Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 299 399 1374    
Slætdato 31/07 03/08 24/07 14/07 18/08
Tørstofindhold (g/kg) 349 351 378 278 430
Aske (g/kg TS) 57 53 54 40 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,5 69,3 69,6 64,4 72,5
Råprotein (g/kg TS) 105 93 97 83 128
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 600 671 624 478 698
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 78 74 56 117
NDF (g/kg TS) 401 426 402 351 452
FK NDF (%) 48,9 53,1 48,8 41,7 56,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 295 264 229 243 354
Stivelse (g/kg TS) 199 199 203 108 270
Sukker (g/kg TS) 20 28 33 7 37
pH 4,1 4,1 4,1 3,8 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,5 0,6 0,4 1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 54 47 47 30 75
Eddikesyre (g/kg TS) 13 16 14 7 20
Tyggetid (Min./kg TS) 59 62 57 52 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,48 0,47 0,43 0,52
AAT20 (g/kg TS) 74 74 75 69 79
PBV20 (g/kg TS) -13 -23 -22 -33 8
NEL20 (MJ/kg TS) 5,29 5,46 5,46 4,90 5,70
Kg tørstof pr. FEN 1,41 1,37 1,36 1,30 1,52
Kg pr. FEN 4,17 4,02 3,74 3,24 5,17
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,38 1,37 1,36 1,24 1,54
Kg pr. FE 4,09 4,03 3,74 3,19 5,19
Fordøjelig råprotein (g/FE) 93 78 82 63 127

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver med mineraler 25 31 92    
Ca (g/kg TS) 3,9 4,0 3,9 2,3 5,7
P (g/kg TS) 2,8 2,8 2,7 2,3 3,2
Mg (g/kg TS) 1,3 1,3 1,4 0,9 1,7
K (g/kg TS) ch 15,8 15,8 15,6 12,2 20,6
Na (g/kg TS) 0,9 1,2 1,1 0,4 1,6
Cl (g/kg TS) 4,5 4,7 5,4 2,2 7,9
S (g/kg TS) 1,6 1,6 1,7 1,4 1,9
CAB meq/kg TS 209 211 197 112 276
Fe (mg/kg TS) 122 118 196 60 206
Mn (mg/kg TS) 40 32 37 17 76
Zn (mg/kg TS) 30 24 28 21 41
Cu (mg/kg TS) 4,36 4,49 5,18 2,90 5,60

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 74 61 20 9
Slætdato 01/08 30/07 29/07 18/07
Tørstofindhold (g/kg) 349 357 354 400
Aske (g/kg TS) 55 54 54 70
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,5 67,9 70,7 64,6
Råprotein (g/kg TS) 103 106 103 108
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 597 571 621 479
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80 78 91 63
NDF (g/kg TS) 404 406 380 426
FK NDF (%) 49,1 48,1 50,7 44,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 289 289 279 315
Stivelse (g/kg TS) 199 211 208 194
Sukker (g/kg TS) 22 13 22 11
pH 4,1 4,1 4,0 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8   0,9  
Mælkesyre (g/kg TS) 50 54 57 34
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 13 12
Tyggetid (Min./kg TS) 60 60 56 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,48 0,45 0,51
AAT20 (g/kg TS) 74 74 75 74
PBV20 (g/kg TS) -15 -12 -16 -11
NEL20 (MJ/kg TS) 5,29 5,22 5,50 4,82
Kg tørstof pr. FEN 1,41 1,43 1,36 1,55
Kg pr. FEN 4,19 4,14 3,89 4,05
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,38 1,41 1,30 1,58
Kg pr. FE 4,11 4,09 3,74 4,13
Fordøjelig råprotein (g/FE) 91 97 85 113

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 48 123 35 74
Slætdato 10/08 31/07 23/07 04/08
Tørstofindhold (g/kg) 337 351 352 353
Aske (g/kg TS) 61 52 55 61
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,9 68,6 67,8 68,0
Råprotein (g/kg TS) 107 103 101 107
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 607 609 609 573
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84 87 95 85
NDF (g/kg TS) 397 401 402 406
FK NDF (%) 49,5 48,5 47,3 48,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 287 300 311 292
Stivelse (g/kg TS) 185 207 209 194
Sukker (g/kg TS) 22 20 17 19
pH 4,0 4,1 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 0,9 0,7 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 59 51 56 54
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 13 13
Tyggetid (Min./kg TS) 59 60 60 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,48 0,48
AAT20 (g/kg TS) 73 74 72 74
PBV20 (g/kg TS) -10 -15 -14 -11
NEL20 (MJ/kg TS) 5,30 5,32 5,25 5,24
Kg tørstof pr. FEN 1,41 1,40 1,42 1,42
Kg pr. FEN 4,28 4,10 4,20 4,18
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,38 1,37 1,40 1,42
Kg pr. FE 4,18 4,00 4,15 4,16
Fordøjelig råprotein (g/FE) 96 90 90 99

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 299 82
Slætdato 31/07 29/07
Tørstofindhold (g/kg) 349 343
Aske (g/kg TS) 57 61
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,5 66,5
Råprotein (g/kg TS) 105 105
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 600 548
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 75
NDF (g/kg TS) 401 399
FK NDF (%) 48,9 44,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 295 319
Stivelse (g/kg TS) 199 187
Sukker (g/kg TS) 20 17
pH 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 54 52
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14
Tyggetid (Min./kg TS) 59 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,48
AAT20 (g/kg TS) 74 72
PBV20 (g/kg TS) -13 -11
NEL20 (MJ/kg TS) 5,29 5,02
Kg tørstof pr. FEN 1,41 1,49
Kg pr. FEN 4,17 4,49
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,38 1,47
Kg pr. FE 4,09 4,46
Fordøjelig råprotein (g/FE) 93 99

Til top