Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 85 40 180    
Tørstofindhold (g/kg) 244 342 270 176 316
Aske (g/kg TS) 131 119 130 110 159
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 74,9 73,0 69,2 78,3
Råprotein (g/kg TS) 200 196 207 174 224
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 545 560 530 661
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 89 67 76 64 112
NDF (g/kg TS) 360 353 361 311 405
FK NDF (%) 61,5 62,3 57,9 48,9 72,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 196 186 203 115 283
Sukker (g/kg TS) 15 33 25 10 26
pH 4,4 4,4 4,4 4,0 4,7
Mælkesyre (g/kg TS) 91 78 75 64 118
Eddikesyre (g/kg TS) 29 20 22 17 41
Tyggetid (Min./kg TS) 50 48 50 43 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,43 0,44 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 65 71 68 60 71
PBV20 (g/kg TS) 88 76 90 66 111
NEL20 (MJ/kg TS) 5,64 5,72 5,60 5,06 6,12
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,30 1,34 1,21 1,47
Kg pr. FEN 5,74 4,29 5,64 4,10 7,82
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,19 1,27 1,11 1,36
Kg pr. FE 5,42 3,92 5,33 3,73 7,48
Fordøjelig råprotein (g/FE) 194 180 202 161 222

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver med mineraler 20 5 15    
Ca (g/kg TS) 9,9 9,1 8,0 7,0 14,0
P (g/kg TS) 4,1 4,2 4,4 3,4 4,9
Mg (g/kg TS) 2,5 2,5 2,4 2,2 3,0
K (g/kg TS) ch 29,5 28,8 30,2 25,0 34,5
Na (g/kg TS) 2,4 2,0 2,0 0,6 5,0
Cl (g/kg TS) 7,8 8,6 10,5 4,1 11,7
S (g/kg TS) 2,5 2,7 2,7 2,0 3,0
CAB meq/kg TS 481 439 387 367 626
Fe (mg/kg TS) 598 433 488 170 1094
Mn (mg/kg TS) 80 92 86 57 109
Zn (mg/kg TS) 33 34 35 30 37
Cu (mg/kg TS) 9,25 8,28 9,03 7,85 11,0

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 28 18 5
Slætdato 27/09 04/11 06/10
Tørstofindhold (g/kg) 248 249 238
Aske (g/kg TS) 130 121 124
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 72,4 75,3
Råprotein (g/kg TS) 196 198 207
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 606 553 589
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 86 78 75
NDF (g/kg TS) 359 362 348
FK NDF (%) 61,2 58,4 63,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 201 220 184
Sukker (g/kg TS) 17 13 10
pH 4,3 4,3 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 92 97 111
Eddikesyre (g/kg TS) 30 24 27
Tyggetid (Min./kg TS) 50 51 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 65 65 66
PBV20 (g/kg TS) 85 87 94
NEL20 (MJ/kg TS) 5,66 5,53 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,37 1,28
Kg pr. FEN 5,68 5,68 5,56
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,30 1,18
Kg pr. FE 5,33 5,41 5,11
Fordøjelig råprotein (g/FE) 188 197 191

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 30 26
Slætdato 24/10 01/10
Tørstofindhold (g/kg) 246 240
Aske (g/kg TS) 127 131
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,1 75,2
Råprotein (g/kg TS) 197 206
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 588 605
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 91
NDF (g/kg TS) 377 347
FK NDF (%) 61,7 63,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 197 181
Sukker (g/kg TS) 16 14
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 4,7 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 91 95
Eddikesyre (g/kg TS) 25 29
Tyggetid (Min./kg TS) 52 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,44
AAT20 (g/kg TS) 66 66
PBV20 (g/kg TS) 85 93
NEL20 (MJ/kg TS) 5,65 5,75
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,30
Kg pr. FEN 5,73 5,57
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,20
Kg pr. FE 5,54 5,14
Fordøjelig råprotein (g/FE) 194 193

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 45 3 238 195 350 15 69,2 5,21

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 85 274
Tørstofindhold (g/kg) 244 232
Aske (g/kg TS) 131 123
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 76,0
Råprotein (g/kg TS) 200 189
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 633
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 89 94
NDF (g/kg TS) 360 382
FK NDF (%) 61,5 68,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 196 151
Sukker (g/kg TS) 15 18
pH 4,4 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 91 96
Eddikesyre (g/kg TS) 29 26
Tyggetid (Min./kg TS) 50 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 65 67
PBV20 (g/kg TS) 88 75
NEL20 (MJ/kg TS) 5,64 5,93
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,26
Kg pr. FEN 5,74 5,79
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,19
Kg pr. FE 5,42 5,49
Fordøjelig råprotein (g/FE) 194 172

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top