Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kolbemajsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 313 341 823    
Slætdato 29/10 19/10 18/10 19/10 09/11
Tørstofindhold (g/kg) 503 555 536 451 554
Aske (g/kg TS) 21 14 16 15 28
Organisk stof fordøjelighed (%) 83,7 84,7 84,7 81,9 85,5
Råprotein (g/kg TS) 79 75 78 69 88
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 509 447 477 417 601
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 57 57 41 74
NDF (g/kg TS) 238 199 194 195 284
FK NDF (%) 67,8 65,8 63,4 59,5 75,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 128 105 121 88 171
Stivelse (g/kg TS) 522 554 544 463 577
Sukker (g/kg TS) 12 12 12 10 13
pH 4,2 4,3 4,2 3,9 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 30 22 26 17 41
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12 12 8 16
Tyggetid (Min./kg TS) 26 21 21 21 31
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,33 0,31 0,31 0,31 0,35
AAT20 (g/kg TS) 95 97 95 92 98
PBV20 (g/kg TS) -72 -77 -73 -81 -63
NEL20 (MJ/kg TS) 7,18 7,22 7,17 6,94 7,43
Kg tørstof pr. FEN 1,04 1,02 1,03 1,00 1,07
Kg pr. FEN 2,09 1,87 1,98 1,85 2,34
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 0,94 0,91 0,91 0,90 0,97
Kg pr. FE 1,89 1,66 1,75 1,67 2,09
Fordøjelig råprotein (g/FE) 40 36 38 32 48

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 88 20 26
Slætdato 30/10 30/10 26/10
Tørstofindhold (g/kg) 502 477 499
Aske (g/kg TS) 24 23 25
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,1 83,9 84,5
Råprotein (g/kg TS) 79 79 75
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 485 479 503
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 52 56
NDF (g/kg TS) 257 264 255
FK NDF (%) 72,2 71,9 73,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 121 125 115
Stivelse (g/kg TS) 499 485 511
Sukker (g/kg TS) 10 14 10
pH 4,0 4,1 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 30 27 30
Eddikesyre (g/kg TS) 12 10 12
Tyggetid (Min./kg TS) 28 29 28
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,33 0,33 0,33
AAT20 (g/kg TS) 95 96 95
PBV20 (g/kg TS) -72 -73 -76
NEL20 (MJ/kg TS) 7,23 7,19 7,28
Kg tørstof pr. FEN 1,03 1,03 1,02
Kg pr. FEN 2,06 2,23 2,06
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 0,93 0,93 0,93
Kg pr. FE 1,87 2,01 1,87
Fordøjelig råprotein (g/FE) 41 40 37

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 130 114 25 23
Slætdato 27/10 29/10 27/10 07/11
Tørstofindhold (g/kg) 516 491 498 482
Aske (g/kg TS) 20 22 21 25
Organisk stof fordøjelighed (%) 83,6 83,6 83,8 84,6
Råprotein (g/kg TS) 76 81 77 80
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 508 514 494 492
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 57 56 52
NDF (g/kg TS) 229 245 255 243
FK NDF (%) 66,1 68,3 70,2 71,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 132 129 126 120
Stivelse (g/kg TS) 539 507 507 507
Sukker (g/kg TS) 11 12 11 12
pH 4,2 4,2 4,2 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 30 31 28 29
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12 11 10
Tyggetid (Min./kg TS) 25 27 28 26
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,32 0,33 0,33 0,32
AAT20 (g/kg TS) 95 94 95 96
PBV20 (g/kg TS) -74 -69 -74 -72
NEL20 (MJ/kg TS) 7,17 7,15 7,20 7,22
Kg tørstof pr. FEN 1,04 1,04 1,03 1,03
Kg pr. FEN 2,02 2,17 2,09 2,16
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 0,94 0,94 0,93 0,93
Kg pr. FE 1,83 1,96 1,89 1,94
Fordøjelig råprotein (g/FE) 38 43 39 41

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Amagrano 5 504 84 256 494 10 84,0 7,25
Ambition 7 530 72 255 526 10 85,1 7,39
Arcade 1 527 71 284 496 10 83,1 7,20
Augustus KWS 5 500 80 258 494 10 84,0 7,20
Emblem 1 464 82 238 510 10 85,2 7,33
Fieldstar 1 483 79 249 503 10 83,8 7,14
Gatsby 1 484 62 243 518 10 85,6 7,33
Kaspian 3 540 71 264 527 10 83,0 7,23
LG31218 1 515 82 271 461 10 83,1 7,05
Rubiera KWS 1 470 82 249 508 10 83,1 7,13
Sergio KWS 2 493 76 300 456 10 84,2 7,20

Til top