Opdateret: 13. marts 2018

Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2017. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2016 og 2015 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 521 291 258 190 89
Slætdato 24/05 23/06 26/07 30/08 10/10
Tørstofindhold (g/kg) 365 411 366 306 250
Aske (g/kg TS) 90 96 100 113 126
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,2 76,8 76,5 75,0 75,6
Råprotein (g/kg TS) 161 170 165 171 182
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 666 608 614 612 620
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 88 75 83 99 108
NDF (g/kg TS) 425 435 418 420 403
FK NDF (%) 74,3 72,1 70,6 68,5 69,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 115 131 138 150 140
Sukker (g/kg TS) 56 53 51 28 23
pH 4,3 4,4 4,2 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1 3,0 2,0 2,1 2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 71 65 78 84 88
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16 18 20 24
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57 56 56 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,45 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 74 75 72 68 67
PBV20 (g/kg TS) 34 40 39 51 64
NEL20 (MJ/kg TS) 6,13 6,02 5,93 5,74 5,77
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,24 1,26 1,30 1,30
Kg pr. FEN 3,54 3,24 3,64 4,66 5,60
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,16 1,17 1,23 1,22
Kg pr. FE 3,26 3,01 3,39 4,42 5,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 133 146 143 156 168

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2017. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2016 og 2015 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver med mineraler 102 39 26
Ca (g/kg TS) 6,5 6,6 7,1
P (g/kg TS) 3,7 3,8 3,7
Mg (g/kg TS) 2,0 2,2 2,3
K (g/kg TS) ch 28,0 27,9 25,9
Na (g/kg TS) 2,9 3,6 3,7
Cl (g/kg TS) 8,9 11,0 10,8
S (g/kg TS) 2,7 3,2 3,2
CAB meq/kg TS 422 358 319
Fe (mg/kg TS) 248 219 236
Mn (mg/kg TS) 74 79 81
Zn (mg/kg TS) 63 39 35
Cu (mg/kg TS) 7,67 8,29 7,37
Co (mg/kg TS) 0,10 0,10  
Se (mg/kg TS) 0,03 0,04  
Mo (mg/kg TS) 2,30 2,32  
I (mg/kg TS) 0,35 0,50  

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt