Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hvedeært, ensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 57 41 193    
Slætdato 02/08 28/07 19/07 04/07 04/09
Tørstofindhold (g/kg) 327 326 361 268 427
Aske (g/kg TS) 69 60 60 52 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,4 73,2 72,9 64,9 74,7
Råprotein (g/kg TS) 127 122 117 106 157
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 647 699 684 531 752
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 112 111 105 81 146
NDF (g/kg TS) 388 381 376 332 439
FK NDF (%) 52,3 57,2 54,6 44,6 60,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 277 241 248 212 341
Stivelse (g/kg TS) 154 149 160 38 221
Sukker (g/kg TS) 25 26 34 11 41
pH 4,0 4,0 4,0 3,7 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 0,6 0,7 0,5 2,2
Mælkesyre (g/kg TS) 71 75 66 49 86
Eddikesyre (g/kg TS) 12 15 14 5 18
Tyggetid (Min./kg TS) 57 54 55 49 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,44 0,44 0,41 0,51
AAT20 (g/kg TS) 68 70 70 65 73
PBV20 (g/kg TS) 18 11 6 -4 41
NEL20 (MJ/kg TS) 5,51 5,76 5,65 5,06 5,88
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,29 1,32 1,26 1,47
Kg pr. FEN 4,28 4,04 3,76 3,06 5,22
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,32 1,23 1,24 1,17 1,49
Kg pr. FE 4,19 3,83 3,54 2,91 5,29
Fordøjelig råprotein (g/FE) 117 102 97 88 150

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Betonplads

Antal prøver 13 9
Slætdato 11/08 26/07
Tørstofindhold (g/kg) 331 302
Aske (g/kg TS) 74 62
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,0 71,4
Råprotein (g/kg TS) 122 124
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 589 673
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 102 112
NDF (g/kg TS) 398 364
FK NDF (%) 50,9 51,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 297 276
Stivelse (g/kg TS) 157 179
Sukker (g/kg TS) 26 17
pH 4,0 3,9
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 67 84
Eddikesyre (g/kg TS) 10 13
Tyggetid (Min./kg TS) 59 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,44
AAT20 (g/kg TS) 69 67
PBV20 (g/kg TS) 13 16
NEL20 (MJ/kg TS) 5,39 5,60
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,33
Kg pr. FEN 4,34 4,43
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,38 1,28
Kg pr. FE 4,32 4,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 116 108

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Antal prøver 21
Slætdato 25/07
Tørstofindhold (g/kg) 323
Aske (g/kg TS) 64
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,7
Råprotein (g/kg TS) 122
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 666
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 115
NDF (g/kg TS) 390
FK NDF (%) 52,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 270
Stivelse (g/kg TS) 163
Sukker (g/kg TS) 26
pH 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 74
Eddikesyre (g/kg TS) 14
Tyggetid (Min./kg TS) 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45
AAT20 (g/kg TS) 68
PBV20 (g/kg TS) 13
NEL20 (MJ/kg TS) 5,59
Kg tørstof pr. FEN 1,33
Kg pr. FEN 4,25
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,30
Kg pr. FE 4,18
Fordøjelig råprotein (g/FE) 108

Til top