Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 190 158 472    
Slætdato 30/08 19/09 17/09 15/08 27/09
Tørstofindhold (g/kg) 306 352 349 201 417
Aske (g/kg TS) 113 110 111 91 136
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,0 75,9 75,4 68,8 79,2
Råprotein (g/kg TS) 171 177 179 136 201
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 612 595 589 543 672
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 99 90 89 61 148
NDF (g/kg TS) 420 405 403 363 473
FK NDF (%) 68,5 68,8 67,0 58,2 75,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 150 141 143 95 238
Sukker (g/kg TS) 28 34 37 11 60
pH 4,3 4,4 4,4 4,0 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1 2,4 2,0 0,6 4,8
Mælkesyre (g/kg TS) 84 71 68 47 116
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20 18 12 30
Tyggetid (Min./kg TS) 56 54 54 49 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,45 0,42 0,51
AAT20 (g/kg TS) 68 71 71 61 75
PBV20 (g/kg TS) 51 52 54 20 78
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,74 5,71 5,12 6,18
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,30 1,31 1,20 1,45
Kg pr. FEN 4,66 4,03 4,12 2,99 6,76
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,18 1,20 1,09 1,43
Kg pr. FE 4,42 3,68 3,77 2,81 6,39
Fordøjelig råprotein (g/FE) 156 158 162 123 188

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 15 14
Slætdato 30/08 31/07
Tørstofindhold (g/kg) 296 259
Aske (g/kg TS) 112 114
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,5 72,0
Råprotein (g/kg TS) 180 162
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 629 603
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80 83
NDF (g/kg TS) 388 420
FK NDF (%) 64,6 62,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 182 197
Sukker (g/kg TS) 20 24
pH 4,2 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 96 79
Eddikesyre (g/kg TS) 24 26
Tyggetid (Min./kg TS) 53 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,49
AAT20 (g/kg TS) 65 65
PBV20 (g/kg TS) 65 49
NEL20 (MJ/kg TS) 5,64 5,41
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,39
Kg pr. FEN 4,90 6,19
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,33
Kg pr. FE 4,53 6,05
Fordøjelig råprotein (g/FE) 166 157

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 87 24 48
Slætdato 21/08 28/09 24/09
Tørstofindhold (g/kg) 317 339 287
Aske (g/kg TS) 109 107 119
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,0 75,7 75,2
Råprotein (g/kg TS) 173 169 168
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 616 636 618
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 101 83 106
NDF (g/kg TS) 423 412 422
FK NDF (%) 70,4 69,0 69,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 135 150 141
Sukker (g/kg TS) 28 36 28
pH 4,3 4,3 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1 1,3 2,2
Mælkesyre (g/kg TS) 85 83 87
Eddikesyre (g/kg TS) 19 20 19
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 70 69 68
PBV20 (g/kg TS) 51 49 49
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,82 5,74
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,29 1,30
Kg pr. FEN 4,36 4,02 4,92
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,21 1,24
Kg pr. FE 4,08 3,74 4,68
Fordøjelig råprotein (g/FE) 154 148 154

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 45 1 519 177 402 88 68,9 5,16
Sydvestjyden 1 447 119 442 112 74,0 5,67

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 190 28
Slætdato 30/08 27/09
Tørstofindhold (g/kg) 306 333
Aske (g/kg TS) 113 114
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,0 76,4
Råprotein (g/kg TS) 171 183
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 612 573
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 99 84
NDF (g/kg TS) 420 404
FK NDF (%) 68,5 70,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 150 133
Sukker (g/kg TS) 28 29
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1 1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 84 88
Eddikesyre (g/kg TS) 20 17
Tyggetid (Min./kg TS) 56 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,44
AAT20 (g/kg TS) 68 71
PBV20 (g/kg TS) 51 57
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,85
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,27
Kg pr. FEN 4,66 4,02
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,17
Kg pr. FE 4,42 3,70
Fordøjelig råprotein (g/FE) 156 164

Til top