Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 141 117 490    
Slætdato 07/10 24/10 09/10 25/09 16/10
Tørstofindhold (g/kg) 355 274 330 311 401
Aske (g/kg TS) 25 44 35 16 34
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 74,1 75,4 75,4 79,4
Råprotein (g/kg TS) 71 84 81 62 80
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 507 559 519 413 607
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 65 59 45 80
NDF (g/kg TS) 354 456 380 321 390
FK NDF (%) 62,6 64,7 59,0 58,7 66,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 193 197 214 167 220
Stivelse (g/kg TS) 319 188 285 265 364
Sukker (g/kg TS) 11 22 18 10 16
pH 3,9 3,8 3,8 3,8 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 46 41 48 35 58
Eddikesyre (g/kg TS) 11 14 16 9 14
Tyggetid (Min./kg TS) 44 56 47 40 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,47 0,43 0,38 0,43
AAT20 (g/kg TS) 84 80 81 80 87
PBV20 (g/kg TS) -60 -43 -48 -68 -52
NEL20 (MJ/kg TS) 6,20 5,89 6,05 5,93 6,42
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,26 1,23 1,16 1,25
Kg pr. FEN 3,64 4,72 3,85 2,98 3,92
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,21 1,16 1,05 1,15
Kg pr. FE 3,31 4,52 3,64 2,71 3,59
Fordøjelig råprotein (g/FE) 39 58 53 31 49

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 54 17 14
Slætdato 09/10 05/10 30/09
Tørstofindhold (g/kg) 358 348 360
Aske (g/kg TS) 25 22 27
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,4 77,3 77,2
Råprotein (g/kg TS) 74 72 69
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 478 463 524
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 54 51 62
NDF (g/kg TS) 355 369 353
FK NDF (%) 62,6 63,4 61,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 192 189 201
Stivelse (g/kg TS) 314 290 327
Sukker (g/kg TS) 11 11 12
pH 3,9 4,0 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 45 42 47
Eddikesyre (g/kg TS) 12 11 11
Tyggetid (Min./kg TS) 44 45 44
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,41 0,41
AAT20 (g/kg TS) 84 84 83
PBV20 (g/kg TS) -58 -60 -61
NEL20 (MJ/kg TS) 6,15 6,07 6,20
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,23 1,20
Kg pr. FEN 4,01 3,59 3,34
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,11 1,11
Kg pr. FE 3,57 3,26 3,09
Fordøjelig råprotein (g/FE) 43 42 38

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Antal prøver 73 51
Slætdato 01/10 09/10
Tørstofindhold (g/kg) 369 339
Aske (g/kg TS) 24 26
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,9 76,8
Råprotein (g/kg TS) 69 72
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 517 499
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 57
NDF (g/kg TS) 344 370
FK NDF (%) 62,6 62,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 191 196
Stivelse (g/kg TS) 340 295
Sukker (g/kg TS) 11 12
pH 3,9 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 45 46
Eddikesyre (g/kg TS) 11 12
Tyggetid (Min./kg TS) 42 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,42
AAT20 (g/kg TS) 84 83
PBV20 (g/kg TS) -63 -58
NEL20 (MJ/kg TS) 6,28 6,11
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,22
Kg pr. FEN 3,23 4,27
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,09 1,12
Kg pr. FE 2,97 3,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 37 41

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Activate 3 350 78 346 64,7 304 10 78,6 6,18
Ambition 4 347 72 367 64,4 301 12 77,8 6,23
Emblem 1 320 72 420 62,0 283 10 74,8 5,92
Treasure 1 309 78 391 61,1 280 10 75,4 6,05

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 141 3547
Slætdato 07/10 28/09
Tørstofindhold (g/kg) 355 363
Aske (g/kg TS) 25 25
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 77,5
Råprotein (g/kg TS) 71 70
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 507 537
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 67
NDF (g/kg TS) 354 360
FK NDF (%) 62,6 63,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 193 193
Stivelse (g/kg TS) 319 318
Sukker (g/kg TS) 11 12
pH 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 46 49
Eddikesyre (g/kg TS) 11 12
Tyggetid (Min./kg TS) 44 44
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,41
AAT20 (g/kg TS) 84 83
PBV20 (g/kg TS) -60 -60
NEL20 (MJ/kg TS) 6,20 6,24
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,19
Kg pr. FEN 3,64 3,32
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,10
Kg pr. FE 3,31 3,08
Fordøjelig råprotein (g/FE) 39 39

Til top