Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 291 340 855    
Slætdato 23/06 27/06 29/06 11/06 09/07
Tørstofindhold (g/kg) 411 354 387 286 556
Aske (g/kg TS) 96 93 91 81 112
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,8 75,1 76,1 72,4 80,2
Råprotein (g/kg TS) 170 152 151 140 200
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 608 622 612 536 680
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 86 76 49 101
NDF (g/kg TS) 435 442 432 385 483
FK NDF (%) 72,1 69,2 70,1 63,3 78,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 131 146 134 86 197
Sukker (g/kg TS) 53 41 66 12 101
pH 4,4 4,2 4,3 3,9 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 3,0 2,2 1,9 1,0 5,1
Mælkesyre (g/kg TS) 65 70 59 19 102
Eddikesyre (g/kg TS) 16 19 17 8 24
Tyggetid (Min./kg TS) 57 59 57 50 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,46 0,42 0,49
AAT20 (g/kg TS) 75 71 75 67 83
PBV20 (g/kg TS) 40 30 24 10 67
NEL20 (MJ/kg TS) 6,02 5,78 5,89 5,53 6,40
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,29 1,27 1,16 1,34
Kg pr. FEN 3,24 3,91 3,53 2,24 4,42
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,21 1,18 1,06 1,26
Kg pr. FE 3,01 3,66 3,30 2,11 4,11
Fordøjelig råprotein (g/FE) 146 133 129 117 176

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver med mineraler 39 57 141    
Ca (g/kg TS) 6,6 5,9 6,2 4,9 8,4
P (g/kg TS) 3,8 3,5 3,5 3,3 4,5
Mg (g/kg TS) 2,2 2,0 2,0 1,8 2,6
K (g/kg TS) ch 27,9 26,9 27,0 20,0 34,4
Na (g/kg TS) 3,6 2,6 2,6 1,5 6,8
Cl (g/kg TS) 11,0 11,0 11,0 5,3 18,5
S (g/kg TS) 3,2 2,9 2,7 2,6 4,1
CAB meq/kg TS 358 323 331 200 494
Fe (mg/kg TS) 219 324 271 120 428
Mn (mg/kg TS) 79 87 87 54 110
Zn (mg/kg TS) 39 36 34 29 50
Cu (mg/kg TS) 8,29 6,76 6,60 6,40 10,2
Co (mg/kg TS) 0,10 0,09 0,08 0,06 0,16
Se (mg/kg TS) 0,04 0,03 0,04 0,02 0,07
Mo (mg/kg TS) 2,32 1,38 1,41 1,20 3,90
I (mg/kg TS) 0,50 0,29 0,35 0,20 0,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 23 32 5 14
Slætdato 19/06 26/06 26/07 19/07
Tørstofindhold (g/kg) 405 400 375 531
Aske (g/kg TS) 96 96 81 87
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,2 75,9 73,6 69,2
Råprotein (g/kg TS) 177 168 143 144
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 598 594 593 498
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 62 52 57
NDF (g/kg TS) 397 412 422 470
FK NDF (%) 68,0 68,4 64,4 59,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 160 159 187 220
Sukker (g/kg TS) 49 50 35 87
pH 4,2 4,3 4,0 5,2
Mælkesyre (g/kg TS) 71 64 84 17
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 15 13
Tyggetid (Min./kg TS) 54 55 58 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,47 0,51
AAT20 (g/kg TS) 73 73 70 75
PBV20 (g/kg TS) 49 41 26 17
NEL20 (MJ/kg TS) 5,89 5,84 5,66 5,32
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,28 1,34 1,41
Kg pr. FEN 3,26 3,36 3,69 2,96
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,17 1,25 1,38
Kg pr. FE 2,97 3,06 3,40 2,84
Fordøjelig råprotein (g/FE) 153 147 124 139

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 121 31 74
Slætdato 17/06 21/06 20/07
Tørstofindhold (g/kg) 407 412 406
Aske (g/kg TS) 96 91 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,9 77,2 77,4
Råprotein (g/kg TS) 172 171 173
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 620 619 605
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 67 79
NDF (g/kg TS) 437 426 437
FK NDF (%) 74,3 71,9 73,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 114 134 122
Sukker (g/kg TS) 53 55 58
pH 4,3 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 3,1 2,7 2,9
Mælkesyre (g/kg TS) 69 66 61
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17 15
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 75 75 76
PBV20 (g/kg TS) 41 41 40
NEL20 (MJ/kg TS) 6,15 6,06 6,07
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,23 1,23
Kg pr. FEN 3,14 3,15 3,35
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,13 1,15
Kg pr. FE 2,92 2,90 3,12
Fordøjelig råprotein (g/FE) 146 145 148

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 2 392 176 408 59 79,5 6,26
Græsblanding 32 1 384 204 421 35 77,9 6,16
Græsblanding 45 2 321 192 403 17 77,0 5,95
Græsblanding 49 1 280 146 437 10 74,4 5,59

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 291 39
Slætdato 23/06 02/07
Tørstofindhold (g/kg) 411 440
Aske (g/kg TS) 96 97
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,8 75,2
Råprotein (g/kg TS) 170 157
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 608 531
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 64
NDF (g/kg TS) 435 442
FK NDF (%) 72,1 69,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 131 149
Sukker (g/kg TS) 53 65
pH 4,4 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 3,0 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 65 61
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14
Tyggetid (Min./kg TS) 57 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 76
PBV20 (g/kg TS) 40 27
NEL20 (MJ/kg TS) 6,02 5,84
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,28
Kg pr. FEN 3,24 3,09
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,24
Kg pr. FE 3,01 2,95
Fordøjelig råprotein (g/FE) 146 138

Til top