Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 521 532 1588    
Slætdato 24/05 28/05 25/05 16/05 07/06
Tørstofindhold (g/kg) 365 357 359 262 482
Aske (g/kg TS) 90 84 85 75 107
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,2 76,1 77,1 73,6 82,2
Råprotein (g/kg TS) 161 143 141 129 192
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 666 657 656 595 736
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 88 89 80 59 119
NDF (g/kg TS) 425 446 434 362 488
FK NDF (%) 74,3 71,2 72,0 67,1 79,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 115 135 117 67 170
Sukker (g/kg TS) 56 53 70 12 110
pH 4,3 4,3 4,3 3,9 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1 1,7 1,5 0,5 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 71 66 62 31 111
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17 17 10 24
Tyggetid (Min./kg TS) 56 59 57 46 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47 0,45 0,40 0,50
AAT20 (g/kg TS) 74 73 75 67 80
PBV20 (g/kg TS) 34 20 16 2 64
NEL20 (MJ/kg TS) 6,13 5,90 6,02 5,72 6,50
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,27 1,24 1,14 1,30
Kg pr. FEN 3,54 3,81 3,68 2,55 4,68
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,19 1,17 1,02 1,23
Kg pr. FE 3,26 3,56 3,45 2,37 4,28
Fordøjelig råprotein (g/FE) 133 121 117 105 161

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver med mineraler 102 106 342    
Ca (g/kg TS) 6,5 5,5 5,7 4,9 8,6
P (g/kg TS) 3,7 3,2 3,4 2,9 4,5
Mg (g/kg TS) 2,0 1,7 1,8 1,6 2,4
K (g/kg TS) ch 28,0 25,8 25,8 21,0 34,1
Na (g/kg TS) 2,9 2,3 2,4 1,5 5,1
Cl (g/kg TS) 8,9 8,5 8,7 5,7 12,6
S (g/kg TS) 2,7 2,3 2,3 2,0 3,4
CAB meq/kg TS 422 391 392 273 535
Fe (mg/kg TS) 248 253 248 120 468
Mn (mg/kg TS) 74 78 80 42 101
Zn (mg/kg TS) 63 33 31 28 43
Cu (mg/kg TS) 7,67 5,45 5,70 3,10 8,20
Co (mg/kg TS) 0,10 0,07 0,07 0,05 0,15
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,10 0,01 0,05
Mo (mg/kg TS) 2,30 0,95 1,25 1,00 4,20
I (mg/kg TS) 0,35 0,30 0,33 0,20 0,60

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 104 38 21 27
Slætdato 25/05 27/05 25/05 04/06
Tørstofindhold (g/kg) 338 363 379 515
Aske (g/kg TS) 90 90 97 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,0 78,4 79,1 72,7
Råprotein (g/kg TS) 164 162 167 135
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 660 652 630 582
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 72 66 60
NDF (g/kg TS) 400 402 389 463
FK NDF (%) 74,2 73,2 74,1 66,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 121 127 116 177
Sukker (g/kg TS) 49 56 65 101
pH 4,1 4,2 4,2 5,1
Nitrat (g/kg tørstof)     1,2  
Mælkesyre (g/kg TS) 79 71 69 21
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16 16 14
Tyggetid (Min./kg TS) 52 53 51 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,43 0,49
AAT20 (g/kg TS) 73 74 75 77
PBV20 (g/kg TS) 37 34 37 7
NEL20 (MJ/kg TS) 6,14 6,09 6,13 5,64
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,23 1,22 1,34
Kg pr. FEN 3,76 3,60 3,38 2,78
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,11 1,11 1,31
Kg pr. FE 3,40 3,26 3,06 2,67
Fordøjelig råprotein (g/FE) 134 133 137 117

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 32 38 199 67 23 139
Slætdato 01/06 26/05 24/05 24/05 30/05 24/05
Tørstofindhold (g/kg) 412 423 369 355 402 328
Aske (g/kg TS) 90 90 89 87 86 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 76,1 78,7 78,2 76,5 79,0
Råprotein (g/kg TS) 160 149 158 164 146 169
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 654 601 683 672 649 663
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84 74 94 87 77 87
NDF (g/kg TS) 444 416 429 430 438 416
FK NDF (%) 70,0 69,7 75,4 74,3 71,7 75,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 146 151 104 120 140 108
Sukker (g/kg TS) 52 69 62 52 58 47
pH 4,6 4,6 4,3 4,3 4,4 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9 2,8 1,9 2,4 2,3 2,3
Mælkesyre (g/kg TS) 61 52 73 72 63 78
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16 17 16 15 18
Tyggetid (Min./kg TS) 60 56 56 56 58 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,45 0,44 0,45 0,47 0,44
AAT20 (g/kg TS) 72 75 74 74 74 73
PBV20 (g/kg TS) 37 22 30 36 21 41
NEL20 (MJ/kg TS) 5,85 5,84 6,20 6,14 5,94 6,19
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,28 1,20 1,22 1,26 1,20
Kg pr. FEN 3,32 3,25 3,42 3,67 3,30 3,84
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,19 1,12 1,12 1,19 1,10
Kg pr. FE 3,13 2,99 3,17 3,37 3,08 3,51
Fordøjelig råprotein (g/FE) 140 126 130 135 122 139

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 20 1 387 161 433 87 77,4 6,01
Græsblanding 22 2 326 144 464 32 72,0 5,60
Græsblanding 32 1 331 180 386 42 83,5 6,68
Græsblanding 35 5 376 143 406 68 81,1 6,37
Græsblanding 45 5 333 139 388 79 82,1 6,46
Græsblanding 46 1 393 135 455 69 77,3 5,93
Græsblanding 49 2 257 122 508 10 67,5 5,09
Morsø 2 3 345 155 415 73 78,5 6,15
Sydvestjyden 1 230 149 457 16 80,6 6,38

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 521 66
Slætdato 24/05 26/05
Tørstofindhold (g/kg) 365 384
Aske (g/kg TS) 90 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,2 78,5
Råprotein (g/kg TS) 161 151
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 666 616
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 88 69
NDF (g/kg TS) 425 393
FK NDF (%) 74,3 72,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 115 121
Sukker (g/kg TS) 56 83
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1 1,1
Mælkesyre (g/kg TS) 71 70
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16
Tyggetid (Min./kg TS) 56 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 74 76
PBV20 (g/kg TS) 34 22
NEL20 (MJ/kg TS) 6,13 6,11
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,22
Kg pr. FEN 3,54 3,30
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,12
Kg pr. FE 3,26 3,02
Fordøjelig råprotein (g/FE) 133 122

Til top