Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 3547 3345 11542    
Slætdato 28/09 23/10 03/10 18/09 10/10
Tørstofindhold (g/kg) 363 295 337 318 411
Aske (g/kg TS) 25 40 33 16 32
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 75,6 77,2 75,3 79,9
Råprotein (g/kg TS) 70 78 75 62 79
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 537 564 535 435 645
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 59 59 47 91
NDF (g/kg TS) 360 426 364 327 393
FK NDF (%) 63,1 65,4 62,0 58,4 68,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 193 190 195 159 225
Stivelse (g/kg TS) 318 227 307 271 364
Sukker (g/kg TS) 12 21 17 10 15
pH 3,9 3,8 3,8 3,8 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 49 46 48 38 60
Eddikesyre (g/kg TS) 12 15 16 9 15
Tyggetid (Min./kg TS) 44 52 45 40 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,45 0,41 0,38 0,43
AAT20 (g/kg TS) 83 81 83 80 87
PBV20 (g/kg TS) -60 -50 -55 -68 -52
NEL20 (MJ/kg TS) 6,24 6,05 6,22 6,02 6,46
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,23 1,20 1,15 1,23
Kg pr. FEN 3,32 4,25 3,62 2,87 3,78
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,17 1,12 1,05 1,15
Kg pr. FE 3,08 4,06 3,39 2,65 3,51
Fordøjelig råprotein (g/FE) 39 50 44 30 47

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver med mineraler 300 316 1349    
Ca (g/kg TS) 1,6 1,9 1,8 1,3 2,0
P (g/kg TS) 1,9 2,1 2,0 1,6 2,2
Mg (g/kg TS) 1,1 1,2 1,2 0,9 1,2
K (g/kg TS) ch 9,5 11,1 9,9 8,0 11,0
Na (g/kg TS) 0,2 0,4 0,3 0,1 0,3
Cl (g/kg TS) 1,5 1,8 1,9 0,9 2,1
S (g/kg TS) 0,9 1,0 1,0 0,8 1,1
CAB meq/kg TS 159 163 158 142 178
Fe (mg/kg TS) 102 94 78 46 95
Mn (mg/kg TS) 19 20 20 11 26
Zn (mg/kg TS) 22 25 24 15 27
Cu (mg/kg TS) 2,93 4,03 4,10 1,80 3,80
Co (mg/kg TS) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Se (mg/kg TS) 0,01 0,02 0,14 0,01 0,02
Mo (mg/kg TS) 0,49 0,52 0,45 0,30 0,70
I (mg/kg TS) 0,25 0,33 0,25 0,10 0,40

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 1159 379 360
Slætdato 28/09 29/09 29/09
Tørstofindhold (g/kg) 368 368 361
Aske (g/kg TS) 23 23 27
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,7 78,1 77,0
Råprotein (g/kg TS) 72 73 68
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 514 480 570
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 54 73
NDF (g/kg TS) 363 358 360
FK NDF (%) 63,8 64,4 61,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 186 182 201
Stivelse (g/kg TS) 315 316 319
Sukker (g/kg TS) 11 11 12
pH 3,9 3,9 3,9
Nitrat (g/kg tørstof)     3,1
Mælkesyre (g/kg TS) 48 45 50
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12 11
Tyggetid (Min./kg TS) 44 44 45
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,40 0,41
AAT20 (g/kg TS) 84 85 82
PBV20 (g/kg TS) -60 -60 -59
NEL20 (MJ/kg TS) 6,23 6,23 6,23
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,19 1,19
Kg pr. FEN 3,28 3,28 3,34
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,09 1,11
Kg pr. FE 3,02 3,00 3,11
Fordøjelig råprotein (g/FE) 40 42 37

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 111 231 892 1012 376 829
Slætdato 22/09 22/09 25/09 01/10 28/09 29/09
Tørstofindhold (g/kg) 372 371 369 361 356 359
Aske (g/kg TS) 27 28 25 25 25 25
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,2 78,2 77,2 77,3 77,8 77,5
Råprotein (g/kg TS) 70 69 69 71 69 71
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 529 512 552 539 544 528
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 61 72 66 67 65
NDF (g/kg TS) 341 348 353 364 365 365
FK NDF (%) 63,1 63,9 61,8 62,9 64,4 63,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 187 184 202 194 186 189
Stivelse (g/kg TS) 334 328 328 314 311 310
Sukker (g/kg TS) 11 11 12 12 12 12
pH 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Nitrat (g/kg tørstof)       2,9   3,5
Mælkesyre (g/kg TS) 49 49 50 49 48 48
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12 11 11 12 12
Tyggetid (Min./kg TS) 42 42 44 45 45 45
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,39 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41
AAT20 (g/kg TS) 84 84 83 83 83 84
PBV20 (g/kg TS) -61 -62 -60 -59 -61 -59
NEL20 (MJ/kg TS) 6,28 6,27 6,25 6,23 6,26 6,23
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19
Kg pr. FEN 3,23 3,23 3,26 3,35 3,37 3,36
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,09 1,10 1,11 1,11 1,10 1,10
Kg pr. FE 2,97 2,99 3,03 3,11 3,11 3,10
Fordøjelig råprotein (g/FE) 38 37 38 40 37 40

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Absalon 4 322 67 386 63,0 306 13 76,2 6,11
Activate 20 392 72 338 65,0 340 10 79,1 6,31
Adept 1 403 60 393 65,0 303 10 77,1 6,10
Alfastar 7 374 74 346 66,2 357 10 79,3 6,48
Amagrano 3 404 70 368 60,3 323 8 76,0 6,03
Ambition 31 365 73 356 65,3 315 10 78,5 6,24
Anvil 1 320 81 339 58,8 270 10 76,7 5,83
Asgaard 7 397 67 358 64,9 335 10 78,4 6,32
Atrium 21 360 73 345 64,8 320 11 78,7 6,27
Augustus KWS 21 361 77 365 65,5 302 18 78,1 6,28
Aurelius KWS 1 340 79 376 61,0 287 10 76,2 6,08
Chavoxx 5 359 72 359 64,5 306 10 78,0 6,21
Coditank 1 403 68 385 63,3 271 10 76,5 5,95
Emblem 25 351 76 372 64,9 298 10 77,8 6,23
Emmerson 8 376 74 389 62,0 294 10 76,0 6,06
Exxtens 1 410 80 366 64,2 308 10 77,8 6,20
Fieldstar 3 366 71 357 66,2 333 10 79,1 6,40
Glory 1 408 59 407 62,1 309 10 75,1 6,03
Kainoas 1 372 84 331 60,9 364 10 77,9 6,34
Kaspian 2 374 73 355 60,7 323 10 76,8 6,13
Kontender 1 357 73 367 56,6 298 13 74,8 5,87
LG30211 5 349 67 366 66,9 324 10 78,8 6,37
LG31211 1 371 64 333 58,4 349 17 76,9 6,07
LG31218 1 336 76 355 64,8 297 10 78,5 6,27
Martinez KWS 1 420 72 368 61,2 331 11 76,6 6,11
NK Bull 3 371 72 341 62,2 345 12 78,0 6,28
Nitro 4 376 75 354 65,1 328 10 78,6 6,36
Osterbi CS 1 395 80 350 61,3 335 10 77,3 6,18
Reason 2 357 63 377 68,1 289 22 78,8 6,33
SY Milkytop 9 387 69 362 59,4 338 10 76,1 6,14
SY Nordicstar 7 357 77 361 64,0 306 12 77,9 6,26
Saludo 3 420 73 353 54,2 368 10 74,4 6,04
Sergio KWS 4 386 76 369 62,3 327 10 76,9 6,22
Severus 1 438 68 379 57,2 346 10 74,6 6,07
Sunlite 13 366 73 355 65,6 316 10 78,6 6,25
Wizard 5 431 74 359 63,1 329 12 77,6 6,24

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 3547 141
Slætdato 28/09 07/10
Tørstofindhold (g/kg) 363 355
Aske (g/kg TS) 25 25
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 77,5
Råprotein (g/kg TS) 70 71
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 537 507
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 60
NDF (g/kg TS) 360 354
FK NDF (%) 63,1 62,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 193 193
Stivelse (g/kg TS) 318 319
Sukker (g/kg TS) 12 11
pH 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 49 46
Eddikesyre (g/kg TS) 12 11
Tyggetid (Min./kg TS) 44 44
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,41
AAT20 (g/kg TS) 83 84
PBV20 (g/kg TS) -60 -60
NEL20 (MJ/kg TS) 6,24 6,20
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,20
Kg pr. FEN 3,32 3,64
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,10
Kg pr. FE 3,08 3,31
Fordøjelig råprotein (g/FE) 39 39

Til top