Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 66 66 195    
Slætdato 26/05 04/06 31/05 17/05 14/06
Tørstofindhold (g/kg) 384 396 392 295 493
Aske (g/kg TS) 88 81 83 77 101
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,5 75,9 76,1 74,0 81,9
Råprotein (g/kg TS) 151 132 134 121 177
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 616 611 613 507 689
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 76 69 45 92
NDF (g/kg TS) 393 430 416 336 438
FK NDF (%) 72,5 69,3 68,2 63,2 77,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 121 148 133 74 192
Sukker (g/kg TS) 83 76 88 33 135
pH 4,3 4,4 4,4 4,0 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 0,7 0,7 0,4 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 70 62 58 21 99
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 16 10 22
Tyggetid (Min./kg TS) 52 58 55 44 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,46 0,45 0,38 0,47
AAT20 (g/kg TS) 76 75 75 67 81
PBV20 (g/kg TS) 22 7 8 -6 48
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 5,86 5,90 5,45 6,48
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,28 1,27 1,15 1,36
Kg pr. FEN 3,30 3,48 3,43 2,75 4,21
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,19 1,20 1,03 1,21
Kg pr. FE 3,02 3,23 3,22 2,38 3,71
Fordøjelig råprotein (g/FE) 122 110 112 92 146

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Wrapballer

Antal prøver 18 7
Slætdato 21/05 13/06
Tørstofindhold (g/kg) 375 505
Aske (g/kg TS) 87 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,5 68,9
Råprotein (g/kg TS) 157 128
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 629 559
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 54
NDF (g/kg TS) 348 485
FK NDF (%) 73,3 60,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 119 214
Sukker (g/kg TS) 84 59
pH 4,2 5,0
Mælkesyre (g/kg TS) 75 30
Eddikesyre (g/kg TS) 15 19
Tyggetid (Min./kg TS) 46 68
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,52
AAT20 (g/kg TS) 76 71
PBV20 (g/kg TS) 26 10
NEL20 (MJ/kg TS) 6,23 5,26
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,43
Kg pr. FEN 3,25 2,96
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,06 1,43
Kg pr. FE 2,88 2,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 122 123

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Antal prøver 27
Slætdato 21/05
Tørstofindhold (g/kg) 360
Aske (g/kg TS) 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,8
Råprotein (g/kg TS) 153
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 634
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77
NDF (g/kg TS) 396
FK NDF (%) 75,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 92
Sukker (g/kg TS) 86
pH 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 82
Eddikesyre (g/kg TS) 16
Tyggetid (Min./kg TS) 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42
AAT20 (g/kg TS) 76
PBV20 (g/kg TS) 23
NEL20 (MJ/kg TS) 6,29
Kg tørstof pr. FEN 1,18
Kg pr. FEN 3,36
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,09
Kg pr. FE 3,09
Fordøjelig råprotein (g/FE) 122

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 2 415 193 311 113 82,4 6,50
Græsblanding 42 1 362 145 435 51 77,0 6,07
Græsblanding 45 1 299 137 391 180 80,8 6,47

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 66 521
Slætdato 26/05 24/05
Tørstofindhold (g/kg) 384 365
Aske (g/kg TS) 88 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,5 78,2
Råprotein (g/kg TS) 151 161
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 616 666
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 88
NDF (g/kg TS) 393 425
FK NDF (%) 72,5 74,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 121 115
Sukker (g/kg TS) 83 56
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 70 71
Eddikesyre (g/kg TS) 16 17
Tyggetid (Min./kg TS) 52 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,45
AAT20 (g/kg TS) 76 74
PBV20 (g/kg TS) 22 34
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 6,13
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,22
Kg pr. FEN 3,30 3,54
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,13
Kg pr. FE 3,02 3,26
Fordøjelig råprotein (g/FE) 122 133

Til top