Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 258 220 586    
Slætdato 26/07 08/08 03/08 13/07 03/09
Tørstofindhold (g/kg) 366 366 396 263 483
Aske (g/kg TS) 100 101 98 85 118
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 75,9 75,1 71,7 80,7
Råprotein (g/kg TS) 165 163 159 134 195
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 614 596 581 555 670
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 83 87 77 59 110
NDF (g/kg TS) 418 419 424 363 469
FK NDF (%) 70,6 69,5 67,6 62,6 77,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 138 139 148 81 201
Sukker (g/kg TS) 51 42 58 12 109
pH 4,2 4,3 4,4 3,9 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 2,0 2,3 1,7 0,5 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 78 70 58 47 115
Eddikesyre (g/kg TS) 18 19 17 11 24
Tyggetid (Min./kg TS) 56 56 57 47 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,46 0,40 0,50
AAT20 (g/kg TS) 72 72 74 64 80
PBV20 (g/kg TS) 39 39 32 9 68
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 5,80 5,76 5,38 6,38
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,29 1,30 1,16 1,38
Kg pr. FEN 3,64 3,79 3,56 2,50 4,95
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,18 1,20 1,05 1,30
Kg pr. FE 3,39 3,48 3,31 2,30 4,64
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 143 141 113 174

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver med mineraler 26 27 64    
Ca (g/kg TS) 7,1 6,3 6,7 5,2 9,7
P (g/kg TS) 3,7 3,7 3,7 3,1 4,4
Mg (g/kg TS) 2,3 2,1 2,3 1,7 2,8
K (g/kg TS) ch 25,9 28,6 28,0 17,0 33,5
Na (g/kg TS) 3,7 2,9 2,7 2,1 5,3
Cl (g/kg TS) 10,8 10,7 11,7 6,6 15,0
S (g/kg TS) 3,2 3,1 3,1 2,6 3,8
CAB meq/kg TS 319 332 310 173 462
Fe (mg/kg TS) 236 217 225 119 360
Mn (mg/kg TS) 81 77 85 55 110
Zn (mg/kg TS) 35 34 33 28 41
Cu (mg/kg TS) 7,37 7,22 7,12 6,10 8,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Wrapballer

Antal prøver 20 25 8
Slætdato 02/08 01/08 01/09
Tørstofindhold (g/kg) 354 362 405
Aske (g/kg TS) 97 102 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,9 75,3 70,3
Råprotein (g/kg TS) 166 162 167
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 627 612 551
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 68 86
NDF (g/kg TS) 393 394 415
FK NDF (%) 69,3 66,4 57,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 151 170 231
Sukker (g/kg TS) 37 56 49
pH 4,0 4,2 5,0
Mælkesyre (g/kg TS) 84 72 48
Eddikesyre (g/kg TS) 20 18 19
Tyggetid (Min./kg TS) 53 54 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,49
AAT20 (g/kg TS) 70 71 70
PBV20 (g/kg TS) 44 40 46
NEL20 (MJ/kg TS) 5,88 5,74 5,27
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,30 1,43
Kg pr. FEN 3,84 3,79 4,23
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,19 1,34
Kg pr. FE 3,48 3,47 3,94
Fordøjelig råprotein (g/FE) 142 144 161

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 117 32 64
Slætdato 20/07 21/07 15/08
Tørstofindhold (g/kg) 372 382 356
Aske (g/kg TS) 99 92 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,8 75,8 76,2
Råprotein (g/kg TS) 165 163 164
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 622 631 614
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 83 75 86
NDF (g/kg TS) 415 423 429
FK NDF (%) 73,0 69,3 70,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 120 153 135
Sukker (g/kg TS) 58 57 48
pH 4,2 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,0 2,7 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 80 69 78
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16 18
Tyggetid (Min./kg TS) 54 57 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 73 72
PBV20 (g/kg TS) 37 38 39
NEL20 (MJ/kg TS) 6,09 5,90 5,92
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,28 1,26
Kg pr. FEN 3,44 3,44 3,76
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,20 1,18
Kg pr. FE 3,19 3,25 3,53
Fordøjelig råprotein (g/FE) 139 141 143

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 32 1 366 198 337 89 78,7 6,15
Græsblanding 35 1 262 136 459 10 72,3 5,52
Græsblanding 45 1 432 138 351 86 77,4 5,91
Sydvestjyden 1 492 181 344 144 77,8 6,02

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 258 35
Slætdato 26/07 02/08
Tørstofindhold (g/kg) 366 369
Aske (g/kg TS) 100 105
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 74,9
Råprotein (g/kg TS) 165 167
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 614 531
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 83 72
NDF (g/kg TS) 418 412
FK NDF (%) 70,6 67,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 138 164
Sukker (g/kg TS) 51 46
pH 4,2 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,0 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 78 82
Eddikesyre (g/kg TS) 18 16
Tyggetid (Min./kg TS) 56 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 72 72
PBV20 (g/kg TS) 39 41
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 5,75
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,30
Kg pr. FEN 3,64 3,69
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,22
Kg pr. FE 3,39 3,45
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 153

Til top