Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 35 26 76    
Tørstofindhold (g/kg) 369 348 411 252 468
Aske (g/kg TS) 105 106 97 88 119
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,9 74,2 74,7 70,3 78,6
Råprotein (g/kg TS) 167 169 162 142 188
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 531 524 519 468 577
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 71 68 55 89
NDF (g/kg TS) 412 400 402 381 436
FK NDF (%) 67,0 65,0 64,9 57,8 74,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 164 174 164 108 228
Sukker (g/kg TS) 46 33 60 12 93
pH 4,3 4,4 4,5 3,9 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 1,2 0,9 0,4 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 82 64 52 46 118
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16 14 10 25
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55 54 51 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,42 0,49
AAT20 (g/kg TS) 72 72 75 68 78
PBV20 (g/kg TS) 41 45 32 15 64
NEL20 (MJ/kg TS) 5,75 5,52 5,62 4,93 6,19
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,36 1,33 1,20 1,51
Kg pr. FEN 3,69 4,22 3,51 2,66 4,95
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,25 1,21 1,12 1,39
Kg pr. FE 3,45 3,87 3,20 2,48 4,67
Fordøjelig råprotein (g/FE) 153 157 146 126 186

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Antal prøver 25
Slætdato 15/07
Tørstofindhold (g/kg) 366
Aske (g/kg TS) 105
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,4
Råprotein (g/kg TS) 166
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 540
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69
NDF (g/kg TS) 412
FK NDF (%) 70,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 143
Sukker (g/kg TS) 50
pH 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 84
Eddikesyre (g/kg TS) 15
Tyggetid (Min./kg TS) 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44
AAT20 (g/kg TS) 74
PBV20 (g/kg TS) 37
NEL20 (MJ/kg TS) 5,91
Kg tørstof pr. FEN 1,26
Kg pr. FEN 3,59
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,18
Kg pr. FE 3,36
Fordøjelig råprotein (g/FE) 146

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 35 258
Tørstofindhold (g/kg) 369 366
Aske (g/kg TS) 105 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,9 76,5
Råprotein (g/kg TS) 167 165
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 531 614
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 83
NDF (g/kg TS) 412 418
FK NDF (%) 67,0 70,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 164 138
Sukker (g/kg TS) 46 51
pH 4,3 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 82 78
Eddikesyre (g/kg TS) 16 18
Tyggetid (Min./kg TS) 56 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 72 72
PBV20 (g/kg TS) 41 39
NEL20 (MJ/kg TS) 5,75 5,93
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,26
Kg pr. FEN 3,69 3,64
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,17
Kg pr. FE 3,45 3,39
Fordøjelig råprotein (g/FE) 153 143

Til top