Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af grønbygensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 53 47 209    
Tørstofindhold (g/kg) 297 294 304 201 402
Aske (g/kg TS) 91 96 99 61 124
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,0 74,5 73,7 62,2 80,1
Råprotein (g/kg TS) 136 134 148 98 163
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 662 710 653 546 768
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 91 73 70 42 101
NDF (g/kg TS) 458 510 462 387 525
FK NDF (%) 62,3 72,2 67,1 50,0 77,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 203 144 137 92 287
Stivelse (g/kg TS) 41 26 16 10 119
Sukker (g/kg TS) 41 59 56 10 89
pH 4,5 4,6 4,3 4,0 5,2
Mælkesyre (g/kg TS) 54 52 66 16 100
Eddikesyre (g/kg TS) 20 25 22 11 32
Tyggetid (Min./kg TS) 64 68 61 53 74
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,51 0,51 0,49 0,44 0,59
AAT20 (g/kg TS) 67 73 70 59 77
PBV20 (g/kg TS) 23 11 27 -5 54
NEL20 (MJ/kg TS) 5,33 5,92 5,79 4,53 6,22
Kg tørstof pr. FEN 1,42 1,26 1,29 1,20 1,64
Kg pr. FEN 5,22 4,56 4,51 3,49 7,74
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,42 1,31 1,33 1,16 1,90
Kg pr. FE 5,22 4,75 4,66 3,45 7,85
Fordøjelig råprotein (g/FE) 134 123 142 91 181

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Wrapballer

Antal prøver 16 24 5
Slætdato 22/06 29/06 05/06
Tørstofindhold (g/kg) 289 274 362
Aske (g/kg TS) 95 92 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,8 70,0 75,6
Råprotein (g/kg TS) 137 130 165
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 673 638 700
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 74 77 75
NDF (g/kg TS) 468 458 424
FK NDF (%) 65,0 60,3 68,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 187 217 161
Stivelse (g/kg TS) 32 48 21
Sukker (g/kg TS) 45 27 98
pH 4,5 4,4 4,9
Mælkesyre (g/kg TS) 51 60 44
Eddikesyre (g/kg TS) 17 19 30
Tyggetid (Min./kg TS) 64 64 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,50 0,51 0,47
AAT20 (g/kg TS) 69 66 72
PBV20 (g/kg TS) 21 20 40
NEL20 (MJ/kg TS) 5,45 5,20 5,91
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,44 1,26
Kg pr. FEN 5,26 5,58 4,20
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,42 1,45 1,24
Kg pr. FE 5,36 5,59 4,15
Fordøjelig råprotein (g/FE) 134 130 154

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Nord-
Jylland

Antal prøver 23
Slætdato 29/06
Tørstofindhold (g/kg) 278
Aske (g/kg TS) 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,3
Råprotein (g/kg TS) 132
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 642
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84
NDF (g/kg TS) 464
FK NDF (%) 59,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 220
Stivelse (g/kg TS) 44
Sukker (g/kg TS) 26
pH 4,6
Mælkesyre (g/kg TS) 55
Eddikesyre (g/kg TS) 21
Tyggetid (Min./kg TS) 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,52
AAT20 (g/kg TS) 65
PBV20 (g/kg TS) 23
NEL20 (MJ/kg TS) 5,13
Kg tørstof pr. FEN 1,46
Kg pr. FEN 5,67
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,49
Kg pr. FE 5,73
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Asgaard 1 268 183       71,4 5,59

Til top