Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 63 53 233    
Tørstofindhold (g/kg) 321 318 363 275 375
Aske (g/kg TS) 70 61 64 50 97
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,6 70,4 69,3 64,2 72,9
Råprotein (g/kg TS) 125 119 118 100 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 577 637 590 475 670
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80 74 66 63 100
NDF (g/kg TS) 381 418 377 338 431
FK NDF (%) 47,9 55,1 46,1 41,6 55,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 291 252 238 239 350
Stivelse (g/kg TS) 159 148 170 68 230
Sukker (g/kg TS) 14 28 27 1 30
pH 4,1 4,2 4,2 3,8 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 69 59 56 48 94
Eddikesyre (g/kg TS) 18 22 16 12 26
Tyggetid (Min./kg TS) 56 60 54 49 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,45 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 69 73 71 63 74
PBV20 (g/kg TS) 13 3 4 -12 42
NEL20 (MJ/kg TS) 5,19 5,63 5,36 4,76 5,68
Kg tørstof pr. FEN 1,44 1,32 1,40 1,31 1,56
Kg pr. FEN 4,59 4,33 3,98 3,52 5,55
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,41 1,34 1,39 1,26 1,58
Kg pr. FE 4,49 4,37 3,95 3,41 5,69
Fordøjelig råprotein (g/FE) 121 108 110 88 159

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 25 16
Slætdato 04/07 15/07
Tørstofindhold (g/kg) 327 305
Aske (g/kg TS) 69 72
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,9 68,5
Råprotein (g/kg TS) 127 131
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 601 584
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 84
NDF (g/kg TS) 378 382
FK NDF (%) 48,1 47,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 287 296
Stivelse (g/kg TS) 166 147
Sukker (g/kg TS) 15 12
pH 4,1 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 66 73
Eddikesyre (g/kg TS) 19 18
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 70 68
PBV20 (g/kg TS) 15 21
NEL20 (MJ/kg TS) 5,26 5,16
Kg tørstof pr. FEN 1,42 1,45
Kg pr. FEN 4,41 4,80
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,39 1,41
Kg pr. FE 4,33 4,70
Fordøjelig råprotein (g/FE) 123 129

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Antal prøver 20
Slætdato 15/07
Tørstofindhold (g/kg) 314
Aske (g/kg TS) 70
Organisk stof fordøjelighed (%) 67,3
Råprotein (g/kg TS) 127
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 592
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79
NDF (g/kg TS) 396
FK NDF (%) 46,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 298
Stivelse (g/kg TS) 140
Sukker (g/kg TS) 13
pH 4,0
Nitrat (g/kg tørstof)  
Mælkesyre (g/kg TS) 70
Eddikesyre (g/kg TS) 19
Tyggetid (Min./kg TS) 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48
AAT20 (g/kg TS) 67
PBV20 (g/kg TS) 19
NEL20 (MJ/kg TS) 5,06
Kg tørstof pr. FEN 1,47
Kg pr. FEN 4,76
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,45
Kg pr. FE 4,71
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 63 80
Tørstofindhold (g/kg) 321 329
Aske (g/kg TS) 70 69
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,6 70,0
Råprotein (g/kg TS) 125 130
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 577 596
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80 81
NDF (g/kg TS) 381 388
FK NDF (%) 47,9 51,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 291 288
Stivelse (g/kg TS) 159 166
Sukker (g/kg TS) 14 15
pH 4,1 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 69 72
Eddikesyre (g/kg TS) 18 17
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 69 71
PBV20 (g/kg TS) 13 15
NEL20 (MJ/kg TS) 5,19 5,41
Kg tørstof pr. FEN 1,44 1,38
Kg pr. FEN 4,59 4,32
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,41 1,36
Kg pr. FE 4,49 4,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 121 124

Til top