Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hvedehelsæd fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 60 62 160    
Slætdato 13/08 13/07 13/07 12/07 19/09
Tørstofindhold (g/kg) 338 394 405 239 440
Aske (g/kg TS) 65 51 54 29 110
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,2 68,9 69,8 63,8 73,6
Råprotein (g/kg TS) 112 87 91 75 159
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 648 713 660 511 760
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 101 94 88 58 135
NDF (g/kg TS) 410 431 412 338 500
FK NDF (%) 51,6 52,4 50,8 43,7 63,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 285 274 247 174 355
Stivelse (g/kg TS) 158 182 193 18 293
Sukker (g/kg TS) 25 40 40 11 49
pH 4,1 4,2 4,2 3,8 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2 0,6 0,8 0,4 2,3
Mælkesyre (g/kg TS) 62 47 46 31 92
Eddikesyre (g/kg TS) 12 13 12 4 19
Tyggetid (Min./kg TS) 60 63 59 50 73
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,49 0,47 0,42 0,54
AAT20 (g/kg TS) 69 72 73 62 76
PBV20 (g/kg TS) -1 -27 -25 -42 41
NEL20 (MJ/kg TS) 5,46 5,49 5,56 4,83 5,96
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,36 1,34 1,25 1,54
Kg pr. FEN 4,30 3,59 3,48 3,03 5,59
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,39 1,35 1,22 1,56
Kg pr. FE 4,29 3,67 3,50 2,96 5,68
Fordøjelig råprotein (g/FE) 101 69 73 50 157

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Betonplads

Antal prøver 9 6
Slætdato 31/08 04/09
Tørstofindhold (g/kg) 326 373
Aske (g/kg TS) 72 46
Organisk stof fordøjelighed (%) 67,5 70,0
Råprotein (g/kg TS) 129 96
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 694 713
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 115 96
NDF (g/kg TS) 435 382
FK NDF (%) 51,7 48,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 276 296
Stivelse (g/kg TS) 90 235
Sukker (g/kg TS) 26 22
pH 4,1 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 1,1
Mælkesyre (g/kg TS) 64 64
Eddikesyre (g/kg TS) 12 8
Tyggetid (Min./kg TS) 64 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,45
AAT20 (g/kg TS) 65 71
PBV20 (g/kg TS) 20 -17
NEL20 (MJ/kg TS) 5,18 5,62
Kg tørstof pr. FEN 1,44 1,33
Kg pr. FEN 4,57 3,81
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,46 1,30
Kg pr. FE 4,59 3,69
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128 79

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Antal prøver 31
Slætdato 20/08
Tørstofindhold (g/kg) 319
Aske (g/kg TS) 67
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,8
Råprotein (g/kg TS) 125
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 637
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 106
NDF (g/kg TS) 412
FK NDF (%) 51,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 288
Stivelse (g/kg TS) 133
Sukker (g/kg TS) 24
pH 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 65
Eddikesyre (g/kg TS) 13
Tyggetid (Min./kg TS) 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48
AAT20 (g/kg TS) 68
PBV20 (g/kg TS) 11
NEL20 (MJ/kg TS) 5,41
Kg tørstof pr. FEN 1,38
Kg pr. FEN 4,54
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,36
Kg pr. FE 4,48
Fordøjelig råprotein (g/FE) 118

Til top