Opdateret: 05. februar 2017


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kolbemajsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 341 87 601    
Slætdato 19/10 09/11 20/10 06/10 31/10
Tørstofindhold (g/kg) 555 407 515 501 600
Aske (g/kg TS) 14 23 19 10 18
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,7 82,4 84,2 83,0 86,2
Råprotein (g/kg TS) 75 78 80 65 85
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 447 572 491 367 522
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 58 51 43 71
NDF (g/kg TS) 199 261 191 146 252
FK NDF (%) 65,8 66,3 59,8 59,2 73,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 105 154 145 38 161
Stivelse (g/kg TS) 554 444 546 517 596
Sukker (g/kg TS) 12 14 12 10 13
pH 4,3 4,0 4,2 4,1 4,6
Mælkesyre (g/kg TS) 22 47 29 9 31
Eddikesyre (g/kg TS) 12 14 14 9 16
Tyggetid (Min./kg TS) 21 29 21 15 28
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,31 0,34 0,31 0,29 0,33
AAT20 (g/kg TS) 97 90 94 93 100
PBV20 (g/kg TS) -77 -63 -70 -84 -71
NEL20 (MJ/kg TS) 7,22 6,88 7,12 7,05 7,47
Kg tørstof pr. FEN 1,02 1,08 1,04 0,99 1,05
Kg pr. FEN 1,87 2,72 2,08 1,68 2,08
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 0,91 0,96 0,92 0,88 0,94
Kg pr. FE 1,66 2,42 1,84 1,50 1,84
Fordøjelig råprotein (g/FE) 36 41 40 29 44

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 74 35 60
Slætdato 15/10 19/10 14/10
Tørstofindhold (g/kg) 555 549 546
Aske (g/kg TS) 14 16 15
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,8 84,5 84,7
Råprotein (g/kg TS) 77 76 73
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 444 423 436
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 57 55
NDF (g/kg TS) 213 236 195
FK NDF (%) 68,5 70,6 65,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 116 131 100
Stivelse (g/kg TS) 555 546 556
Sukker (g/kg TS) 11 10 12
pH 4,3 4,3 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 23 20 20
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12 12
Tyggetid (Min./kg TS) 23 26 21
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,31 0,32 0,31
AAT20 (g/kg TS) 98 98 96
PBV20 (g/kg TS) -77 -79 -79
NEL20 (MJ/kg TS) 7,32 7,31 7,22
Kg tørstof pr. FEN 1,02 1,02 1,03
Kg pr. FEN 1,84 1,87 1,90
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 0,90 0,91 0,91
Kg pr. FE 1,64 1,68 1,68
Fordøjelig råprotein (g/FE) 38 37 35

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 145 119 21 36
Slætdato 18/10 16/10 17/10 05/11
Tørstofindhold (g/kg) 564 537 535 549
Aske (g/kg TS) 14 15 15 14
Organisk stof fordøjelighed (%) 85,0 84,6 83,9 84,9
Råprotein (g/kg TS) 76 75 73 76
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 443 454 465 436
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 57 62 53
NDF (g/kg TS) 189 207 241 196
FK NDF (%) 65,4 66,7 68,9 66,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 97 106 128 107
Stivelse (g/kg TS) 563 544 533 558
Sukker (g/kg TS) 12 12 11 11
pH 4,3 4,3 4,3 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 22 22 21 21
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12 13 11
Tyggetid (Min./kg TS) 20 22 26 21
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,31 0,31 0,33 0,31
AAT20 (g/kg TS) 97 96 96 97
PBV20 (g/kg TS) -77 -77 -79 -78
NEL20 (MJ/kg TS) 7,26 7,22 7,22 7,25
Kg tørstof pr. FEN 1,02 1,03 1,03 1,03
Kg pr. FEN 1,83 1,94 1,94 1,88
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 0,90 0,91 0,93 0,90
Kg pr. FE 1,62 1,71 1,74 1,66
Fordøjelig råprotein (g/FE) 37 36 35 37

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Amagrano 3 554 78 232 546 10 84,9 7,36
Ambition 5 575 72 213 583 10 85,0 7,39
Augustus KWS 1 592 74 291 467 10 81,3 6,85
Chavoxx 2 534 82 208 571 10 85,2 7,39
Emmerson 1 568 74 289 484 10 82,8 7,10
Kaspian 4 576 80 232 557 10 84,4 7,31
Martinez KWS 1 523 78 225 552 10 85,3 7,41
Saludo 1 539 83 209 578 10 84,7 7,39

Til top