g/kg TS) 0,3 0,2 0,3 0,1 0,4
Cl (g/kg TS) 1,6 1,5 1,7 1,1 2,1
S (g/kg TS) 1,0 0,9 1,0 0,8 1,1
CAB meq/kg TS 153 159 158 104 206
Fe (mg/kg TS) 84 102 85 50 119
Mn (mg/kg TS) 19 19 20 12 26
Zn (mg/kg TS) 23 22 24 17 32
Cu (mg/kg TS) 3,39 2,92 3,66 2,40 4,30
Co (mg/kg TS) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Se (mg/kg TS) 0,01 0,01 0,10 0,01 0,02
Mo (mg/kg TS) 0,50 0,50 0,47 0,30 0,70
I (mg/kg TS) 0,26 0,25 0,25 0,20 0,40

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 1036 288 110 5
Slætdato 14/10 18/10 17/10 16/10
Tørstofindhold (g/kg) 357 356 366 306
Aske (g/kg TS) 32 30 32 34
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,8 77,6 77,7 77,9
Råprotein (g/kg TS) 74 75 74 80
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 553 520 547 536
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 62 68 66
NDF (g/kg TS) 372 377 372 378
FK NDF (%) 65,7 65,6 65,4 66,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 174 175 176 171
Stivelse (g/kg TS) 314 303 318 295
Sukker (g/kg TS) 11 11 11 10
pH 3,8 3,8 3,9 3,7
Mælkesyre (g/kg TS) 52 49 49 65
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 15 13
Tyggetid (Min./kg TS) 45 46 45 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,42 0,41 0,42
AAT20 (g/kg TS) 83 84 84 83
PBV20 (g/kg TS) -57 -57 -57 -52
NEL20 (MJ/kg TS) 6,32 6,26 6,31 6,35
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,19 1,18 1,17
Kg pr. FEN 3,34 3,38 3,26 3,84
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,12 1,12 1,11
Kg pr. FE 3,16 3,18 3,08 3,64
Fordøjelig råprotein (g/FE) 43 45 43 49

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 103 196 772 792 333 689
Slætdato 06/10 12/10 12/10 15/10 11/10 18/10
Tørstofindhold (g/kg) 352 361 357 354 348 349
Aske (g/kg TS) 35 34 30 31 31 31
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,3 78,0 76,3 77,2 77,7 77,3
Råprotein (g/kg TS) 71 72 72 76 73 75
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 590 556 585 585 581 556
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 72 82 74 73 68
NDF (g/kg TS) 356 354 375 373 374 385
FK NDF (%) 65,4 64,5 61,9 64,0 65,4 65,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 178 182 204 190 180 181
Stivelse (g/kg TS) 322 334 326 317 311 295
Sukker (g/kg TS) 11 12 12 12 14 12
pH 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 55 51 54 54 53 50
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 13 13 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 43 43 46 46 46 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,40 0,42 0,42 0,42 0,42
AAT20 (g/kg TS) 82 83 82 83 83 83
PBV20 (g/kg TS) -58 -59 -57 -54 -57 -56
NEL20 (MJ/kg TS) 6,35 6,34 6,26 6,32 6,35 6,27
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,17 1,19 1,17 1,17 1,19
Kg pr. FEN 3,36 3,30 3,37 3,35 3,40 3,45
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,11 1,14 1,12 1,11 1,12
Kg pr. FE 3,17 3,11 3,23 3,19 3,22 3,26
Fordøjelig råprotein (g/FE) 40 41 42 45 42 44

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Absalon 5 361 72 382 64,9 318 10 77,2 6,30
Activate 6 371 73 358 66,5 342 10 78,8 6,45
Adept 1 343 80 371 68,9 337 10 79,3 6,59
Alfastar 1 325 64 376 65,3 322 10 77,7 6,20
Ambition 21 354 73 363 67,5 315 11 78,9 6,37
Arcade 1 370 62 346 63,2 393 10 78,0 6,41
Asgaard 4 363 77 358 71,4 325 13 80,6 6,54
Atrium 10 354 77 360 63,0 308 12 77,1 6,15
Augustus KWS 22 356 76 364 66,8 329 12 78,6 6,45
Autens KWS 4 367 76 370 66,5 303 11 78,3 6,31
Emblem 19 360 76 370 65,5 318 11 77,9 6,33
Emmerson 2 398 71 354 64,0 340 10 77,8 6,24
Fieldstar 4 377 75 356 67,0 342 10 79,0 6,47
Gatsby 5 327 70 380 65,8 306 10 77,7 6,29
Glory 1 355 85 379 69,4 282 10 79,0 6,34
Hattrick 1 347 81 359 68,8 310 10 79,3 6,45
Kainoas 3 384 76 350 63,0 338 16 77,7 6,29
Kompetens 3 353 66 343 62,9 347 10 77,9 6,23
LG30211 2 343 74 369 67,1 321 10 78,6 6,41
LG31211 1 322 73 333 73,6 309 10 82,1 6,57
LG31218 6 357 67 366 66,1 336 10 78,4 6,37
Leovoxx 2 343 81 349 67,9 338 10 79,5 6,57
Martinez KWS 1 407 87 348 58,5 326 10 75,9 6,08
Nitro 2 339 78 353 66,1 297 10 78,7 6,28
Ramirez 1 323 64 396 58,6 330 31 74,1 6,05
Reason 2 366 76 401 63,8 267 17 76,1 6,13
Rubiera KWS 1 384 69 378 63,4 325 10 76,7 6,25
SY Milkytop 2 340 69 350 64,8 320 18 78,3 6,33
Saludo 2 345 79 380 64,3 302 10 77,0 6,23
Sergio KWS 3 373 79 335 65,2 328 10 78,9 6,32
Sunlite 12 377 77 350 67,0 321 12 79,1 6,41
Wizard 10 345 73 375 67,6 295 12 78,4 6,31

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 2968 139
Slætdato 13/10 18/10
Tørstofindhold (g/kg) 353 329
Aske (g/kg TS) 31 34
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,1 76,8
Råprotein (g/kg TS) 74 76
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 575 550
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 66
NDF (g/kg TS) 375 385
FK NDF (%) 64,0 64,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 190 188
Stivelse (g/kg TS) 315 284
Sukker (g/kg TS) 12 12
pH 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 53 55
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14
Tyggetid (Min./kg TS) 46 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43
AAT20 (g/kg TS) 83 82
PBV20 (g/kg TS) -56 -53
NEL20 (MJ/kg TS) 6,30 6,20
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,20
Kg pr. FEN 3,39 3,73
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,14
Kg pr. FE 3,22 3,53
Fordøjelig råprotein (g/FE) 43 46

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Stivelse (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top