Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 39 51 122    
Tørstofindhold (g/kg) 440 367 398 292 572
Aske (g/kg TS) 97 92 90 78 111
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 73,0 74,1 67,5 79,5
Råprotein (g/kg TS) 157 148 144 110 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 531 552 558 456 588
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 67 65 46 91
NDF (g/kg TS) 442 428 423 399 501
FK NDF (%) 69,7 63,5 65,2 58,6 76,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 149 190 168 98 231
Sukker (g/kg TS) 65 39 61 15 124
pH 4,5 4,2 4,3 4,0 5,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 0,9 0,8 0,5 3,7
Mælkesyre (g/kg TS) 61 69 59 18 97
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16 14 9 22
Tyggetid (Min./kg TS) 59 59 57 52 71
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,46 0,43 0,52
AAT20 (g/kg TS) 76 71 74 70 83
PBV20 (g/kg TS) 27 28 20 -16 56
NEL20 (MJ/kg TS) 5,84 5,50 5,64 5,18 6,23
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,36 1,33 1,19 1,43
Kg pr. FEN 3,09 3,95 3,55 2,21 4,22
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,26 1,24 1,09 1,45
Kg pr. FE 2,95 3,67 3,31 2,16 4,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 138 136 128 100 168

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Antal prøver 26
Slætdato 22/06
Tørstofindhold (g/kg) 440
Aske (g/kg TS) 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7
Råprotein (g/kg TS) 164
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 544
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65
NDF (g/kg TS) 436
FK NDF (%) 72,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 134
Sukker (g/kg TS) 66
pH 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 63
Eddikesyre (g/kg TS) 14
Tyggetid (Min./kg TS) 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45
AAT20 (g/kg TS) 77
PBV20 (g/kg TS) 31
NEL20 (MJ/kg TS) 5,98
Kg tørstof pr. FEN 1,25
Kg pr. FEN 2,98
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,18
Kg pr. FE 2,79
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 39 291
Tørstofindhold (g/kg) 440 411
Aske (g/kg TS) 97 96
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 76,8
Råprotein (g/kg TS) 157 170
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 531 608
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 75
NDF (g/kg TS) 442 435
FK NDF (%) 69,7 72,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 149 131
Sukker (g/kg TS) 65 53
pH 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 3,0
Mælkesyre (g/kg TS) 61 65
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16
Tyggetid (Min./kg TS) 59 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 75
PBV20 (g/kg TS) 27 40
NEL20 (MJ/kg TS) 5,84 6,02
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,24
Kg pr. FEN 3,09 3,24
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,16
Kg pr. FE 2,95 3,01
Fordøjelig råprotein (g/FE) 138 146

Til top