Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 80 77 350    
Tørstofindhold (g/kg) 329 339 370 269 420
Aske (g/kg TS) 69 65 61 47 95
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,0 71,2 71,1 64,8 73,9
Råprotein (g/kg TS) 130 124 125 108 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 694 644 474 699
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 78 72 64 100
NDF (g/kg TS) 388 424 378 341 433
FK NDF (%) 51,3 57,4 50,4 43,6 58,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 288 246 219 220 408
Stivelse (g/kg TS) 166 160 175 92 246
Sukker (g/kg TS) 15 26 28 0 42
pH 4,1 4,2 4,2 3,9 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 72 60 60 47 95
Eddikesyre (g/kg TS) 17 19 17 12 22
Tyggetid (Min./kg TS) 57 61 53 48 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,45 0,41 0,50
AAT20 (g/kg TS) 71 73 73 65 77
PBV20 (g/kg TS) 15 6 8 -5 36
NEL20 (MJ/kg TS) 5,41 5,67 5,56 4,87 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,31 1,34 1,28 1,52
Kg pr. FEN 4,32 4,03 3,79 3,11 5,34
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,36 1,32 1,31 1,22 1,52
Kg pr. FE 4,25 4,04 3,72 3,08 5,30
Fordøjelig råprotein (g/FE) 124 111 113 95 159

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 17 33
Slætdato   17/07
Tørstofindhold (g/kg) 349 331
Aske (g/kg TS) 65 71
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,1 70,4
Råprotein (g/kg TS) 125 133
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 606 589
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 83 77
NDF (g/kg TS) 391 384
FK NDF (%) 51,5 52,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 275 277
Stivelse (g/kg TS) 176 169
Sukker (g/kg TS) 20 16
pH 4,1 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 72 69
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 72 72
PBV20 (g/kg TS) 9 17
NEL20 (MJ/kg TS) 5,48 5,43
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,38
Kg pr. FEN 4,03 4,30
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,35 1,34
Kg pr. FE 4,01 4,21
Fordøjelig råprotein (g/FE) 116 126

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 29 22
Slætdato 27/07 19/07
Tørstofindhold (g/kg) 323 318
Aske (g/kg TS) 68 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,3 69,3
Råprotein (g/kg TS) 132 137
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 617 577
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85 79
NDF (g/kg TS) 390 398
FK NDF (%) 49,9 51,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 304 306
Stivelse (g/kg TS) 160 153
Sukker (g/kg TS) 10 15
pH 4,0 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 79 67
Eddikesyre (g/kg TS) 19 17
Tyggetid (Min./kg TS) 58 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 69 71
PBV20 (g/kg TS) 20 21
NEL20 (MJ/kg TS) 5,36 5,33
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,40
Kg pr. FEN 4,42 4,51
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,38 1,39
Kg pr. FE 4,38 4,49
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 135

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Javlo 2 323 108 389 228 11 69,2 5,42

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 80 63
Tørstofindhold (g/kg) 329 321
Aske (g/kg TS) 69 70
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,0 68,6
Råprotein (g/kg TS) 130 125
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 577
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 80
NDF (g/kg TS) 388 381
FK NDF (%) 51,3 47,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 288 291
Stivelse (g/kg TS) 166 159
Sukker (g/kg TS) 15 14
pH 4,1 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 72 69
Eddikesyre (g/kg TS) 17 18
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 71 69
PBV20 (g/kg TS) 15 13
NEL20 (MJ/kg TS) 5,41 5,19
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,44
Kg pr. FEN 4,32 4,59
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,36 1,41
Kg pr. FE 4,25 4,49
Fordøjelig råprotein (g/FE) 124 121

Til top