Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 89 54 207    
Tørstofindhold (g/kg) 250 323 278 171 352
Aske (g/kg TS) 126 116 128 98 157
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,6 76,6 75,5 68,4 80,1
Råprotein (g/kg TS) 182 178 195 151 216
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 620 606 607 535 701
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 108 95 102 60 166
NDF (g/kg TS) 403 387 381 354 457
FK NDF (%) 69,1 69,5 66,0 55,7 77,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 140 126 142 69 217
Sukker (g/kg TS) 23 37 29 11 49
pH 4,3 4,3 4,4 4,0 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5 2,5 2,6 0,6 5,1
Mælkesyre (g/kg TS) 88 75 76 51 117
Eddikesyre (g/kg TS) 24 23 25 14 36
Tyggetid (Min./kg TS) 54 51 51 47 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,43 0,44 0,41 0,50
AAT20 (g/kg TS) 67 70 68 60 76
PBV20 (g/kg TS) 64 55 72 32 91
NEL20 (MJ/kg TS) 5,77 5,79 5,71 5,14 6,26
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,29 1,31 1,19 1,45
Kg pr. FEN 5,60 4,40 5,33 3,74 7,83
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,18 1,21 1,08 1,41
Kg pr. FE 5,25 4,00 4,93 3,47 7,57
Fordøjelig råprotein (g/FE) 168 158 182 125 196

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 8 7
Slætdato 09/11 27/09
Tørstofindhold (g/kg) 296 227
Aske (g/kg TS) 119 119
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 74,2
Råprotein (g/kg TS) 178 181
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 580 573
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 97
NDF (g/kg TS) 381 400
FK NDF (%) 64,2 65,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 185 178
Sukker (g/kg TS) 43 13
pH 4,4 4,6
Mælkesyre (g/kg TS) 76 77
Eddikesyre (g/kg TS) 24 30
Tyggetid (Min./kg TS) 52 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47
AAT20 (g/kg TS) 69 67
PBV20 (g/kg TS) 56 63
NEL20 (MJ/kg TS) 5,64 5,50
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,36
Kg pr. FEN 5,26 6,65
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,23
Kg pr. FE 4,89 6,11
Fordøjelig råprotein (g/FE) 166 170

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 42 20
Slætdato    
Tørstofindhold (g/kg) 233 245
Aske (g/kg TS) 127 125
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,2 76,7
Råprotein (g/kg TS) 183 185
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 643 640
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 115 121
NDF (g/kg TS) 400 406
FK NDF (%) 70,3 71,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 131 114
Sukker (g/kg TS) 22 18
pH 4,2 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 2,3
Mælkesyre (g/kg TS) 94 91
Eddikesyre (g/kg TS) 23 25
Tyggetid (Min./kg TS) 53 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 66 66
PBV20 (g/kg TS) 65 66
NEL20 (MJ/kg TS) 5,83 5,88
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,27
Kg pr. FEN 5,90 5,39
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,18
Kg pr. FE 5,54 5,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 167 167

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 1 221 222 372 22 81,0 6,34

Til top