Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 28 30 79    
Tørstofindhold (g/kg) 333 381 377 235 424
Aske (g/kg TS) 114 108 116 96 135
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,4 75,6 75,3 71,2 79,4
Råprotein (g/kg TS) 183 187 188 159 206
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 573 562 543 500 654
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84 78 78 56 123
NDF (g/kg TS) 404 394 379 371 433
FK NDF (%) 70,1 67,2 65,1 61,1 76,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 133 153 162 84 205
Sukker (g/kg TS) 29 31 32 12 52
pH 4,3 4,5 4,4 4,0 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 1,8 1,5 0,6 2,8
Mælkesyre (g/kg TS) 88 62 63 59 117
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17 17 8 23
Tyggetid (Min./kg TS) 53 53 51 48 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,43 0,41 0,47
AAT20 (g/kg TS) 71 72 72 64 79
PBV20 (g/kg TS) 57 59 61 43 73
NEL20 (MJ/kg TS) 5,85 5,66 5,57 5,22 6,23
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,32 1,34 1,19 1,42
Kg pr. FEN 4,02 3,69 3,76 2,81 5,39
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,18 1,20 1,09 1,37
Kg pr. FE 3,70 3,31 3,37 2,61 5,16
Fordøjelig råprotein (g/FE) 164 169 173 142 187

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Antal prøver 21
Slætdato  
Tørstofindhold (g/kg) 343
Aske (g/kg TS) 114
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,2
Råprotein (g/kg TS) 185
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 553
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75
NDF (g/kg TS) 401
FK NDF (%) 71,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 122
Sukker (g/kg TS) 32
pH 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 90
Eddikesyre (g/kg TS) 16
Tyggetid (Min./kg TS) 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43
AAT20 (g/kg TS) 72
PBV20 (g/kg TS) 56
NEL20 (MJ/kg TS) 5,95
Kg tørstof pr. FEN 1,25
Kg pr. FEN 3,82
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,15
Kg pr. FE 3,53
Fordøjelig råprotein (g/FE) 163

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 28 190
Tørstofindhold (g/kg) 333 306
Aske (g/kg TS) 114 113
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,4 75,0
Råprotein (g/kg TS) 183 171
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 573 612
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84 99
NDF (g/kg TS) 404 420
FK NDF (%) 70,1 68,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 133 150
Sukker (g/kg TS) 29 28
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 88 84
Eddikesyre (g/kg TS) 17 20
Tyggetid (Min./kg TS) 53 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46
AAT20 (g/kg TS) 71 68
PBV20 (g/kg TS) 57 51
NEL20 (MJ/kg TS) 5,85 5,74
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,30
Kg pr. FEN 4,02 4,66
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,23
Kg pr. FE 3,70 4,42
Fordøjelig råprotein (g/FE) 164 156

Til top