Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 82 93 305    
Slætdato 29/07 31/07 22/07 18/07 15/08
Tørstofindhold (g/kg) 343 349 383 275 418
Aske (g/kg TS) 61 54 56 45 83
Organisk stof fordøjelighed (%) 66,5 68,9 67,7 61,4 71,0
Råprotein (g/kg TS) 105 97 97 86 123
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 548 609 553 435 666
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 66 60 45 101
NDF (g/kg TS) 399 428 399 351 452
FK NDF (%) 44,8 52,5 44,7 38,8 50,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 319 272 240 272 375
Stivelse (g/kg TS) 187 193 203 92 263
Sukker (g/kg TS) 17 26 27 5 30
pH 4,1 4,2 4,2 3,7 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,5 0,5 0,4 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 52 44 42 27 72
Eddikesyre (g/kg TS) 14 17 14 8 23
Tyggetid (Min./kg TS) 60 62 57 52 69
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,49 0,47 0,43 0,53
AAT20 (g/kg TS) 72 75 75 68 77
PBV20 (g/kg TS) -11 -22 -23 -28 13
NEL20 (MJ/kg TS) 5,02 5,39 5,26 4,60 5,45
Kg tørstof pr. FEN 1,49 1,39 1,42 1,36 1,61
Kg pr. FEN 4,49 4,10 3,86 3,35 5,51
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,47 1,38 1,44 1,30 1,70
Kg pr. FE 4,46 4,09 3,90 3,28 5,90
Fordøjelig råprotein (g/FE) 99 82 86 71 130

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 31 10
Slætdato 31/07 28/07
Tørstofindhold (g/kg) 335 331
Aske (g/kg TS) 66 53
Organisk stof fordøjelighed (%) 66,9 66,6
Råprotein (g/kg TS) 110 92
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 522 546
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 60
NDF (g/kg TS) 389 389
FK NDF (%) 45,0 43,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 309 320
Stivelse (g/kg TS) 185 208
Sukker (g/kg TS) 11 14
pH 4,1 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 52 41
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16
Tyggetid (Min./kg TS) 58 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47
AAT20 (g/kg TS) 72 72
PBV20 (g/kg TS) -7 -21
NEL20 (MJ/kg TS) 4,98 4,92
Kg tørstof pr. FEN 1,50 1,51
Kg pr. FEN 4,58 4,62
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,47 1,45
Kg pr. FE 4,50 4,45
Fordøjelig råprotein (g/FE) 105 81

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Antal prøver 23 27
Slætdato 03/08 30/07
Tørstofindhold (g/kg) 329 343
Aske (g/kg TS) 65 56
Organisk stof fordøjelighed (%) 66,0 67,3
Råprotein (g/kg TS) 102 107
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 533 580
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 74
NDF (g/kg TS) 400 403
FK NDF (%) 44,2 46,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 319 308
Stivelse (g/kg TS) 178 183
Sukker (g/kg TS) 17 20
pH 3,9 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 56 48
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 60 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,48
AAT20 (g/kg TS) 71 73
PBV20 (g/kg TS) -11 -10
NEL20 (MJ/kg TS) 4,94 5,14
Kg tørstof pr. FEN 1,51 1,46
Kg pr. FEN 4,68 4,44
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,51 1,43
Kg pr. FE 4,68 4,39
Fordøjelig råprotein (g/FE) 98 99

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 82 299
Slætdato 29/07 31/07
Tørstofindhold (g/kg) 343 349
Aske (g/kg TS) 61 57
Organisk stof fordøjelighed (%) 66,5 68,5
Råprotein (g/kg TS) 105 105
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 548 600
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 87
NDF (g/kg TS) 399 401
FK NDF (%) 44,8 48,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 319 295
Stivelse (g/kg TS) 187 199
Sukker (g/kg TS) 17 20
pH 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 52 54
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 60 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,47
AAT20 (g/kg TS) 72 74
PBV20 (g/kg TS) -11 -13
NEL20 (MJ/kg TS) 5,02 5,29
Kg tørstof pr. FEN 1,49 1,41
Kg pr. FEN 4,49 4,17
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,47 1,38
Kg pr. FE 4,46 4,09
Fordøjelig råprotein (g/FE) 99 93

Til top